Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Brexit - Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Brexit: Το Συμβούλιο εγκρίνει αποθεματικό προσαρμογής ύψους 5 δις ευρώ

Δείτε το άρθρο

Brexit: 5 δις ευρώ προς τις χώρες της ΕΕ για τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο

Δείτε το άρθρο

On line σεμινάριο: ΦΠΑ και Brexit - Αντιμετώπιση συναλλαγών με το Η.Β. από 1.1.2021

Δείτε το άρθρο

Εξαγωγές εμπορευμάτων και ταχυδρομικών αντικειμένων προς το ΗΒ - Απαλλαγές ΦΠΑ. Νέα εγκύκλιος ΑΑΔΕ

Δείτε το άρθρο

ΑΑΔΕ: Μέχρι 31 Μαρτίου οι αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ για δαπάνες που διενεργήθηκαν στο Η.Β. το 2020

Δείτε το άρθρο

Brexit - Οδηγίες έκδοσης ΑΜΚΑ για δικαιούχους συμφωνίας αποχώρησης

Δείτε το άρθρο

Brexit - Αναλυτικές οδηγίες για το ΦΠΑ από 1.1.2021

Brexit - ΦΠΑ Oδηγίες για τις συναλλαγές από και πρός το Ηνωμένο Βασίλειο - Κανόνες ΦΠΑ όσον αφορά τις διασυνοριακές παραδόσεις αγαθών με το ΗΒ - Κανόνες ΦΠΑ όσον αφορά τις διασυνοριακές παραδόσεις αγαθών στην Βόρεια Ιρλανδία - Κανόνες ΦΠΑ όσον αφορά τις διασυνοριακές παροχές υπηρεσιών - Ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου - Επιστροφές Φ.Π.Α. για επαγγελματικές δαπάνες ελληνικών ή βρετανικών επιχειρήσεων

Δείτε το άρθρο

Τρόπος εισαγωγής και εξαγωγής αγαθών μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της ΕΕ

Δείτε το άρθρο

Συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ - Ηνωμένου Βασιλείου: Έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή

Δείτε το άρθρο

Brexit: Τι θα ισχύσει από 01.01.2021 - Προετοιμασία για το τέλος της μεταβατικής περιόδου

Δείτε το άρθρο

Μη διαθεσιμότητα των εφαρμογών του ICISnet αύριο Τετάρτη, 30/12 και ώρα 15:00-17:00 μ.μ.

Δείτε το άρθρο

Brexit - ΑΑΔΕ: Επηρεαζόμενα κεντρικά συστήματα και πλατφόρμες από 28/12/2020 έως 01/01/2021

Δείτε το άρθρο

BREXIT: Υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης σε ασφαλισμένους Ελληνικών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, δικαιούχων Συμφωνίας Αποχώρησης

Δείτε το άρθρο

Brexit: Τι θα αλλαξει στις επενδύσεις των Ελλήνων σε χαρτοφυλάκια στη Βρετανία από μη επίτευξη συμφωνίας

Δείτε το άρθρο

Tax Flash: Δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώματος για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. και τα προτιμησιακά καθεστώτα

Δείτε το άρθρο

Brexit - Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών: Ανακοίνωση σχετικά με την επικείμενη τυπική αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου στις 31 Δεκεμβρίου 2020

Δείτε το άρθρο

Διαδικασίες και προϋποθέσεις εισαγωγών στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων προέλευσης ΕΕ μετά την 1/1/2021

Δείτε το άρθρο

Brexit και σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου: «Όχι» από το ΕΚ σε ενδεχόμενη ανεπαρκή συμφωνία

Δείτε το άρθρο

85844/02-11-2021

Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L444/14/31.12.2020) - Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου κοινωνικής ασφάλισης

Δείτε το άρθρο

ΔΔΘΕΚΑ Β 1056676 ΕΞ 05-07-2021

Ενημέρωση σχετικά με τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ του οριστικού κειμένου της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν στους κανόνες καταγωγής και στις διαδικασίες σχετικές με την καταγωγή των εμπορευμάτων

Δείτε το άρθρο

21465/19.3.2021

Προσθήκη της άδειας διαμονής πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους εκδοθείσας βάσει της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί για την πολιτογράφηση αλλοδαπών.

Δείτε το άρθρο

ΔΔΘΕΚΑ Β 1009506 ΕΞ 2021

Κοινοποίηση Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου, σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν στους κανόνες καταγωγής και στις διαδικασίες σχετικές με την καταγωγή των εμπορευμάτων

Δείτε το άρθρο

Υποβολή αίτησης επιστροφής Φ.Π.Α. για δαπάνες που διενεργήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά το έτος 2020

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα