Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Φορολογικές δηλώσεις 2018

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για τις βεβαιώσεις αποδοχών, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, κ.λπ.

Δείτε το άρθρο

Χωρίς κυρώσεις η υποβολή του αρχείου των βεβαιώσεων αν πραγματοποιηθεί μέχρι 31.12.2018

Δείτε το άρθρο

Tο νέο έντυπο «Ν» δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων 2017 - ΠΟΛ 1057/2018

Δείτε το άρθρο

Βεβαιώσεις αποδοχών, κ.λπ. 2017: Αλλαγές, συγκριτικοί πίνακες, λοιπές χρήσιμες πληροφορίες

Δείτε το άρθρο

Το νέο έντυπο «Ν» 2017 - Οι νέοι κωδικοί και οι διαφορές σε σχέση με το έντυπο του 2016

Δείτε το άρθρο

Δημοσιεύθηκε η απόφαση με το νέο Ε3 και την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης

Δείτε το άρθρο

Ε3 - Από το 2018 η υποχρεωτική συμπλήρωση των υποπινάκων που αφορούν στις δαπάνες

Δείτε το άρθρο

Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 - Αναλυτικοί πίνακες - Δημοσιεύθηκε η απόφαση

Δείτε το άρθρο

Οι αλλαγές στους κωδ. 659-660, 657-658 και 781-782 του νέου Ε1 φορ. έτους 2017

Δείτε το άρθρο

ΟΕΕ: Υποχρεωτική υποβολή Ε3 μέσω Λογιστών - Φοροτεχνικών

Δείτε το άρθρο

(upd) Πως θα δηλωθούν οι αποδείξεις στις δηλώσεις του 2018 - Πλήρης οδηγός για το αφορολόγητο

Δείτε το άρθρο

Το «βιβλιαράκι» οδηγιών για τη συμπλήρωση δηλώσεων φορολογικού έτους 2017

Δείτε το άρθρο

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Δείτε το άρθρο

Φορολογικές δηλώσεις συζύγων: Από το φορολογικό έτος 2018 η δυνατότητα ξεχωριστής υποβολής

Δείτε το άρθρο

ΠΟΦΕΕ: «Να ισχύσει για όλες τις περιπτώσεις αναδρομικών η δυνατότητα επιλογής από τους φορολογούμενους»

Δείτε το άρθρο

ΕΕΤ: Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη μείωση του φόρου εισοδήματος για δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

Δείτε το άρθρο

Πως θα δηλωθούν τα ανείσπρακτα ενοίκια στο φορολογικό έτος 2017 - Αναλυτικές οδηγίες

Δείτε το άρθρο

Μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα η δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1139/2018

Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1008/2011 (Β΄ 136) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1082/2018

Αναγραφή στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των κερδών/ ζημιών από αγοραπωλησίες εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών, όταν ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών με ποσοστό μικρότερο του μισού τοις εκατό (0,5%) ή όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2009

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1057/2018

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1045/2018

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2017

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα