Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Μητρώο Απασχολούμενων στον Πολιτισμό

Ποιοι ΚΑΔ και κωδικοί ειδικότητας εντάσσονται στο Μητρώο Απασχολούμενων στον Πολιτισμό (ΜΑΠ)

ΚΑΔ και κωδικοί ειδικότητας εργαζόμενων στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα καθώς και κωδικοί ειδικότητας και ΚΑΔ επαγγελματιών υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα

Δείτε το άρθρο

Χρόνος εργασίας η συμμετοχή στις πρόβες για τους ηθοποιούς - Σύσταση Μητρώου Απασχολούμενων στον Πολιτισμό με σύνδεση στην ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα