Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Ειδική εισφορά αλληλεγγύης

ΣτΠ: Δεκτή η πρόταση για την απαλλαγή όλων των περιπτώσεων βαριάς αναπηρίας από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Δείτε το άρθρο

Τι ανέφερε ο Στ. Πέτσας για τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης

Δείτε το άρθρο

Για μείωση 8% στον ΕΝΦΙΑ και μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης δεσμεύθηκε ο Πρωθυπουργός

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Υ.Ο. για την εξαίρεση επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης

Δείτε το άρθρο

Στάλθηκαν τα εκκαθαριστικά για τρεις έκτακτες εισφορές.

Δείτε το άρθρο

Προσφυγή στο ΣτΕ κατά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Δείτε το άρθρο

Παράταση της προθεσμίας καταβολής της εισφοράς αλληλεγγύης έως τις 6/10 - Και όλων των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ

Δείτε το άρθρο

Η τροπολογία για την παρακράτηση της έκτακτης εισφοράς από το μισθό

Δείτε το άρθρο

Νέες διευκρινίσεις για την υποχρέωση καταβολής έκτακτης εισφοράς, και εισφοράς αλληλεγγύης

Δείτε το άρθρο

Π. Οικονόμου: Εξετάζεται η διεύρυνση των εξαιρέσεων από την καταβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Δείτε το άρθρο

Πως θα γίνει η παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του Φ.Μ.Υ για το 2012.

Δείτε το άρθρο

Δ.Ο.Υ. διέγραψε έκτακτη εφάπαξ εισφορά και ειδική εισφορά αλληλεγγύης φορολογουµένου, κατόπιν παρέµβασης του Συνηγόρου του Πολίτη

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα που αποκτώνται από 01/01/2014

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις για την απαλλαγή από την εισφοράς αλληλεγγύης σε άνεργους και μακροχρόνια άνεργους

Δείτε το άρθρο

«Ξαναγράφουν» τους φόρους στο μνημόνιο που επαναξιολογείται - Στο τραπέζι ΕΝ.Φ.Ι.Α., εισφορά αλληλεγγύης και τέλος επιτηδεύματος

Δείτε το άρθρο

«Καμία πρόθεση για παράταση της έκτακτης εισφοράς» αναφέρει το Υπ. Οικονομικών

Δείτε το άρθρο

Μεγάλες αυξήσεις στην εισφορά αλληλεγγύης προβλέπει η ελληνική πρόταση

Δείτε το άρθρο

Νέα δεδομένα για τον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε περιπτώσεις ανάλωσης κεφαλαίου - Ακυρώνονται διατάξεις της ΠΟΛ. 1167/2011

Δείτε το άρθρο

Το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής έχει χαρακτήρα αποζημίωσης και όχι εισοδήματος. Συνεπώς, δεν συνυπολογίζεται για την επιβολή της κατ’ αρθ. 29 του ν. 3986/2011 εισφοράς αλληλεγγύης

Δείτε το άρθρο

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης και μη επιβολή αυτής σε αναδρομικά εισοδήματα που προέκυψαν πριν το έτος επιβολής της

Δείτε το άρθρο

Ν.Σ.Κ.: Δεν αποτελεί φόρο επί του εισοδήματος η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε.

Δείτε το άρθρο

Παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί πρόσθετων αμοιβών ή παροχών οι οποίες δεν συνεκκαθαρίζονται με τις τακτικές αποδοχές

Δείτε το άρθρο

ΣτΕ 2563/2015

H ειδική εισφορά αλληλεγγύης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιος φορολογούμενος είχε μεν μεγαλύτερο τεκμαρτό εισόδημα σε σχέση με το πραγματικό, αλλά προέβη δε, σε ανάλωση κεφαλαίου για να καλύψει την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, δεν θα πρέπει να υπολογίζεται βάσει του μεγαλύτερου τεκμαρτού εισοδήματος, αλλά βάσει του τελικού ποσού με το οποίο πράγματι αυτός φορολογήθηκε

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1160/16.7.2012

Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, για το οικονομικό έτος 2012, των ανέργων του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, του λογαριασμού ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1148/11.6.2012

Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος για την επιβολή του φόρου εισοδήματος, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος, σε φυσικά πρόσωπα, οικ. έτους 2012 και επόμενων ετών. Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος σε νομικά πρόσωπα, οικ. έτους 2012

Δείτε το άρθρο

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 32/11.4.2012

Δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση από την παρακράτηση της εισφοράς του άρθρου 44 παρ. 11 του Ν.3986/2011, λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής τους σχέσης, οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 23 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ.Α΄/2.2.2012)

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1246/7.12.2011

Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-1-2012 και μετά με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του ν.4024/2011

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1179/23.8.2011

Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα των φυσικών προσώπων και της έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες οικονομικού έτους 2011 και του τέλους επιτηδεύματος σε φυσικά και νομικά πρόσωπα

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3986 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 - [Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα - Τέλος επιτηδεύματος]

3986

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα