Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022)

Μεταβίβαση ακινήτων: Πότε δεν απαιτείται προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας

Δείτε το άρθρο

Η απόφαση για τη ψηφιακή υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής του άρθρου 63 του ΚΦΔ

Δείτε το άρθρο

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά η υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

Ψηφιακά, μέσω της πύλης myAADE (myaade.gov.gr) οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν πλέον να υποβάλλουν ενδικοφανείς προσφυγές και αιτήματα αναστολής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Δείτε το άρθρο

ΔΕΔ - Παραβίαση λογισμικού ΦΤΜ με απομείωση αξίας εκδοθέντων παραστατικών - Τα πρόστιμα των άρθρων 54Ε και 54ΣΤ του ΚΦΔ

Δείτε το άρθρο

Επιστροφή φόρου νομικών προσώπων - οντοτήτων - Απλοποίηση, βελτίωση και επίσπευση της διαδικασίας

Δείτε το άρθρο

Ο νέος ΚΦΔ - Νόμος 4987/2022. Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Δείτε το άρθρο

Γ. Χριστόπουλος στην ertnews: Το επίμαχο θέμα τροποποίησης των ποινών στο άρθρο 66 του ΚΦΔ

Δείτε το άρθρο

Υπ. Οικονομικών: «Ο νέος Κώδικας, σε καμία περίπτωση, δεν περιλαμβάνει ούτε αλλαγές σε ποινές που επιβάλλονται για τα εγκλήματα φοροδιαφυγής, ούτε καμία άλλη τροποποίηση υφιστάμενου νόμου»

Δείτε το άρθρο

Το νομοσχέδιο «Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» μετά την ψήφιση των άρθρων στη Βουλή

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα