Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Αναπτυξιακός νόμος 4887/2022

Αναπτυξιακός νόμος 4887/2022: Παράταση υποβολής αιτήσεων για τα καθεστώτα «Μεταποίηση - Εφοδιαστική αλυσίδα» και «Ενισχύσεις Τουριστικών Επενδύσεων»

Δείτε το άρθρο

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το Ταμείο Εγγυοδοσίας DeLFI

Δείτε το άρθρο

Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής ΜΜΕ - Η απόφαση με τις λεπτομέρειες

Δείτε το άρθρο

Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα: Υπεγράφη η 2η Προκήρυξη του καθεστώτος

Δείτε το άρθρο

Ξεκινά την Τρίτη 18 Απριλίου η αξιολόγηση των αιτήσεων επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν στο Καθεστώς «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Δείτε το άρθρο

Ολοκληρώθηκε το νέο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Δείτε το άρθρο

Αναπτυξιακός ν. 4887/2022 - «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» - Ανακοίνωση Προκήρυξης

Δείτε το άρθρο

Αναπτυξιακός ν. 4887/2022 - Υπεγράφη η Εγκριτική Πράξη για τον Οδηγό Αξιολόγησης καθεστώτος «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Δείτε το άρθρο

330 αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων στο Καθεστώς «Αγροδιατροφή-Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων-Αλιεία-Υδατοκαλλιέργεια»

Δείτε το άρθρο

«Επιχειρηματικότητα 360°» - Ξεκινάει 9 Ιανουαρίου η υποβολή αιτήσεων στο καθεστώς

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης υπέγραψε την προκήρυξη για το Καθεστώς Ενίσχυσης «Επιχειρηματικότητα 360°» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου - Αφορά επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην αφαλάτωση θαλασσινού νερού σε νησιωτικές περιοχές, την ανακύκλωση, τη δημιουργία κινηματογραφικών στούντιο, τη δημιουργία γηπέδων και κολυμβητηρίων, τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης και οίκων ευγηρίας κ.ά.

Δείτε το άρθρο

Νέος αναπτυξιακός - Καθεστώς ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων: 562 αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων ύψους 1,6 δις

Δείτε το άρθρο

Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα: 401 αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων άνω του 1 δις ευρώ στο καθεστώς ενίσχυσης

Δείτε το άρθρο

Αναπτυξιακός νόμος - Αποφάσεις για τον τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων

Δείτε το άρθρο

Αναπτυξιακός - Επεκτείνεται η προθεσμία (από 40 σε 60 ημέρες) για την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικών σχεδίων του ν. 4887/2022

Δείτε το άρθρο

Υπεγράφη η προκήρυξη για το καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» - Από 5 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις

Δείτε το άρθρο

ΟΕΕ - Κατάσταση μελών: Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών

Δείτε το άρθρο

Νέος αναπτυξιακός: Υπεγράφη η προκήρυξη για το καθεστώς «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα» - Από 27 Ιουλίου οι αιτήσεις

Δείτε το άρθρο

Στο τελικό στάδιο επεξεργασίας οι Προκηρύξεις για τα τρία πρώτα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού

Δείτε το άρθρο

Υπ. Ανάπτυξης: Αύριο στις Επιτροπές της Βουλής ο νέος αναπτυξιακός νόμος - Θέσπιση 13 θεματικών καθεστώτων

Δείτε το άρθρο

Κατατέθηκε στη Βουλή o νέος Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη - Τι προβλέπει

Δείτε το άρθρο

Νέος αναπτυξιακός νόμος και τα νομοσχέδια επιτάχυνσης διαδικασιών στις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση - Όλη η παρουσίαση

Δείτε το άρθρο

Α. Γεωργιάδης: «Ο νέος αναπτυξιακός νόμος ειναι απλός και στα μέτρα του επενδυτή. Όχι στα μέτρα του κράτους, όπως κάναμε μέχρι τώρα»

Δείτε το άρθρο

59790/07-07-2023

Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), με ανώτατο ποσό ενίσχυσης έως 600.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση, που μπορούν να υπαχθούν στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού

Δείτε το άρθρο

117200/05-12-2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 54570/14-5-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού ν. 4399/2016 «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του έτους 2021» (Β’ 2024)

Δείτε το άρθρο

92195/2022

Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), με ανώτατο ποσό ενίσχυσης έως 500.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση, που μπορούν να υπαχθούν στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού

Δείτε το άρθρο

92172/2022

Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022, επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπής

Δείτε το άρθρο

Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα», του αναπτυξιακού ν.4887/2022

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα