Ετικέτες κόμβου - Φόρος διαμονής (άρθρο 53 ν. 4389/2016) | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Φόρος διαμονής (άρθρο 53 ν. 4389/2016)

Διαθέσιμη η εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης απόδοσης φόρου Διαμονής

Δείτε το άρθρο

Φόρος διαμονής: Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις από την ΑΑΔΕ

Δείτε το άρθρο

(Upd) Φόρος διαμονής: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε μέσω ερωτήσεων-απαντήσεων

Δείτε το άρθρο

Διαθέσιμη η εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης απόδοσης φόρου Διαμονής

Δείτε το άρθρο

Φόρος διαμονής: Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις από την ΑΑΔΕ

Δείτε το άρθρο

(Upd) Φόρος διαμονής: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε μέσω ερωτήσεων-απαντήσεων

Δείτε το άρθρο

(Upd) Eξαίρεση από το φόρο διαμονής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημίες από τη χρεοκοπία της Thomas Cook - Δημοσιεύθηκε η ΠΝΠ

Δείτε το άρθρο

Απαλλαγή φόρου διαμονής - Thomas Cook: Οδηγίες ΑΑΔΕ για την εφαρμογή

Δείτε το άρθρο

Διαθέσιμη η εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης απόδοσης φόρου Διαμονής

Δείτε το άρθρο

Φόρος διαμονής: Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις από την ΑΑΔΕ

Δείτε το άρθρο

(Upd) Φόρος διαμονής: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε μέσω ερωτήσεων-απαντήσεων

Δείτε το άρθρο

(Upd) Eξαίρεση από το φόρο διαμονής στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημίες από τη χρεοκοπία της Thomas Cook - Δημοσιεύθηκε η ΠΝΠ

Δείτε το άρθρο

Απαλλαγή φόρου διαμονής - Thomas Cook: Οδηγίες ΑΑΔΕ για την εφαρμογή

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1015/2018

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου διαμονής της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού, καθώς και του περιεχομένου, της διαδικασίας και του τρόπου έκδοσης του ειδικού στοιχείου - απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (Α΄94)

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1015/2018

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου διαμονής της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού, καθώς και του περιεχομένου, της διαδικασίας και του τρόπου έκδοσης του ειδικού στοιχείου - απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (Α΄94)

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1015/2018

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου διαμονής της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού, καθώς και του περιεχομένου, της διαδικασίας και του τρόπου έκδοσης του ειδικού στοιχείου - απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (Α΄94)

Δείτε το άρθρο

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 25.09.2019 Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής.

ΠΝΠ25.09.2019

Δείτε το άρθρο

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 25.09.2019 Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής.

ΠΝΠ25.09.2019

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4389/2016 Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.

4389

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4389/2016 Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.

4389

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4389/2016 Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.

4389

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

other tags!

here are the other tags

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

fifth tab!

the fifth tab