Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Προϋπολογισμός 2019

Μειωμένα κατά 387 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού για τον Δεκέμβριο

Θ. Σκυλακάκης: «Οι στόχοι του προϋπολογισμού για το πρωτογενές πλεόνασμα επιτυγχάνονται. Μέχρι τα οριστικά στοιχεία απομένει αρκετός δρόμος»

Δείτε το άρθρο

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 6.945 εκατ. ευρώ στο ενδεκάμηνο (τελικά στοιχεία)

Δείτε το άρθρο

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 6.945 εκατ. ευρώ στο ενδεκάμηνο (προσωρινά στοιχεία)

Δείτε το άρθρο

Κατατέθηκε ο Κρατικός Προϋπολογισμός 2019: Μείωση ΕΝΦΙΑ, φορολογίας διανεμόμενων κερδών, φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από 29% σε 25% κ.ά.

Δείτε το άρθρο

Στα 822 εκατ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα το πρώτο δίμηνο του 2019

Δείτε το άρθρο

Στα 1.460 εκατ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2019

Δείτε το άρθρο

Στα 916 εκατ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου

Δείτε το άρθρο

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 382 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο (Προσωρινά στοιχεία)

Δείτε το άρθρο

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2.903 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2019

Δείτε το άρθρο

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 4.474 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο (τελικά στοιχεία)

Δείτε το άρθρο

Πλεόνασμα ύψους 5.755 εκατ. ευρώ στο δεκάμηνο σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού

Δείτε το άρθρο

Στα 5.739 εκατ. ευρώ ανήλθε το πρωτογενές πλεόνασμα στο δεκάμηνο (Τελικά στοιχεία)

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα