Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - ΕΡΓΑΝΗ

ΕΡΓΑΝΗ: Σήμερα κατά την τακτική διακοπή θα εφαρμοστεί η αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ως προς το περιβάλλον χρήστη

Δείτε το άρθρο

Αναβάθμιση ΕΡΓΑΝΗ - Προσαρμογή και επικαιροποίηση της εμφάνισης σε περιβάλλον Ανταποκρινόμενου Σχεδιασμού (Web Responsive Design) και διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα ύπαρξη δομημένου API για την Υποβολή Εντύπων

Δείτε το άρθρο

Από σήμερα η αναβάθμιση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την παύση του πεδίου που αφορά τον βάσιμο λόγο απόλυσης

Δείτε το άρθρο

Σαρωτικοί και στοχευμένοι έλεγχοι από αύριο 23/08 σε ολόκληρη τη χώρα για αδήλωτη εργασία

Δείτε το άρθρο

Στην «τσιμπίδα» των ελεγκτών του ΣΕΠΕ οι εργοδότες που θα προβούν σε απολύσεις τον Αύγουστο

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη ετήσιου πίνακα προσωπικού (Ε4), από τους εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που κατέχει θέση εποπτείας ή διεύθυνσης ή εμπιστευτική, για τη δήλωση της ιδιότητας αυτής σε ειδικό πεδίο του πίνακα

Δείτε το άρθρο

Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη εκπρόθεσμων εντύπων Ε3, Ε5, Ε6, Ε7, για τα οποία η προθεσμία υποβολής έληγε στο χρονικό διάστημα από 19.6.2021 και έως τις 29.11.2021

Δείτε το άρθρο

Υποβολή εντύπου Ε13 στο Π.Σ. Εργάνη από τους υπόχρεους εργοδότες, για μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα κατά την έννοια του άρθ. 2 του Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999), που χρησιμοποιείται ήδη ή θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά, έως και την 20η-12-2020, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων από εργαζόμενό τους

Δείτε το άρθρο

Ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε11 (γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας)

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα