Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Ρυθμίσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών λόγω πανδημίας COVID-19 - Επανένταξη πληγέντων

Επανένταξη ρυθμίσεων: Διαθέσιμη από 2/8, για πρόσωπα με κύρια κατοικία, έδρα, εγκατάσταση σε πληγείσες περιοχές

Δείτε το άρθρο

Μέχρι τις 4 Αυγούστου επικαιροποιούνται οι καταστάσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ

Δείτε το άρθρο

Αναβίωση ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών και νέα ρύθμιση - Παραδείγματα

Δείτε το άρθρο

Βασίλης Σπανάκης: Να δοθεί η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση των 72 δόσεων και μετά τις 28 Φεβρουαρίου σε ΔΟΥ και ΕΦΚΑ

Δείτε το άρθρο

Ε.Ε.Α.: Αίτημα παράτασης ημερομηνίας λήξης της ρύθμισης των χρεών της πανδημίας

Δείτε το άρθρο

Ρύθμιση 72 δόσεων: Διευκρινίσεις ΑΑΔΕ σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 289 ν. 4738/2020, όπως τροποποιήθηκε με το δεύτερο άρθρο της από 28/1/22 ΠΝΠ, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4890/2022

Δείτε το άρθρο

ΠΟΦΕΕ: Αίτημα μεταφοράς καταληκτικής ημερομηνίας υπαγωγής στις ρυθμίσεις 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις λόγω COVID-19

Δείτε το άρθρο

Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών - Έως 28.2.2022 η ένταξη στη ρύθμση - Πόσοι οφειλέτες έχουν απωλέσει τις παλαιές ρυθμίσεις

Δείτε το άρθρο

Βασίλης Σπανάκης - Αίτημα για την ορθή λειτουργία της ρύθμισης των 72 δόσεων στον ΕΦΚΑ

Δείτε το άρθρο

Βεβαιώθηκαν στο ΚΕΑΟ οι οφειλές για πληττόμενους λόγω COVID

Δείτε το άρθρο

ΑΑΔΕ - Ρύθμιση 36/72 δόσεων: Σε λειτουργία η ένταξη για οφειλές ρυθμισμένες στις 5/11/2021, οφειλετών με απαγόρευση λειτουργίας από 27.10.2020 - 31.7.2021

Δείτε το άρθρο

Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών πληγέντων από την πανδημία - Η νέα εγκύκλιος του ΚΕΑΟ

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στην ευνοϊκή ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών του άρθρου 32 του ν. 4756/2020, όπως ισχύει, μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 67 του ν. 4821/2021

Δείτε το άρθρο

Ρύθμιση 72 δόσεων: Παρατείνεται μέχρι 28.02 η ένταξη για καταβολή χρεών προς ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ

Δείτε το άρθρο

Ρύθμιση 72 δόσεων για οφειλές λόγω COVID-19: Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεις - Όλη η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή της ρύθμισης οφειλών των διατάξεων του άρθρου 289 του ν.4738/2020 και διευκρινίσεων επί ειδικότερων θεμάτων - Πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης, διαδικασία υπαγωγής, αποτελέσματα υπαγωγής καθώς και λοιπά στοιχεία της ρύθμισης

Δείτε το άρθρο

Ρύθμιση 72 δόσεων: Διευκρινίσεις για τους ΚΑΔ που εντάσσονται στη ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών λόγω κορωνοϊού

Δείτε το άρθρο

Παράταση υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών λόγω κορωνοϊού 72 δόσεων μέχρι 26.01.2022

Δείτε το άρθρο

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Να συμπεριληφθούν όλες οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές στη νέα ρύθμιση των 36-72 δόσεων

Δείτε το άρθρο

Ρύθμιση 72 δόσεων στον e-ΕΦΚΑ - Υποβολή αίτησης, απώλεια, ευεργετήματα και δημιουργία κωδικού πληρωμής

Δείτε το άρθρο

Δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση των έως 72 δόσεων, οφειλών που έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση για τους πληγέντες από την πανδημία

Δείτε το άρθρο

Επανένταξη πληγέντων σε ρυθμίσεις - Οδηγίες και διευκρινίσεις ΑΑΔΕ για το πεδίο εφαρμογής, τις προϋποθέσεις και την αίτηση επανένταξης

Δείτε το άρθρο

myBusinessSupport: Άνοιξε για επανένταξη των πληγέντων στις ρυθμίσεις 100 και 120 δόσεων μέχρι 29 Οκτωβρίου

Δείτε το άρθρο

Ε.2006/2022

Παροχή οδηγιών για την ένταξη σε ρύθμιση οφειλετών που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 289 του ν.4738/2020 (Α'207), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 109 του ν. 4850/2021 (Α" 208), και διευκρινίσεων επί συναφών θεμάτων

Δείτε το άρθρο

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 61/2021

Α. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4821/2021 σχετικά με τη ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών - Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020. Β. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 199 του ν. 4855/2021 σχετικά με την επέκταση της ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4756/2020.

Δείτε το άρθρο

Ε.2194/2021

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 99 του ν. 4842/2021 (Α' 190) «Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως και 17 του ν.4321/2015, των άρθρων 98 έως και 109 του ν.4611/2019 και στον ν. 4469/2017-Τροποποίηση των παρ.1 και 2 του άρθρου 291 του ν. 4738/2020» και παροχή διευκρινίσεων επί αυτών

Δείτε το άρθρο

Ε.2072/2021

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 291 του ν.4738/2020 (Α' 207) αναφορικά με την υποβολή αίτησης για την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις οφειλών των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 (Α' 32) και των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 (Α' 73)

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα