Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Φορολογικές δηλώσεις 2022

Στη Βουλή το κοινό αίτημα των 11 Συλλόγων: Μη επιβολή προστίμων στις εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις

Δείτε το άρθρο

ΛΣΑ - Ανταπόκριση ΒΕΑ: «Μη επιβολή προστίμων στις υπολειπόμενες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις»

Δείτε το άρθρο

Η επιστολή Συλλόγων λογιστών-φοροτεχνικών περί μη επιβολής προστίμων στις εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις

Δείτε το άρθρο

Τρ. Αλεξιάδης: Να ακουστεί το πανελλαδικό αίτημα λογιστών-φοροτεχνικών και να μην επιβληθούν πρόστιμα στις εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές μέχρι τέλους του έτους δηλώσεις

Δείτε το άρθρο

Η απόφαση για τη μη επιβολή κυρώσεων στην υποβολή δηλώσεων νομικών προσώπων έως 02.09.2022

Δείτε το άρθρο

Σύλλογος λογιστών Ν. Αρκαδίας: «Για άλλη μια χρονιά παρακολουθήσαμε το αρχαίο κλασικό δράμα του λογιστή που προσπαθεί να βρει το δίκιο του και της Άρχουσας Τάξης που επιδεικνύει την αλαζονεία της»

Δείτε το άρθρο

ΕΦΕΕΑ: «Σεβασμό στο επάγγελμά μας και επίλυση των αιτημάτων» - Συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 2/9

Δείτε το άρθρο

Μέχρι την Παρασκευή 2/9 στις 15:00 η υποβολή δηλώσεων νομικών προσώπων χωρίς επιβάρυνση

Δείτε το άρθρο

Η «ματαιοδοξία» και η επίδειξη ισχύος από τον υπουργό Οικονομικών

Δείτε το άρθρο

Η παράταση που δεν δόθηκε: Αλαζονική αναίδεια ή αδικαιολόγητο πείσμα;

Δείτε το άρθρο

ΟΕΕ: Αποσπασματική και χωρίς χρονικό ορίζοντα η απόφαση Υπ. Οικ και ΑΑΔΕ για τις φορολογικές δηλώσεις

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ: Επιστολή για παράταση ημερομηνίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων Φ.Π. και Ν.Π.

Δείτε το άρθρο

Β. Σπανάκης: «Να δοθεί ολιγοήμερη παράταση της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων»

Δείτε το άρθρο

Να δοθεί άμεσα παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων λόγω τεχνικών προβλημάτων - Χ. Σταϊκούρας: «Δεν υπάρχουν σκέψεις για παράταση των δηλώσεων»

Δείτε το άρθρο

Σύλλογος Λογιστών-Φοροτεχνικών Ν. Χανίων: «Φορολογικές Δηλώσεις 2022 - Γιατί πρέπει να γίνει 30/09/2022 η ημερομηνία καταληκτικής υποβολής τους»

Δείτε το άρθρο

ΠΟΦΕΕ - Επαναφορά αιτήματος παράτασης φορολογικών δηλώσεων μέχρι 30/9

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις σχετικά με την καταβολή δόσεων του φόρου εισοδήματος - Αναγραφή ασφαλιστικών εισφορών ασκούμενων δικηγόρων στους κωδικούς 351-352 - Τροποποίηση της Α.1034/2022

Δείτε το άρθρο

Οι νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων, οι δόσεις φόρου και οι υποχρεώσεις που επηρεάζονται από τη νέα παράταση

Δείτε το άρθρο

Η τροπολογία για την παράταση των δηλώσεων - Έκπτωση 3% και για την εφάπαξ πληρωμή έως την 31η.8.2022

Δείτε το άρθρο

Α.1070/2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1275/31.12.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2021»(Β’ 6375)

Δείτε το άρθρο

Α.1052/2022

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013

Δείτε το άρθρο

Α.1042/2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1034/9.3.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2021 και εφεξής για φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 (Α 167)» (Β'1098)

Δείτε το άρθρο

Α.1034/2022

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2021 και εφεξής για φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 (Α' 167)

Δείτε το άρθρο

Α.1275/2021

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2021

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (άρθ. 45 Κ.Φ.Ε., για φορολογικό έτος που έληξε στις 31.12.2021) (Προσοχή: έως 2.9.2022 και ώρα 15:00)

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα