Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - ΕΝΦΙΑ 2022 - Νέος φόρος ακινήτων

Τροπολογία για το Καλάθι των Νονών - ΕΝΦΙΑ επί διατηρητέων και ιστορικών διατηρητέων μνημείων ή έργων τέχνης

Παράταση της απαλλαγής ΕΝΦΙΑ για διατηρητέα μνημεία και έργα τέχνης, επιτάχυνση των διαδικασιών για το κυβερνητικό πάρκο «Ανδρέας Λεντάκης» και άλλες διατάξεις σε τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Δείτε το άρθρο

ΕΝΦΙΑ 2024: Ξεκινούν οι εργασίες για την ανάρτηση των εκκαθαριστικών - Λειτουργία εφαρμογών

Δείτε το άρθρο

Υπολογισμός ΕΝΦΙΑ «ανά εμπράγματο δικαίωμα» από 1/1/2022 και μετά - Παραδείγματα

Δείτε το άρθρο

Η απόφαση για την παράταση των δηλώσεων ασφάλισης κατοικίας για μειωμένο ΕΝΦΙΑ

Δείτε το άρθρο

Επιστολή ΠΟΜΙΔΑ: Όχι στις εξαιρέσεις από την έκπτωση 10% του ΕΝΦΙΑ των ασφαλισμένων κατοικιών!

Δείτε το άρθρο

Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα χορήγησης μείωσης ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες

Δείτε το άρθρο

Πως θα δοθεί η μείωση του ΕΝΦΙΑ στις ασφαλισμένες κατοικίες - Έως 22.2.2024 οι αιτήσεις

Από Παρασκευή, 02 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις μέσω νέας ψηφιακής εφαρμογής για τη μείωση ΕΝΦΙΑ σε ασφαλισμένες κατοικίες για φυσικές καταστροφές - Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων η 22α Φεβρουαρίου

Δείτε το άρθρο

Πως θα δίνεται η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% για τα ασφαλισμένα ακίνητα

Δείτε το άρθρο

ΕΝΦΙΑ 2023 - Χρηστικός οδηγός: Μειώσεις, απαλλαγές, διορθώσεις

Δείτε το άρθρο

ΕΝΦΙΑ: Πως θα χορηγηθεί η έκπτωση 50% ή 100% για τις δηλώσεις που θα τροποποιηθούν έως 30.6.2023

Δείτε το άρθρο

Εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ: Λειτουργία εφαρμογών Περιουσιολογίου

Δείτε το άρθρο

Απαλλαγή ΕΝΦΙΑ για αθλητικές εγκαταστάσεις ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΟΤΑ για τις οποίες δεν εισπράττεται μίσθωμα

Δείτε το άρθρο

Α.1053/2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1278/2019 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα: «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1212/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Β' 2120) - Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)» (Β' 3007 και Β'3129)

Δείτε το άρθρο

Ο.3010/2024

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 23, 33, 42, 54, 55, 56 και 58 του ν. 5087/2024 (Α' 25) «Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων, διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Δείτε το άρθρο

Α.1030/2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1014/25.01.2024 (Β' 743) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ως προς τις προθεσμίες υποβολής, τροποποίησης ή διόρθωσης αιτήσεων και επιβεβαίωσης στοιχείων, για τη χορήγηση μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) σε ασφαλισμένες κατοικίες φυσικών προσώπων, για το έτος 2024

Δείτε το άρθρο

ΔΕΔ 1026/2023

ΕΝΦΙΑ - Η οφειλή από ΕΝΦΙΑ γεννηθείσα σε χρόνο μετά την κήρυξη της πτώχευσης, αφορώσα την πτωχευτική περιουσία της εταιρείας, ήτοι την περιουσία που κατείχε όταν κηρύχθηκε σε πτώχευση, σε κάθε περίπτωση δεν αποτελεί πτωχευτικό χρέος, αποτελεί δε ομαδικό πίστωμα, το οποίο ικανοποιείται με γενικό προνόμιο κατά προτεραιότητα τόσο από την πτωχευτική όσο και από τη μεταπτωχευτική περιουσία από το προϊόν ρευστοποίησης του ενεργητικού της πτωχευτικής περιουσίας

Δείτε το άρθρο

Α.1057/2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1278/2019 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα: «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1212/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Β' 2120) - Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)» (Β' 3007 και Β' 3129)

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα