Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Ανακύκλωση - αλλαγή θερμοσίφωνα

Ανακυκλώνω - Αλλάζω Θερμοσίφωνα: Οι οριστικοί πίνακες με τους 103.310 δικαιούχους του προγράμματος

Δείτε το άρθρο

«Ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσίφωνα»: Προϋποθέσεις και επιλέξιμα προϊόντα - Προδημοσίευση οδηγού

ΥΠΕΝ: «Αξιοποιείται το ηλιακό δυναμικό της χώρας για ζεστό νερό με χαμηλό κόστος για τα νοικοκυριά, προφανή περιβαλλοντικά οφέλη και προστιθέμενη αξία για την εγχώρια και οικονομία»

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα