Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Αναπτυξιακός νόμος 4887/2022

Αναπτυξιακός νόμος - Αποφάσεις για τον τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων

Δείτε το άρθρο

Αναπτυξιακός - Επεκτείνεται η προθεσμία (από 40 σε 60 ημέρες) για την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικών σχεδίων του ν. 4887/2022

Δείτε το άρθρο

Υπεγράφη η προκήρυξη για το καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» - Από 5 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις

Δείτε το άρθρο

ΟΕΕ - Κατάσταση μελών: Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών

Δείτε το άρθρο

Νέος αναπτυξιακός: Υπεγράφη η προκήρυξη για το καθεστώς «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα» - Από 27 Ιουλίου οι αιτήσεις

Δείτε το άρθρο

Στο τελικό στάδιο επεξεργασίας οι Προκηρύξεις για τα τρία πρώτα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού

Δείτε το άρθρο

Υπ. Ανάπτυξης: Αύριο στις Επιτροπές της Βουλής ο νέος αναπτυξιακός νόμος - Θέσπιση 13 θεματικών καθεστώτων

Δείτε το άρθρο

Κατατέθηκε στη Βουλή o νέος Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη - Τι προβλέπει

Δείτε το άρθρο

Νέος αναπτυξιακός νόμος και τα νομοσχέδια επιτάχυνσης διαδικασιών στις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση - Όλη η παρουσίαση

Δείτε το άρθρο

Α. Γεωργιάδης: «Ο νέος αναπτυξιακός νόμος ειναι απλός και στα μέτρα του επενδυτή. Όχι στα μέτρα του κράτους, όπως κάναμε μέχρι τώρα»

Δείτε το άρθρο

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος «Ελλάδα 2.0» που θα αντικαταστήσει το ν. 4399/16 και το νομοσχέδιο για την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων στο σημερινό Υπ. Συμβούλιο

Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2021-2030: Κίνητρα και αντικίνητρα, οικονομικά ή μη, για τους παραγωγούς αποβλήτων, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους Ο.Τ.Α., όπως το Τέλος Ταφής και το «Πληρώνω όσο Πετάω»

Δείτε το άρθρο

92195/2022

Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), με ανώτατο ποσό ενίσχυσης έως 500.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση, που μπορούν να υπαχθούν στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού

Δείτε το άρθρο

92172/2022

Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022, επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπής

Δείτε το άρθρο

Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα», του αναπτυξιακού ν.4887/2022

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα