Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Επιδότηση λογιστών-φοροτεχνικών 2022

Επιχορήγηση λογιστών-φοροτεχνικών: Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επιλεξιμότητας δαπανών

Δείτε το άρθρο

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών - Εκκινεί εκ νέου περίοδος υποβολής αιτήσεων από 12/10/2022 έως 14/10/2022

Δείτε το άρθρο

Επιχορήγηση λογιστών-φοροτεχνικών: Βοηθητικό Εγχειρίδιο και πρότυπα δικαιολογητικά αιτήματος επαλήθευσης

Δείτε το άρθρο

ΕΣΠΑ λογιστών-φοροτεχνικών: Μέχρι αύριο η υποβολή αιτήσεων - Ωφελούμενοι των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται μπορούν να υποβάλουν πάλι αίτηση μέχρι την Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2022

Δείτε το άρθρο

ΟΕΕ: Ανακοίνωση προς τους λογιστές-φοροτεχνικούς και λογιστικά γραφεία για την παράταση υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην Δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών»

Δείτε το άρθρο

Επιχορήγηση λογιστών-φοροτεχνικών: Η απόφαση για την παράταση μέχρι 13 Μαΐου

Δείτε το άρθρο

Κ. Κόλλιας: Παράταση επιχορήγησης λογιστών μέχρι 13 Μαΐου

Δείτε το άρθρο

Επιχορήγηση λογιστών-φοροτεχνικών: Video παρουσίασης της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (επικαιροποιημένο)

Δείτε το άρθρο

Επιχορήγηση λογιστών-φοροτεχνικών: Εγχειρίδια υποβολής αίτησης και εγγραφής νέου χρήστη

Βοηθητικά Εγχειρίδια για την εγγραφή νέων χρηστών στο ΠΣΚΕ και για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη Δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών»

Δείτε το άρθρο

OEE: Πώς οι λογιστές - φοροτεχνικοί μπορούν να πάρουν επιδότηση για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό τους

Δείτε το άρθρο

Επιχορήγηση λογιστών-φοροτεχνικών: Όλη η Δράση - Από 9 Μαρτίου οι αιτήσεις

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών - Η νέα Δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» - Καταληκτική ημερομηνία υποβολής, η Δευτέρα 18/4/22 και ώρα 15:00

Δείτε το άρθρο

6266/11-11-2022

Τέταρτη (4η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (045ΚΕ)

Δείτε το άρθρο

5518/05-10-2022

Τρίτη (3η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (045ΚΕ)- Δυνατότητα Υποβολής Νέας Αίτησης Χρηματοδότησης/Επανυποβολής

Δείτε το άρθρο

2522/12-05-2022

Δεύτερη (2η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (045ΚΕ)

Δείτε το άρθρο

2049/15.4.2022

Παράταση της υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (045ΚΕ) - 1η Τροποποίηση

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα