Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Φορολογικές Δηλώσεις 2010

Ανακοίνωση σχετικά με την διαφοροποίηση του μηχανισμού προεκτύπωσης και αποστολής των εντύπων των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.

Το Υπουργείο Οικονομικών διαφοροποιεί, για πρώτη φορά φέτος, τον μηχανισμό προεκτύπωσης και αποστολής των εντύπων των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1040/13.4.2010

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2010, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα