Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Brexit - Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαδικασίες και προϋποθέσεις εισαγωγών στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων προέλευσης ΕΕ μετά την 1/1/2021

Δείτε το άρθρο

Brexit και σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου: «Όχι» από το ΕΚ σε ενδεχόμενη ανεπαρκή συμφωνία

Δείτε το άρθρο

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση»

Στόχος των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της εκκρεμότητας αναφορικά με την αναγνώριση δικαιωμάτων Βρετανών πολιτών στην Ελλάδα, μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία

Δείτε το άρθρο

Brexit: Κατάλογος ελέγχου ετοιμότητας για εταιρείες - Κανόνες ΕΕ στον τομέα των Τελωνείων και της έμμεσης φορολογίας

Δείτε το άρθρο

«No Deal Brexit»: Σχέδιο μέτρων έκτακτης ανάγκης για άτομα που μπορεί να χάσουν τη δουλειά τους

Δείτε το άρθρο

«No Deal Brexit»: Φορολογικές και δασμολογικές απαλλαγές - Οδηγίες ΑΑΔΕ

Δείτε το άρθρο

Brexit - Υπενθύμιση ΑΑΔΕ: Το αργότερο έως και τις 29/10 η αίτηση επιστροφής ΦΠΑ σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου

Δείτε το άρθρο

«No Deal Brexit»: Η Επιτροπή καλεί όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ να προετοιμαστούν για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου στις 31/10

Δείτε το άρθρο

Brexit χωρίς συμφωνία: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σε απολογισμό των προπαρασκευαστικών εργασιών της και παρέχει πρακτικές κατευθύνσεις για τη διασφάλιση συντονισμένης προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ

Δείτε το άρθρο

Brexit: Απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης - Το Συμβούλιο εκδίδει κανονισμό

Δείτε το άρθρο

ΦΠΑ και Brexit: Φορολογική μεταχείριση των συναλλαγών με το Η.Β. σε περίπτωση αποχώρησης από την ΕΕ χωρίς συμφωνία

Δείτε το άρθρο

Brexit: Το Συμβούλιο εγκρίνει σειρά μέτρων έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία

Δείτε το άρθρο

«No Deal Brexit»: Ομιλία του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή σε ημερίδα

Δείτε το άρθρο

Brexit: Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για πολίτες και επιχειρήσεις

Δείτε το άρθρο

Brexit: Η Επιτροπή εντείνει την ενημερωτική εκστρατεία στον τομέα των τελωνείων με στόχο την ετοιμότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία

Δείτε το άρθρο

Ενδοκοινοτικές συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο - Πως και πότε θα επηρεαστούν από το Brexit

Δείτε το άρθρο

Brexit: Οι προτάσεις του ΕΚ για τις μελλοντικές σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου

Δείτε το άρθρο

Brexit: Tο σχέδιο της συμφωνίας αποχώρησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου

Δείτε το άρθρο

4000/1/113-α΄/2020

Καθορισμός αρμόδιων αρχών έκδοσης εγγράφων διαμονής των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους καθώς και ειδικότερων ζητημάτων για την εφαρμογή της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Δείτε το άρθρο

Ε.2058/2019

Αποστολή οδηγιών για την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο σε σχέση με τις δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές: Επανεισαγόμενα Εμπορεύματα - Ατέλειες - Μεταφορά συνήθους κατοικίας - Ταξιδιώτες τρίτων χωρών

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4652/2020 Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις.

4652

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα