Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Φορολογικές δηλώσεις 2023

ΠΟΦΕΕ: Αίτημα μεταφοράς καταληκτικής ημερομηνίας δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, τροποποιητικών, ηλεκτρονικών και χειρόγραφων, με λήξη 29/12/2023

Δείτε το άρθρο

Παράταση δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων έως 30.11.2023 για πληγέντες από πλημμύρες

Δείτε το άρθρο

Παράταση στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων και αναστολή οφειλών για τους κατοίκους περιοχών του Έβρου, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου

Δείτε το άρθρο

Παράταση δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων έως 29.9.2023 για τους πληγέντες στον Έβρο από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2023

Δείτε το άρθρο

Έως 4.9 οι δύο πρώτες δόσεις για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις χωρίς κυρώσεις - Έως 17:00 δύναται να υποβληθεί η δήλωση για τα φυσικά πρόσωπα

Οι καταβολές του φόρου από την 1η έως και την 4η Σεπτεμβρίου πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω web banking - <a target='_blank' href='https://www.taxheaven.gr/circulars/44669/a-1133-2023' rel='tag circulars'>Α.1133/2023</a> - Η απόφαση για τη μη επιβολή κυρώσεων για υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έως την 4.9.2023

Δείτε το άρθρο

Στην Επιτροπή της Βουλής ο Πρόεδρος της ΠΟΦΕΕ Β. Καμπάνης: Ανάγκη νέας παράτασης φορολογικών δηλώσεων - Προβλήματα στο TaxisNet

Συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο των ψηφιακών πλατφορμών διαμοιρασμού - Δελτίο Τύπου ΠΟΦΕΕ και σχετικό υπόμνημα

Δείτε το άρθρο

Στα μέσα Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα για το market pass, τον Οκτώβριο η πληρωμή - Δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση για τις δηλώσεις

Δείτε το άρθρο

Οι νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων, οι δόσεις φόρου και οι υποχρεώσεις που επηρεάζονται από τη νέα παράταση

Δείτε το άρθρο

Το ψηφισθέν νομοσχέδιο με την τροπολογία παράτασης των φορολογικών δηλώσεων

Δείτε το άρθρο

Κ. Χατζηδάκης: «Εννοείται ότι δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση»

Δείτε το άρθρο

Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών: «Για την παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και κάποιες παρατηρήσεις...»

Δείτε το άρθρο

Η τροπολογία για την παράταση των δηλώσεων - Έως τις 15:00 η υποβολή

Δείτε το άρθρο

Π. Αλεβιζάκης: «Η ευαισθησία σας μας αφήνει άφωνους κύριε Χατζηδάκη»

Δείτε το άρθρο

Χ. Θεοχάρης: Σαφές χρονοδιάγραμμα υποβολής φορολογικών δηλώσεων από τα επόμενα έτη - Τι είπε για τις φετινές δηλώσεις

Δείτε το άρθρο

Στην Επιτροπή της Βουλής ο Πρόεδρος της ΠΟΦΕΕ Βασίλης Καμπάνης - Τι είπε για το φορολογικό νομοσχέδιο και την παράταση των δηλώσεων

Δείτε το άρθρο

ΕΦΕΕ Ευβοίας: Άμεσα παράταση των δηλώσεων μέχρι 30 Σεπτεμβρίου

Δείτε το άρθρο

ΣΟΛΠ: Επιστολή για παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

Δείτε το άρθρο

Χ. Θεοχάρης: Αν θα δοθεί παράταση και όποια παράταση θα δοθεί, θα αποφασισθεί από τον υπουργό - Οι λογιστές είναι άνθρωποι και δεν μπορούν να τα προλάβουν όλα

Δείτε το άρθρο

Α.1141/2023

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023

Δείτε το άρθρο

Ε.2041/2023

Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης αλλοδαπής προέλευσης, που εισπράττει φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, λόγω διακοπής της σχέσεως εργασίας. Παροχή οδηγιών για τον τρόπο αναγραφής στο έντυπο Ε1, την βεβαίωση και την απόδοση του φόρου εισοδήματος που αναλογεί

Δείτε το άρθρο

Ε.2037/2023

Διευκρινίσεις ως προς τη φορολογική μεταχείριση της καταβαλλόμενης στους Ευρωβουλευτές της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποζημίωσης, μετά την έκδοση της με αριθ. 431/2023 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και την προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 12 του ν. 4172/2013 (Α' 167) με τη παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 5036/2023 (Α' 77)

Δείτε το άρθρο

Α.1063/2023

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013

Δείτε το άρθρο

Α.1042/2023

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2022, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2022 και εφεξής

Δείτε το άρθρο

Ε.2010/2023

Παροχή διευκρινίσεων για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από φυσικά πρόσωπα φορολογικούς κατοίκους αλλοδαπής, οι οποίοι δεν διαθέτουν ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα και δεν έχουν ορίσει στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ φορολογικό εκπρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.4987/2022 (Α'206)

Δείτε το άρθρο

Α.1006/2023

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2022

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από υπόχρεα φυσικά πρόσωπα που μετέφεραν τη φορολογική κατοικία τους στην αλλοδαπή κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος (2022), ή δεν έγινε δεκτό το σχετικό αίτημά τους λόγω του γεγονότος ότι τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν εμπρόθεσμα δεν κρίθηκαν επαρκή και ακριβή

Δείτε το άρθρο

Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος α) φορολογικού έτους 2022 των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία και β) νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των οποίων το φορολογικό έτος έληξε στις 31.3.2023, ή στις 30.4.2023, ή έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης με καταληκτική ημερομηνία υποβολής από 4.9.2023 έως και 29.11.2023, που έχουν την κατοικία τους ή την έδρα της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους σε περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023 (Προσοχή: έως 30.11.2023 και ώρα 15:00)

Δείτε το άρθρο

Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του άρθ. 3 του Κ.Φ.Ε. που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογικού έτους 2022 (εκτός των φ.π. που συμμετέχουν σε ν.π. και ν.ο. με έδρα της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις περιοχές του Έβρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2023 και είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και των φ.π. που έχουν την κατοικία τους ή την έδρα της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους σε περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023)

Δείτε το άρθρο

Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (άρθ. 45 Κ.Φ.Ε.), για φορολογικό έτος που έληξε στις 31.12.2022 (Προσοχή: έως 31.8.2022 και ώρα 15:00)

Δείτε το άρθρο

Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του άρθ. 3 του Κ.Φ.Ε. (εκτός αυτών που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία), φορολογικού έτους 2022 (Προσοχή: έως 31.8.2023 και ώρα 15:00)

Δείτε το άρθρο

Υποβολή τροποποιητικών δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώθηκε διπλή φορολόγηση ποσών προσωρινών διαφορών τα οποία διανεμήθηκαν σε προηγούμενα φορολογικά έτη

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα