Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Ρυθμίσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών λόγω πανδημίας COVID-19 - Επανένταξη πληγέντων

Ρύθμιση οφειλών - Έκπτωση 3% στην εφάπαξ καταβολή φόρου - ΕΝΦΙΑ - ΦΠΑ. Οι φορολογικές διατάξεις του ν. 4821/2021 και διευκρινίσεις με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ

Δείτε το άρθρο

Υπ. Εργασίας: Πώς θα ρυθμιστούν τα ασφαλιστικά χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο της πανδημίας

Δείτε το άρθρο

Η νέα ρύθμιση φορολογικών οφειλών σε έως 72 δόσεις - Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία στις ρυθμίσεις των νόμων 4321/2015, 4611/2019 και 4469/2017

Βουλή: Τροπολογία με θέματα αρμοδιότητας Υπ. Οικονομικών - Ρύθμιση οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής ή/και αναστολή είσπραξης

Δείτε το άρθρο

Ρύθμιση οφειλών - Χ. Σταϊκούρας: Όλα τα χρέη της πανδημίας στη νέα ρύθμιση με περισσότερες δόσεις από αυτές που ισχύουν σήμερα

Δείτε το άρθρο

Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών - Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ - Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4778/2021

Δείτε το άρθρο

Επανένταξη πληγέντων σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020

Δεν απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος από μέρους του οφειλέτη για την επανένταξη - Καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή της δόσης Νοεμβρίου 2020 η 31η Δεκεμβρίου 2020

Δείτε το άρθρο

Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών, επανένταξη πληγέντων από την πανδημία σε ρύθμιση και καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο ν. 4611/2019 - Νέα εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ

Δείτε το άρθρο

Παράταση έως 30.4.2021 των βεβαιωμένων οφειλών από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ Νοεμβρίου ορισμένων επιχειρήσεων

Παράταση έως 30.4.2021 των βεβαιωμένων οφειλών από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ που λήγουν ή έληξαν από 01-11-2020 μέχρι και 30-11-2020 για τις επιχειρήσεις που έχουν ενεργό ΚΑΔ έναν από τους ΚΑΔ της απόφασης και ταυτόχρονα η λειτουργία τους αναστέλλεται με εντολή δημόσιας αρχής

Δείτε το άρθρο

Παράταση καταβολής δόσεων ρυθμίσεων για τους πληγέντες από την πανδημία - Επανένταξη πληγέντων σε ρυθμίσεις οφειλών.

Παράταση καταβολής δόσεων ρυθμίσεων για πληγέντες από τον κορωνοϊό. Επανένταξη στις ρυθμίσεις του ν.4321/2015 και ν. 4611/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 290, 291 και 294 του ν. 4738/2020

Δείτε το άρθρο

Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορονοϊού SARS-COV-2 στις ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων

Δείτε το άρθρο

Ε.2072/2021

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 291 του ν.4738/2020 (Α' 207) αναφορικά με την υποβολή αίτησης για την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις οφειλών των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 (Α' 32) και των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 (Α' 73)

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4756/2020 Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων

4756

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4738/2020 Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις.

4738

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα