Ετικέτες κόμβου - Ειδική εισφορά αλληλεγγύης | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Τι ανέφερε ο Στ. Πέτσας για τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης

Δείτε το άρθρο

Για μείωση 8% στον ΕΝΦΙΑ και μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης δεσμεύθηκε ο Πρωθυπουργός

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση Υ.Ο. για την εξαίρεση επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης

Δείτε το άρθρο

Στάλθηκαν τα εκκαθαριστικά για τρεις έκτακτες εισφορές.

Δείτε το άρθρο

Προσφυγή στο ΣτΕ κατά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Δείτε το άρθρο

Παράταση της προθεσμίας καταβολής της εισφοράς αλληλεγγύης έως τις 6/10 - Και όλων των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ

Δείτε το άρθρο

Η τροπολογία για την παρακράτηση της έκτακτης εισφοράς από το μισθό

Δείτε το άρθρο

Νέες διευκρινίσεις για την υποχρέωση καταβολής έκτακτης εισφοράς, και εισφοράς αλληλεγγύης

Δείτε το άρθρο

Π. Οικονόμου: Εξετάζεται η διεύρυνση των εξαιρέσεων από την καταβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Δείτε το άρθρο

Πως θα γίνει η παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του Φ.Μ.Υ για το 2012.

Δείτε το άρθρο

Δ.Ο.Υ. διέγραψε έκτακτη εφάπαξ εισφορά και ειδική εισφορά αλληλεγγύης φορολογουµένου, κατόπιν παρέµβασης του Συνηγόρου του Πολίτη

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα που αποκτώνται από 01/01/2014

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις για την απαλλαγή από την εισφοράς αλληλεγγύης σε άνεργους και μακροχρόνια άνεργους

Δείτε το άρθρο

«Ξαναγράφουν» τους φόρους στο μνημόνιο που επαναξιολογείται - Στο τραπέζι ΕΝ.Φ.Ι.Α., εισφορά αλληλεγγύης και τέλος επιτηδεύματος

Δείτε το άρθρο

«Καμία πρόθεση για παράταση της έκτακτης εισφοράς» αναφέρει το Υπ. Οικονομικών

Δείτε το άρθρο

Μεγάλες αυξήσεις στην εισφορά αλληλεγγύης προβλέπει η ελληνική πρόταση

Δείτε το άρθρο

Νέα δεδομένα για τον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε περιπτώσεις ανάλωσης κεφαλαίου - Ακυρώνονται διατάξεις της ΠΟΛ. 1167/2011

Δείτε το άρθρο

Το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής έχει χαρακτήρα αποζημίωσης και όχι εισοδήματος. Συνεπώς, δεν συνυπολογίζεται για την επιβολή της κατ’ αρθ. 29 του ν. 3986/2011 εισφοράς αλληλεγγύης

Δείτε το άρθρο

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης και μη επιβολή αυτής σε αναδρομικά εισοδήματα που προέκυψαν πριν το έτος επιβολής της

Δείτε το άρθρο

Ν.Σ.Κ.: Δεν αποτελεί φόρο επί του εισοδήματος η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε.

Δείτε το άρθρο

Παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί πρόσθετων αμοιβών ή παροχών οι οποίες δεν συνεκκαθαρίζονται με τις τακτικές αποδοχές

Δείτε το άρθρο

Δεν εμπίπτει στην κατηγορία των «όμοιων με το φόρο εισοδήματος ή ουσιωδώς παρόμοιας φύσης φόρων» των ισχυουσών ΣΑΔΦ η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ΚΦΕ

Δείτε το άρθρο

ΣτΕ 2563/2015

H ειδική εισφορά αλληλεγγύης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιος φορολογούμενος είχε μεν μεγαλύτερο τεκμαρτό εισόδημα σε σχέση με το πραγματικό, αλλά προέβη δε, σε ανάλωση κεφαλαίου για να καλύψει την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, δεν θα πρέπει να υπολογίζεται βάσει του μεγαλύτερου τεκμαρτού εισοδήματος, αλλά βάσει του τελικού ποσού με το οποίο πράγματι αυτός φορολογήθηκε

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3986 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 - [Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα - Τέλος επιτηδεύματος]

3986

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3986 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 - [Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα - Τέλος επιτηδεύματος]

3986

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3986 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 - [Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα - Τέλος επιτηδεύματος]

3986

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

other tags!

here are the other tags

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

fifth tab!

the fifth tab