Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Ανακύκλωση συσκευών για καταναλωτές και επιχειρήσεις

Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή: Επιπλέον 68.122 νοικοκυριά στο πρόγραμμα

Δείτε το άρθρο

«Ανακυκλώνω» για επιχειρήσεις - Κατατέθηκε στη Βουλή η εξουσιοδοτική διάταξη

Δείτε το άρθρο

Ανοίγει η πλατφόρμα allazosyskevi.gov.gr για αιτήσεις - Οι ημερομηνίες ανά ΑΦΜ - Παραδείγματα

Δείτε το άρθρο

Ανακύκλωση συσκευών: Σταδιακά ανά ΑΦΜ οι αιτήσεις από αύριο - Μόνο μια αίτηση για κάθε κατοικία - Η παρουσίαση από το ΥΠΕΝ

Το τελικό ποσό ανά συσκευή κυμαίνεται από 135 έως 710 ευρώ - Κάθε αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει αθροιστικά από μία έως τρεις συσκευές προς επιχορήγηση - Το κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως τις 16/9/2022 - Ετοιμάζεται πρόγραμμα με πόρους του ΕΣΠΑ για την αντικατάσταση επαγγελματικών ψυγείων

Δείτε το άρθρο

Ανακυκλώνω, αλλάζω συσκευή - Όλες οι λεπτομέρειες του προγράμματος - Από 21/06/2022 έως 05/07/2022 οι αιτήσεις

Δείτε το άρθρο

ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/26566/424/13-3-2023

Τροποποίηση (1η) της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/60822/846 κοινής υπουργικής απόφασης «Ορισμός φορέα πιστοποίησης της αντικατάστασης και απόσυρσης συσκευών και καταβολής της χρηματοδότησης για την υλοποίηση δράσεων αντικατάστασης και ανακύκλωσης ενεργοβόρων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών» (Β' 3006).

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα