Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Ηλεκτρονικά βιβλία - Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Πρατηριούχοι και myDATA: Τρόποι διαβίβασης δεδομένων από παραστατικά στην ΑΑΔΕ

Δείτε το άρθρο

On line σεμινάριο myDATA: Ηλεκτρονικά βιβλία - Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και η λειτουργία της πλατφόρμας

Δείτε το άρθρο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - Καλούμε εκ νέου σε παράσταση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 17/3 ώρα 10:00

Δείτε το άρθρο

ΠΟΟΕΕΕ: My-data και αιτήματα - προτάσεις για επίλυση θεμάτων που αφορούν τον κλάδο µας

Δείτε το άρθρο

Σύλλογος Λογιστών Ν. Αχαΐας: Αίτημα αναβολής της λειτουργίας των mydata

Δείτε το άρθρο

Κάλεσμα της Επιτροπής Αγώνα Λογιστών Ελεύθερων Επαγγελματιών σε παράσταση διαμαρτυρίας στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 17/03 σχετικά με την εφαρμογή των My Data

Δείτε το άρθρο

Δωρεάν πλατφόρμα έκδοσης τιμολογίων και διαβίβασης παραστατικών στα Mydata από την ΑΑΔΕ

Δείτε το άρθρο

ΛΣΑ - myDATA: Επιστολή για προαιρετική εφαρμογή το 2021 και χωρίς κυρώσεις

Δείτε το άρθρο

Επιτροπή Αγώνα Λογιστών Ελ. Επαγγελματιών: Παράσταση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 17.03 στις 10.00 στην ΑΑΔΕ - Ανακοίνωση για myDATA

Δείτε το άρθρο

my DATA - Ερώτηση 43 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Προβληματική η υποχρεωτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας εντός του 2021

Δείτε το άρθρο

Με νέες προδιαγραφές η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων από τα πληροφοριακά συστήματα προς το Δημόσιο και τις επιχειρήσεις

Δείτε το άρθρο

Γ. Πιτσιλής: 114.000 επιχειρήσεις και 13.5 εκατ. παραστατικά μέχρι σήμερα στην πλατφόρμα myDATA

Δείτε το άρθρο

Χ. Σταϊκούρας: Μάλλον πρέπει να δοθεί παράταση στις καταληκτικές ημερομηνίες των myData

Δείτε το άρθρο

ΕΛΦΕΕ Ν. Μεσσηνίας: Αιτήματα σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας myDATA

Δείτε το άρθρο

Προοδευτικοί Οικονομολόγοι: Η εφαρμογή των myDATA, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η αναβάθμιση των ΦΗΜ

Δείτε το άρθρο

Π.Δ.Σ.Ο.: Πιέσεις από μεγάλες εταιρείες για άμεση εφαρμογή των myDATA

Δείτε το άρθρο

ΕΛΦΕΕ Αχαΐας: Πιέσεις από μεγάλες εταιρίες να ξεκινήσουν άμεσα τα ηλεκτρονικά βιβλία - Παράταση για όσο διαρκεί η πανδημία

«Μισθωτήρια παλαιοτέρων χρήσεων θα πάρουν παράταση με τη λήξη των φορολογικών δηλώσεων» - Συνάντηση στο γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλου

Δείτε το άρθρο

Επιστολή ΠΔΣΟ για τo MyDATA με θέμα «Το τέλος της πανδημίας και την επιστροφή στην κανονικότητα, από 01-04-2021, κήρυξε η ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών»

Δείτε το άρθρο

Δημοσιεύθηκαν όλες οι αποφάσεις για τις παρατάσεις των δηλώσεων, myData, και του μητρώου πραγματικών δικαιούχων

Δείτε το άρθρο

myDATA: Από 1.4.2021 η έναρξη της υποχρεωτικής διαβίβασης παραστατικών στην πλατφόρμα

Τα παραστατικά που θα εκδώσουν οι επιχειρήσεις το 1ο τρίμηνο του 2021, θα πρέπει επίσης να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA, με διαφορετική προθεσμία και συγκεκριμένα όχι αργότερα από την 31/10/2021, ώστε να διαμορφωθεί η ολοκληρωμένη εικόνα κάθε επιχείρησης στα ηλεκτρονικά βιβλία για το 2021

Δείτε το άρθρο

Α.1054/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)», (Β' 2470), όπως ισχύει

Δείτε το άρθρο

Α.1060/2021

Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), όπως ισχύει, είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων κατόχων αδειών των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Δείτε το άρθρο

Α.1300/2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β' 2470), όπως ισχύει

Δείτε το άρθρο

Α.1258/2020

Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου υποβολής των δηλώσεων της αποκλειστικής χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου και της αποδοχής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης εφαρμογής των εν λόγω υποχρεώσεων για την εφαρμογή του άρθρου 71ΣΤ' του ν. 4172/2013, όπως ισχύει

Δείτε το άρθρο

Δ.ΟΡΓ.Β 1120166 ΕΞ 2020

Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1042957ΕΞ2020/7-4-2020 (ΥΟΔΔ 284) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός μελών της διαρκούς πενταμελούς Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας για την πιστοποίηση του λογισμικού για την Ηλεκτρονική Έκδοση Στοιχείων»

Δείτε το άρθρο

Α.1227/2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β΄2470), όπως ισχύει.

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε., δεδομένων εγγραφών μισθοδοσίας για το χρονικό διάστημα από 1.1.2021 έως και την 30.6.2021

Δείτε το άρθρο

Αποδοχή και χαρακτηρισμός από τον εκδότη, της διαβίβασης στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε. δεδομένων της σύνοψης και των χαρακτηρισμών εσόδων, καθώς και δεδομένων της σύνοψης και χαρακτηρισμών εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 1.1.2021 έως και την 30.6.2021 και έχουν διαβιβαστεί από τον λήπτη έως 30.11.2021

Δείτε το άρθρο

Διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε., των δεδομένων της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 1.1.2021 έως και την 30.6.2021, εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα

Δείτε το άρθρο

Διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε., δεδομένων της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων, καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από 1.1.2021 έως και 30.6.2021 (στην περίπτωση μη διαβίβασης δεδομένων από τον εκδότη)

Δείτε το άρθρο

Διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε., δεδομένων της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων, καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από 1.1.2021 έως και 30.6.2021

Δείτε το άρθρο

Έναρξη υποχρεωτικής διαβίβασης στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε., δεδομένων της σύνοψης και χαρακτηρισμού εσόδων και εξόδων των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από 1.7.2021 και μετά

Δείτε το άρθρο

Έναρξη υποχρεωτικής διαβίβασης στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε., δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθ. 73 του ν. 2960/2001, από οντότητες κατόχους αδειών διύλισης, εμπορίας πετρελαιοειδών, πρατηριούχους υγρών καυσίμων, κ.λπ., είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., ή με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Δείτε το άρθρο

Αποδοχή και χαρακτηρισμός από τον εκδότη, της διαβίβασης στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε. από τον λήπτη, δεδομένων της σύνοψης και χαρακτηρισμοί εσόδων, καθώς και δεδομένων σύνοψης και χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 1.10.2020 έως και την 31.12.2020 (στην περίπτωση που η διαβίβαση δεδομένων έχει γίνει από τον λήπτη λόγω μη διαβίβασης των δεδομένων από τον εκδότη)

Δείτε το άρθρο

Διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε., δεδομένων της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 1.10.2020 έως και την 31.12.2020, έκτος από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα

Δείτε το άρθρο

Διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε., εγγραφών μισθοδοσίας για το χρονικό διάστημα από 1.10.2020 έως 31.12.2020

Δείτε το άρθρο

Διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε. από τον λήπτη, δεδομένων της σύνοψης και χαρακτηρισμοί εσόδων, καθώς και δεδομένων σύνοψης και χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 1.10.2020 έως και την 31.12.2020, ειδικά στην περίπτωση μη διαβίβασης δεδομένων από τον εκδότη

Δείτε το άρθρο

Διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε., δεδομένων της σύνοψης και χαρακτηρισμοί εσόδων, καθώς και δεδομένων σύνοψης και χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 1.10.2020 έως και την 31.12.2020, έκτος από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα

Δείτε το άρθρο

Έναρξη δυνατότητας διαβίβασης στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε., δεδομένων της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εσόδων και εξόδων των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από 1.10.2020 και μετά, πλην των επιχειρήσεων που θα λάβουν τα κίνητρα ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου

Δείτε το άρθρο

Έναρξη υποχρεωτικής διαβίβασης στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε., δεδομένων σύνοψης εσόδων καθώς και δεδομένων σύνοψης εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από την 20.7.2020 και μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα