Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Φορολογικές δηλώσεις 2020

Σε λειτουργία η εφαρμογή για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

Δείτε το άρθρο

Την ικανοποίησή του για την παράταση των φορολογικών δηλώσεων εκφράζει ο βουλευτής Βασίλης-Πέτρος Σπανάκης

Δείτε το άρθρο

Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019

Δείτε το άρθρο

Πως δηλώνεται το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιόχρηση για τα νομικά πρόσωπα

Δείτε το άρθρο

Έκπτωση φόρου 2% - Σε 8 μηνιαίες δόσεις ο φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων - Νέα ρύθμιση σε 12 ή 24 δόσεις για τις οφειλές που έχει ανασταλεί η καταβολή τους λόγω covid-19

Δείτε το άρθρο

Φορολογική μεταχείριση των προνοιακών παροχών σε χρήμα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρία

Δείτε το άρθρο

Έντυπο Ν: Διαθέσιμη η εφαρμογή υποβολής δηλώσεων Νομικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2019

Δείτε το άρθρο

Ο «άχρηστος» πίνακας διαχωρισμού των εσόδων: Η κοροϊδία συνεχίζεται

Δείτε το άρθρο

ΟΠΕΚΑ: Μη υποχρέωση υποβολής βεβαιώσεων για φορολογική χρήση για προνοιακές αναπηρικές παροχές

Δείτε το άρθρο

Αναρτήθηκαν οι βεβαιώσεις εισφορών των επαγγελματιών στον ΕΦΚΑ για φορολογική χρήση

Δείτε το άρθρο

Το έντυπο Ν φορολογικού έτους 2019 - Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης εισοδήματος νομικών προσώπων

Δείτε το άρθρο

Αναφορά προς τον Συνήγορο του Πολίτη σχετικά με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας

Δείτε το άρθρο

ΟΠΕΚΑ: Μη υποχρέωση υποβολής βεβαιώσεων για φορολογική χρήση

Δείτε το άρθρο

Επείγει να αναρτηθούν οι βεβαιώσεις για φορολογική χρήση των προνοιακών επιδομάτων για ΑμεΑ του ΟΠΕΚΑ και του επιδόματος στέγασης

Δείτε το άρθρο

Σύσταση του Υπ.Πολιτικής προστασίας για τους φορολογούμενους που προσέρχονται στα λογιστικά γραφεία για δηλώσεις

Δείτε το άρθρο

ΕΛΦΕΕ Ν. Ηλείας: Μόνο ως κακόγουστο αστείο μπορούμε να δεχτούμε την έναρξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

Δείτε το άρθρο

Νέα παράταση για την Υ.Δ. των λογιστών-φοροτεχνικών στο ΟΕΕ

Δείτε το άρθρο

Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2019 - Οι διαφορές σε σχέση με το έντυπο του 2018

Δείτε το άρθρο

Το νέο έντυπο Ε1 για το 2019 - Δημοσιεύθηκε η απόφαση για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2019.

Δείτε το άρθρο

Α.1101/2020

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013

Δείτε το άρθρο

Α.1038/2020

Τροποποίηση της Α.1099/2019 (Β΄949) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που αφορά τον καθορισμό του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Δείτε το άρθρο

Α.1025/2020

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2019

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογικού έτους 2019

Δείτε το άρθρο

Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. φορολογικού έτους 2019

Δείτε το άρθρο

Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του άρθ. 3 του Κ.Φ.Ε. (εκτός αυτών που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία), φορολογικού έτους 2019

Δείτε το άρθρο

Υποβολή βεβαιώσεων για καταβολές μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, φορολογικού έτους 2019

Δείτε το άρθρο

Υποβολή βεβαιώσεων αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, φορολογικού έτους 2019 (εκτός των περιπτώσεων καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία)

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα