Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Φορολογικές δηλώσεις 2019

Τι δήλωσαν τα νομικά πρόσωπα το 2018: Οι φόροι που κατέβαλαν και τα κέρδη που δηλώθηκαν συγκριτικά για τα έτη 2011-2018, οι ζημιές, οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες και η προκαταβολή φόρου

Δείτε το άρθρο

Τα στατιστικά των δηλώσεων των φυσικών προσώπων για το 2018 - Τι δήλωσαν μισθωτοί, αγρότες και επαγγελματίες

Τι δήλωσαν τα φυσικά πρόσωπα για το φορολογικό έτος 2018 - Αναλυτικά στατιστικά ανά εισόδημα - Πόσο πληρώσαμε σε φόρο, εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος

Δείτε το άρθρο

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση για τη μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018

Δείτε το άρθρο

Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες - Οδηγίες ΑΑΔΕ

Δείτε το άρθρο

Βεβαιώσεις αποδοχών, κ.λπ. 2018: Αλλαγές, συγκριτικοί πίνακες, λοιπές χρήσιμες πληροφορίες

Δείτε το άρθρο

Χωριστές δηλώσεις συζύγων: Δημοσιεύθηκε η απόφαση της ΑΑΔΕ

Δείτε το άρθρο

Διαθέσιμη η εφαρμογή υποβολής αρχείων βεβαίωσης αποδοχών

Δείτε το άρθρο

Χωριστές δηλώσεις συζύγων: Ερωτήσεις-απαντήσεις από την ΑΑΔΕ

Δείτε το άρθρο

Το νέο έντυπο «Ν» - Απόφαση Α 1037/2019 - Τύπος και περιεχόμενο

Δείτε το άρθρο

Το νέο έντυπο «Ν» φορ. έτους 2018 - Οι νέοι κωδικοί και οι διαφορές σε σχέση με το έντυπο του 2017

Δείτε το άρθρο

Έντυπο «Ν» - Οδηγίες συμπλήρωσης και εκκαθάρισης από την ΑΑΔΕ - Εγκύκλιος Ε 2023/2019

Δείτε το άρθρο

Έντυπο Ε3 και Κατάσταση Φορ. Αναμόρφωσης - Οδηγίες συμπλήρωσης

Δείτε το άρθρο

Νέο Ε3: Προαιρετική η συμπλήρωση του κωδ. 023 για το φορολογικό έτος 2018

Δείτε το άρθρο

Επισημάνσεις και αλλαγές στο νέο έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2018

Δείτε το άρθρο

Οι αλλαγές στους κωδ. 659-660, 657-658 και 781-782 του νέου Ε1 φορ. έτους 2018

Δείτε το άρθρο

Γ. Χριστόπουλος στην ΕΡΤ1: 12 σημεία «SOS» που θέλουν προσοχή στη φετινή δήλωση - Oι κωδικοί του Πίνακα 2 του E1 που εξασφαλίζουν κέρδος

Δείτε το άρθρο

Χωριστές δηλώσεις συζύγων - Πλήρης οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις

Δείτε το άρθρο

Βεβαιώσεις μερισμάτων νομικών προσώπων: Φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα

Δείτε το άρθρο

Οι αλλαγές και οι προσθήκες στο νέο έντυπο Ε3 του φορ. έτους 2018

Δείτε το άρθρο

Κ. Κόλλιας: «Μόνο σε πιστοποιημένους λογιστές η υποβολή δηλώσεων»

Δείτε το άρθρο

Διαθέσιμη η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων εισοδήματος φορολογικού έτους 2018

Δείτε το άρθρο

Το «βιβλιαράκι» οδηγιών για τις δηλώσεις φορολογικού έτους 2018

Δείτε το άρθρο

Δύο νέες κατηγορίες φορολογούμενων θα εξαιρούνται, για το χτίσιμο του αφορολόγητου, από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής

Δείτε το άρθρο

Α.1187/2019

Τροποποίηση της Α.1009/2019 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που αφορά τον τύπο και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2018

Δείτε το άρθρο

Α.1129/2019

Τροποποίηση της Α.1037/25.1.2019 (Β΄ 213) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τον τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και τον καθορισμό δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές - υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013

Δείτε το άρθρο

Α.1037/2019

Τύπος και περιεχόμενο δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτές Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013

Δείτε το άρθρο

Α.1009/2019

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2018

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα