Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - CESOP - Διαβίβαση και ανταλλαγή πληροφοριών για πληρωμές

CESOP: Διαβίβαση και ανταλλαγή πληροφοριών για πληρωμές στο πλαίσιο της καταπολέμησης της απάτης ΦΠΑ

Αποστολή πληροφοριών από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για διασυνοριακές πληρωμές όπως επίσης και για τον δικαιούχο αυτών - Μέχρι 30 Απριλίου 2024 η πρώτη αποστολή στοιχείων για το πρώτο τρίμηνο του 2024

Δείτε το άρθρο

ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο: Η Επιτροπή κάνει ένα βήμα παραπέρα στην καταπολέμηση της απάτης

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα