Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - ΕΣΠΑ 2021-2027

Προδημοσίευση Δράσεων για την ενίσχυση και ίδρυση επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολη

Δείτε το άρθρο

Δημοσίευση 1ης Απόφασης έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης της Δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δείτε το άρθρο

Δημοσιεύθηκε η 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του ΕΣΠΑ 2021-2027

Δείτε το άρθρο

Σύντομα οι διαδικασίες ορισμού του ΕΦΕΠΑΕ ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων για τη «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021-2027

Δείτε το άρθρο

ΕΣΠΑ 2021-2027: Εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ» για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική, Ν. Αιγαίο)

Δείτε το άρθρο

ΕΣΠΑ 2021-2027: Εν αναμονή προδημοσίευσης της Πρόσκλησης δύο νέων Δράσεων για τις ΜμΕ για το επόμενο διάστημα

Δείτε το άρθρο

ΕΣΠΑ 2021-2027: Υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια συνολικού Π/Υ 152 εκ. € μέχρι στιγμής για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό ΜμΕ, εξαντλείται ο διαθέσιμος προϋπολογισμός σε Αττική και Ν. Αιγαίο

Δείτε το άρθρο

ΕΣΠΑ 2021-2027: 3η Δράση Ψηφιακού Μετασχηματισμού - Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ημερίδα που διοργάνωσε η EpsilonNet με τη συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας και της ATLANTIS CONSULTING

Δείτε το άρθρο

Ερωτήσεις-απαντήσεις για τις δράσεις «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ» και «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Δείτε το άρθρο

Προδημοσίευση Δέσμης Δράσεων Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Δείτε το άρθρο

«Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027»: Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του επιχειρησιακού προγράμματος του νέου ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 3,6 δις. ευρώ

Δείτε το άρθρο

Εγκρίθηκε σήμερα από την Ε.Ε. το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», δημόσιας δαπάνης 3,9 δις

Δείτε το άρθρο

Νέο ΕΣΠΑ 2021-2027: Οι πληρωμές στους δικαιούχους δεν θα υπόκεινται σε αφαίρεση, ή παρακράτηση λόγω οφειλών προς το Δημόσιο και προς ασφαλιστικούς οργανισμούς ή κατάσχεση στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων

Θα καταβάλλονται με προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας - Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη στη Βουλή στη συζήτηση επί του νομοσχεδίου

Δείτε το άρθρο

ΕΣΠΑ 2021-2027: Υπεβλήθησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα Τομεακά Προγράμματα

Δείτε το άρθρο

Υπ. Ανάπτυξης: 4 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της καινοτομίας θα διατεθούν με το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

Δείτε το άρθρο

ΕΣΠΑ 2021-2027: Ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο Εταιρικό Σύμφωνο

Δείτε το άρθρο

ΕΣΠΑ 2021-2027: Ολοκληρώθηκε το 2ο Σχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης

Δείτε το άρθρο

Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο: «Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2014-2020» από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Δείτε το άρθρο

Δ. Σκάλκος: «Στις Περιφέρειες το 30% των πόρων του νέου ΕΣΠΑ»

Δείτε το άρθρο

2173/279510/12-09-2023

Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της εγκεκριμένης παρέμβασης Π1 32.1 «Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος για την παραγωγή σπόρων προς σπορά» σε εκτέλεση του άρθρου 32 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2115 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Δείτε το άρθρο

76792/29.8.2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» (Β'677)

Δείτε το άρθρο

36202/19.4.2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης που αφορά στις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» (Β’ 677)

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα