Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Συμβολαιακή γεωργία

Συμβολαιακή γεωργία - Έκδοση τιμολογίων με συμπληρωματική τιμή σε άλλο έτος από αυτό της φορολόγησης

Δείτε το άρθρο

Διαδικασίες υποβολής Ε3/Ε1 φορολογικής δήλωσης με αγροτικά εισοδήματα - Ανησυχίες - Προβληματισμοί

Δείτε το άρθρο

Παράταση υποβολής στοιχείων συμφωνητικών συμβολαιακής γεωργίας

Δείτε το άρθρο

Συμβολαιακή γεωργία: Σε λειτουργία η επιβεβαίωση στοιχείων συμβάσεων στο myBusinessSupport

Δείτε το άρθρο

Προθεσμίες ανάρτησης των συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας στην πλατφόρμα myBusinessSupport

Δείτε το άρθρο

Συμβολαιακή γεωργία: Παράταση προθεσμίας υποβολής στοιχείων συμβάσεων

Δείτε το άρθρο

Δείτε σε μαγνητοσκόπηση την εκπομπή Επί της Ουσίας: Αγρότες και Συμβολαιακή Γεωργία - Τα φορολογικά κίνητρα του ν. 4935/2022

Δείτε το άρθρο

Πλατφόρμα Συμβολαιακής Γεωργίας - Παράδειγμα τρόπου λειτουργίας

Δείτε το άρθρο

Συμβολαιακή Γεωργία - Δείτε αναλυτικά τις αλλαγές με τη νέα απόφαση

Η απαλλαγή του φόρου υπολογίζεται στο φορολογικό έτος εντός του οποίου εκδίδεται το παραστατικό ή τα παραστατικά πωλήσεων των προϊόντων σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Η απαλλαγή του φόρου δεν παρέχεται για το εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 500 KW

Δείτε το άρθρο

Συμβολαιακή γεωργία: Την πρώτη βδομάδα του Δεκεμβρίου ξεκινά η παραγωγική λειτουργία της εφαρμογής στην ΑΑΔΕ

Δείτε το άρθρο

20264 ΕΞ 2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 127754 ΕΞ 2022/ 9-9-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και του ελέγχου των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των προβλέψεων αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 15 του ν. 4935/2022, καθώς και του τύπου και του ελάχιστου περιεχομένου των συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας για την εφαρμογή των ως άνω άρθρων» (Β’ 4760)

Δείτε το άρθρο

80651 ΕΞ 2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 127754 ΕΞ 2022/19-9-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και του ελέγχου των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των προβλέψεων αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 4 του ν. 4935/2022, καθώς και του τύπου και του ελάχιστου περιεχομένου των συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας για την εφαρμογή των ως άνω άρθρων» (Β' 4760)

Δείτε το άρθρο

30808 ΕΞ 2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 127754 ΕΞ 2022/ 9-9-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και του ελέγχου των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των προβλέψεων αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 15 του ν. 4935/2022, καθώς και του τύπου και του ελάχιστου περιεχομένου των συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας για την εφαρμογή των ως άνω άρθρων» (Β' 4760)

Δείτε το άρθρο

185340 ΕΞ 2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 127754 ΕΞ 2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και του ελέγχου των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των προβλέψεων αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 4 του ν. 4935/2022, καθώς και του τύπου και του ελάχιστου περιεχομένου των συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας για την εφαρμογή των ως άνω άρθρων» (Β' 4760)

Δείτε το άρθρο

127754 ΕΞ 2022

Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και του ελέγχου των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των προβλέψεων αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 15 του ν. 4935/2022, καθώς και του τύπου και του ελάχιστου περιεχομένου των συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας για την εφαρμογή των ως άνω άρθρων

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα