Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - ΕΦΑ

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Αποστολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φυσικού φακέλλου αίτησης και δικαιολογητικών για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων του άρθ. 15 του ν.3091/2002, για ορισμένες περιπτώσεις νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, για το έτος 2020 και συγκεκριμένων περιπτώσεων για τα έτη 2012 έως και 2019

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα