Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Βραχυχρόνια Διαμονή: Μητρώο - Υποβολή δήλωσης

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Δημοσιεύθηκε η νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Δείτε το άρθρο

ΠΟΜΙΔΑ: Αίτημα παράτασης της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής

Δείτε το άρθρο

Ενημερωτικό σημείωμα προς τους διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιων μισθώσεων

Δείτε το άρθρο

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Νέες σημαντικές διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ

Δείτε το άρθρο

Χ. Θεοχάρης: «Κανένας αιφνιδιασμός για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις - Δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών»

Δείτε το άρθρο

Νομικά πρόσωπα με έσοδα από μισθώσεις τύπου AIRBNB (Χωρίς παροχή υπηρεσιών)

Δείτε το άρθρο

«Μπλόκο» της ΑΑΔΕ στις πλατφόρμες τύπου airbnb αν δεν δίνουν πληροφορίες - Αυστηρές κυρώσεις

Δείτε το άρθρο

Υποθέσεις C‑724/18 και C‑727/18

Προδικαστική παραπομπή - Οδηγία 2006/123/ΕΚ - Πεδίο εφαρμογής - Κατ’ επανάληψη βραχυχρόνια εκμίσθωση επιπλωμένων ακινήτων σε περιστασιακή πελατεία η οποία δεν εγκαθιστά σε αυτά την κατοικία της - Εθνική ρύθμιση που προβλέπει σύστημα προηγούμενης άδειας για συγκεκριμένους δήμους και αναθέτει στους δήμους αυτούς το καθήκον να καθορίσουν τις προϋποθέσεις χορηγήσεως των προβλεπόμενων από το εν λόγω σύστημα αδειών - Άρθρο 4, παράγραφος 6 - Έννοια του “συστήματος χορήγησης άδειας” - Άρθρο 9 - Δικαιολόγηση - Ανεπαρκής προσφορά οικημάτων προς μακροχρόνια εκμίσθωση έναντι προσιτών τιμών - Αναλογικότητα - Άρθρο 10 - Απαιτήσεις σχετικές με τις προϋποθέσεις χορηγήσεως των αδειών

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4446/2016 Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις

4446

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα