Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Ηλεκτρονικά βιβλία - Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Επιστολή Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών: Κίνητρα για την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου, άρ. 71ΣΤ, ν. 4172/2013

Δείτε το άρθρο

myData videos: Διαδικασία εξουσιοδότησης λογιστών-λογιστικών γραφείων και παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης - Οδηγός εγγραφής για διαβίβαση παραστατικών μέσω ERP

Δείτε το άρθρο

myData και κίνητρα ηλεκτρονικής τιμολόγησης - Η δήλωση αποκλειστικής χρησης ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου υποβάλλεται έως την 31η.12.2020 για το 2020

Α.1258/2020 - Διαδικασία, τρόπος υποβολής και προθεσμίες των δηλώσεων αποκλειστικής χρήσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου για την εφαρμογή του άρθρου 71ΣΤ του ΚΦΕ σχετικά με τα κίνητρα ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η «Δήλωση Αποκλειστικής Έκδοσης Στοιχείων μέσω Παρόχου», υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης με τον εκάστοτε Πάροχο και εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους από το φορολογικό έτος έναρξης υπολογισμού για τη χορήγηση των κινήτρων. Ειδικά για τις οντότητες που δηλώνουν για πρώτη φορά έναρξη εργασιών, εφόσον η δήλωση υποβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης εργασιών, τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 του υπό στοιχεία 71ΣΤ' του ν. 4172/2013, παρέχονται από το πρώτο φορολογικό έτος λειτουργίας, υπό την προϋπόθεση ότι η οντότητα δεν ανακαλεί τη δήλωση επιλογής τιμολόγησης εντός του επομένου φορολογικού έτους. Ειδικότερα η παραπάνω υποχρέωση δήλωσης ισχύει και στην περίπτωση οντότητας που διενεργεί χονδρικές και λιανικές συναλλαγές και έχει επιλέξει Πάροχο μόνο για τις χονδρικές ή μόνο για τις λιανικές συναλλαγές της. Εξαιρετικά για το έτος 2020 οι οντότητες που επιλέγουν να εκδίδουν παραστατικά μέσω Παρόχου δύναται να υποβάλουν την ως άνω δήλωση έως τις 31/12/2020.

Δείτε το άρθρο

Δίκτυο Συνεργασίας και Παρέμβασης Λογιστών-Φοροτεχνικών: Από το 1ο κύμα της πανδημίας, στο 2ο κύμα…ένα τσιγάρο δρόμος!

Δείτε το άρθρο

Ένωση Φοροτεχνικών Επαγγελματιών Ιωαννίνων: Επιστολή σχετικά με την σημασία των ηλεκτρονικών βιβλίων στην ζωή των ελεύθερων επαγγελματιών του νομού

Δείτε το άρθρο

ΠΟΟΕΕ Ελλάδας: Τα ερωτήματα που προκύπτουν για τα myData - Κάποιοι θεώρησαν ότι με τα ηλεκτρονικά βιβλία θα παρακάμψουν τους οικονομολόγους-φοροτεχνικούς

Δείτε το άρθρο

ΕΦΕΕ Άρτας - Φιλιππιάδας: Επιστολή του συλλόγου σχετικά με το myDATA κατόπιν και των συναντήσεων με παραγωγικούς φορείς της περιοχής

Δείτε το άρθρο

myData: Στο νέο έτος η προ-συμπλήρωση δηλώσεων και το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής - Στο 2021 κυρώσεις μόνο για τη μη διαβίβαση, όχι για την ανακριβή και εκπρόθεσμη διαβίβαση

Δείτε το άρθρο

myDATA - ΑΑΔΕ: Ο λογιστής και η επιχείρηση στη ψηφιακή πλατφόρμα - Κανάλια ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων

Δείτε το άρθρο

myDATA: Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - Νέο αρχείο για επιχειρησιακά θέματα - ΜΥΦ και για το 2020

Δείτε το άρθρο

myDATA: Εγχειρίδιο χρήσης και Οδηγός γρήγορης πρόσβασης για τη χρήση της πλατφόρμας Ηλεκτρονικά Βιβλία από την ΑΑΔΕ

Δείτε το άρθρο

myDATA: Υποχρεωτική από 1/1/2021 η ψηφιακή διαβίβαση των παραστατικών

Δείτε το άρθρο

«MyData» (Ηλεκτρονικά Βιβλία) [Η κατανόησή τους, σε 20 Παραγράφους και 31 Επεξηγηματικούς Πίνακες]

Δείτε το άρθρο

Γιώργος Πιτσιλής: Τι ανέφερε για το myDATA και την νέα πλατφόρμα που θα αντικαταστήσει την διαδικασία αποστολής email

Δείτε το άρθρο

Εκατό χιλιάδες περιπτώσεις «ξεχασμένων» εισοδημάτων ερευνά η ΑΑΔΕ - Πιτσιλής για myData: το Νοέμβριο θα μπορούμε να προσφέρουμε και λύση έκδοσης παραστατικών

Δείτε το άρθρο

Δείτε σε μαγνητοσκόπηση την εκπομπή «Επί της ουσίας» με θέμα «MyData - Ηλεκτρονικά βιβλία - Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και η λειτουργία της πλατφόρμας» και κατεβάστε τις σημειώσεις

Δείτε το άρθρο

MyData: Δωρεάν ενημερωτική εκπομπή τρίωρης διάρκειας με θέμα: Ηλεκτρονικά βιβλία - Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και η λειτουργία της πλατφόρμας

Δείτε το άρθρο

myData: Διευκρινίσεις για τους Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων - Εφαρμογή της Α 1035/2020

Δείτε το άρθρο

ΑΑΔΕ - Υποβολή Αίτησης για άδεια Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων

Δείτε το άρθρο

Προοδευτικοί Οικονομολόγοι για το myDATA και τη νέα διήμερη αποχή των λογιστών-φοροτεχνικών

Δείτε το άρθρο

Ξεκινά το ηλεκτρονικό τιμολόγιο και για τους προμηθευτές του Δημοσίου

Δείτε το άρθρο

Α.1258/2020

Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου υποβολής των δηλώσεων της αποκλειστικής χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου και της αποδοχής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης εφαρμογής των εν λόγω υποχρεώσεων για την εφαρμογή του άρθρου 71ΣΤ' του ν. 4172/2013, όπως ισχύει

Δείτε το άρθρο

Δ.ΟΡΓ.Β 1120166 ΕΞ 2020

Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1042957ΕΞ2020/7-4-2020 (ΥΟΔΔ 284) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός μελών της διαρκούς πενταμελούς Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας για την πιστοποίηση του λογισμικού για την Ηλεκτρονική Έκδοση Στοιχείων»

Δείτε το άρθρο

Α.1227/2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β΄2470), όπως ισχύει.

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Αποδοχή και χαρακτηρισμός από τον εκδότη, της διαβίβασης στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε. από τον λήπτη, δεδομένων της σύνοψης και χαρακτηρισμοί εσόδων, καθώς και δεδομένων σύνοψης και χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 1.10.2020 έως και την 31.12.2020 (στην περίπτωση που η διαβίβαση δεδομένων έχει γίνει από τον λήπτη λόγω μη διαβίβασης των δεδομένων από τον εκδότη)

Δείτε το άρθρο

Διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε. από τον λήπτη, δεδομένων της σύνοψης και χαρακτηρισμoί εσόδων, καθώς και δεδομένων σύνοψης και χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 1.10.2020 έως και την 31.12.2020, ειδικά στην περίπτωση μη διαβίβασης δεδομένων από τον εκδότη

Δείτε το άρθρο

Διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε., δεδομένων της σύνοψης και χαρακτηρισμοί εσόδων, καθώς και δεδομένων σύνοψης και χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 1.10.2020 έως και την 31.12.2020, έκτος από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα

Δείτε το άρθρο

Διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε., δεδομένων της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 1.10.2020 έως και την 31.12.2020, έκτος από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα

Δείτε το άρθρο

Διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε., εγγραφών μισθοδοσίας για το χρονικό διάστημα από 1.10.2020 έως 31.12.2020

Δείτε το άρθρο

Διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε. του συνόλου των απαιτούμενων δεδομένων του φορολογικού έτους 2020, για την εφαρμογή των κινήτρων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 71 ΣΤ του ν. 4172/2013 για το φορολογικό έτος 2020

Δείτε το άρθρο

Έναρξη υποχρεωτικής διαβίβασης στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε., δεδομένων της σύνοψης και χαρακτηρισμού εσόδων και εξόδων των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από 1.1.2021 και μετά

Δείτε το άρθρο

Έναρξη δυνατότητας διαβίβασης στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε., δεδομένων της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εσόδων και εξόδων των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από 1.10.2020 και μετά, πλην των επιχειρήσεων που θα λάβουν τα κίνητρα ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου

Δείτε το άρθρο

Έναρξη υποχρεωτικής διαβίβασης στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε., δεδομένων σύνοψης εσόδων καθώς και δεδομένων σύνοψης εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από την 20.7.2020 και μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα