Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - ΕΣΠΑ 2021-2027

Εγκρίθηκε σήμερα από την Ε.Ε. το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», δημόσιας δαπάνης 3,9 δις

Δείτε το άρθρο

Νέο ΕΣΠΑ 2021-2027: Οι πληρωμές στους δικαιούχους δεν θα υπόκεινται σε αφαίρεση, ή παρακράτηση λόγω οφειλών προς το Δημόσιο και προς ασφαλιστικούς οργανισμούς ή κατάσχεση στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων

Θα καταβάλλονται με προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας - Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη στη Βουλή στη συζήτηση επί του νομοσχεδίου

Δείτε το άρθρο

ΕΣΠΑ 2021-2027: Υπεβλήθησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα Τομεακά Προγράμματα

Δείτε το άρθρο

Υπ. Ανάπτυξης: 4 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της καινοτομίας θα διατεθούν με το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

Δείτε το άρθρο

ΕΣΠΑ 2021-2027: Ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο Εταιρικό Σύμφωνο

Δείτε το άρθρο

ΕΣΠΑ 2021-2027: Ολοκληρώθηκε το 2ο Σχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης

Δείτε το άρθρο

Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο: «Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2014-2020» από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Δείτε το άρθρο

Δ. Σκάλκος: «Στις Περιφέρειες το 30% των πόρων του νέου ΕΣΠΑ»

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4914/2022 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. [Νέο ΕΣΠΑ 2021-2027]

4914

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα