Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Πιστοποίηση λογιστών

Πιστοποίηση Λογιστή - Φοροτέχνη για την άσκηση του επαγγέλματος.

Η πολιτεία τελικά επέλεξε το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) να είναι ο φορέας που θα αναλάβει την διαδικασία της πιστοποίησης του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτέχνη. Επομένως το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, πρέπει άμεσα να προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες που θα το καταστήσουν φορέα πιστοποίησης των λογιστών φοροτεχνικών. Παράλληλα η θέσπιση κανόνων και διαδικασιών - περιγράφονται στη συνέχεια - θα πρέπει να μην επιτρέπουν σε οιονδήποτε να αμφισβητεί την παρεχόμενη υπηρεσία πιστοποίησης που θα παρέχει στους συναδέλφους.

Δείτε το άρθρο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

Το Οικονομικό Επιμελητήριο υποβάλλει πρόταση για την πιστοποίηση του Λογιστή Φοροτεχνικού και καλεί τους ενδιαφερόμενους να απαντήσουν στα παρακάτω έξι (6) ερωτήματα, η να τα συμπληρώσουν, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2010.

Δείτε το άρθρο

Απάντηση Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σε ερωτηματολόγιο Ο.Ε.Ε. για την πιστοποίηση - Πρόταση για κώδικα Δεοντολογίας λογιστών. (updated)

Δείτε το άρθρο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - προς το ΟΕΕ για την πιστοποίηση των λογιστών

Δείτε το άρθρο

Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. - Προτάσεις μας για την πιστοποίηση των Φοροτεχνικών-Λογιστών

Δείτε το άρθρο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

Δείτε το άρθρο

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. - Παρατηρήσεις και προτάσεις επί της εισηγητικής έκθεσης για την Πιστοποίηση του Λογιστή – Φοροτεχνικού

Δείτε το άρθρο

Η πορεία πιστοποίησης του λογιστή - φοροτεχνικού, όλα τα κείμενα της διαβούλευσης έως σήμερα

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση του Ο.Ε.Ε. σχετικά με την επέκταση της άδειας του λογιστή - φοροτεχνικού

Δείτε το άρθρο

Επιστολή της Ε.Φ.Ε.Ε.Α.-Π. για την πιστοποίηση των λογιστών-φοροτεχνικών

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα