Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)

Π. Τσακλόγλου: Τι ισχύει για νέους ασφαλισμένους ΕΦΚΑ που επιθυμούν να ασφαλιστούν στο ΤΕΚΑ

Δείτε το άρθρο

ΤΕΚΑ: Η μέχρι τώρα πορεία του Ταμείου παρουσιάστηκε σε εκδήλωση

«Στις επόμενες δεκαετίες υπολογίζεται, όπως ανέφερε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το ΤΕΚΑ να ξεπεράσει τα 2,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους, τους 400.000 εργοδότες και τα 80 δις ευρώ αποθεματικό»

Δείτε το άρθρο

Υποβολή ΑΠΔ ΤΕΚΑ για εργοδότες με αναστολή χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ

Δείτε το άρθρο

ΤΕΚΑ: Πάνω από 172.000 ασφαλισμένοι έχουν ενταχθεί στο Ταμείο

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις για τα οικονομικά κριτήρια της υπηρεσίας «Μεταφορά καταβολών από το ΤΕΚΑ στον e-ΕΦΚΑ»

Δείτε το άρθρο

Διευκρίνιση ΤΕΚΑ για την απόδοση εισφορών μισθοδοτούμενων από το Δημόσιο

Δείτε το άρθρο

Εκτός λειτουργίας η υπηρεσία «Μεταφορά καταβολών από το ΤΕΚΑ στον e-ΕΦΚΑ» έως και 18 Ιανουαρίου

Δείτε το άρθρο

Προαιρετική υπαγωγή στο ΤΕΚΑ - Άνοιξε η πλατφόρμα be.teka.gov.gr

Οι ασφαλισμένοι στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ, έχουν δικαίωμα υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση του ΤΕΚΑ, εφόσον έχουν γεννηθεί από 01.01.1987 και μετά, με αίτησή τους μέχρι την 31.12.2023 στη διεύθυνση be.teka.gov.gr να ενταχθούν στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα και να αλλάξουν ασφαλιστικό φορέα

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΕΚΑ

Δείτε το άρθρο

Οι νέες διατάξεις για το ΤΕΚΑ: Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, εξόφληση επιδοτούμενων εισφορών και χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας

Δείτε το άρθρο

Μεταφορά καταβολών από το ΤΕΚΑ στον e-ΕΦΚΑ - Διαθέσιμη από σήμερα η υπηρεσία

Δείτε το άρθρο

ΤΕΚΑ - Οικονομική Καρτέλα Εργοδότη: Διαθέσιμη από σήμερα

Δείτε το άρθρο

ΤΕΚΑ: Πως θα λειτουργεί η είσπραξη εισφορών μέσω e-ΕΦΚΑ - Ενιαίο αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Δείτε το άρθρο

ΑΠΔ ΤΕΚΑ: Ενεργοποιήθηκε η διαδικασία υποβολής μισθολογικής περιόδου Ιουνίου

Δείτε το άρθρο

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 10/2023

Αναπροσαρμογή, από 01.01.2023: - του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών (πλαφόν) - των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. και του Τ.Ε.Κ.Α. εμμίσθων Δικηγόρων και μισθωτών Μηχανικών, - των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών Εφάπαξ Παροχών (πρόνοιας) του e-Ε.Φ.Κ.Α. εμμίσθων δικηγόρων, μισθωτών Μηχανικών και Υγειονομικών, και - των ποσών ασφαλιστικών εισφορών για Τίτλους Κτήσης

Δείτε το άρθρο

73160/02-08-2022

Καθορισμός διαδικασίας, χρόνου και τρόπου είσπραξης και απόδοσης στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) των εισφορών των ασφαλισμένων και των εργοδοτών και καθορισμός αποζημίωσης του e-ΕΦΚΑ για το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει στο Τ.Ε.Κ.Α.

Δείτε το άρθρο

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 7/2022

Απεικόνιση της επικουρικής ασφάλισης των υπαγομένων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) τακτικών/μετακλητών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4826/2021

Δείτε το άρθρο

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 5/2022

Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.). Υποβολή: Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα