Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Μητρώο - Υποβολή δήλωσης - Ειδησεογραφία

Market pass, επίδομα θέρμανσης και φορολόγηση βραχυχρόνιων μισθώσεων - Διευκρινίσεις Υπ. Οικονομικών

12 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση εισοδημάτων, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και το τραπεζικό σύστημα - «Στήριξη των πολιτών με τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας»

Δείτε το άρθρο

Η εξειδίκευση των μέτρων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Πλήρης εφαρμογή myDATA εντός 2024 - Αναλυτικά το νέο πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Κωστής Χατζηδάκης: Στήριξη των πολιτών με τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας - Η εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ από το οικονομικό επιτελείο

Δείτε το άρθρο

ΑΑΔΕ: Υπογραφή επικαιροποιημένου Μνημονίου Συνεργασίας με τις ψηφιακές πλατφόρμες Airbnb, Booking και Expedia Group/VRBO

Δείτε το άρθρο

ΠΟΜΙΔΑ: Όχι στο «πογκρόμ» κατά της βραχυχρόνιας μίσθωσης!

Δείτε το άρθρο

Νέο νομοσχέδιο σε διαβούλευση: Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για ψηφιακές πλατφόρμες και κυρώσεις - Υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Συμμόρφωσης και διασύνδεση με την ΑΑΔΕ των τερματικών EFT/POS

Δείτε το άρθρο

Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων: Νέοι κανόνες για τη συλλογή και κοινοχρησία δεδομένων στην Ε.Ε.

Καθορισμός της θέσης του Συμβουλίου - Οι υπουργοί συμφώνησαν διαπραγματευτική εντολή (γενική προσέγγιση) για τον κανονισμό σχετικά με τη συλλογή και την κοινοχρησία δεδομένων για υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την προώθηση ισόρροπου τουριστικού οικοσυστήματος εντός της ΕΕ

Δείτε το άρθρο

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Το δίκαιο της Ένωσης δεν αντιτίθεται ούτε στην υποχρέωση συλλογής πληροφοριών ούτε στην παρακράτηση του φόρου τις οποίες επιβάλλει εθνικό φορολογικό καθεστώς

Δείτε το άρθρο

ΠΟΜΙΔΑ-ΣΤΑΜΑ: Όχι σε μονομερή μέτρα στραγγαλισμού της βραχυχρόνιας μίσθωσης!!!

Δείτε το άρθρο

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Πλαίσιο που θα διαχωρίζει αυτούς που εκμισθώνουν μαζικά ακίνητα έναντι της πλειοψηφίας που εκμισθώνουν ένα ή δύο ακίνητα επεξεργάζεται η κυβέρνηση

Η δέσμη επτά προτάσεων του ΞΕΕ - Τα βασικά ευρήματα της μελέτης - Δηλώσεις Υπ. Τουρισμού

Δείτε το άρθρο

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Η Ε.Ε. ενέκρινε πρόταση κανονισμού για την ενίσχυση της διαφάνειας στον τομέα της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων

Δείτε το άρθρο

ΔΕΕ - Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Δεν αντιβαίνει προς το δίκαιο της Ένωσης νομοθεσία που υποχρεώνει παρόχους υπηρεσιών να διαβιβάζουν σε φορολογική αρχή ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις συναλλαγές που αφορούν τουριστικά καταλύματα

Η διάταξη περιφερειακής νομοθεσίας η οποία υποχρεώνει έναν φορέα εκμετάλλευσης να κοινοποιεί ορισμένα στοιχεία όσον αφορά τα τουριστικά καταλύματα έχει φορολογικό χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, αποκλείεται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Δείτε το άρθρο

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Συμφωνία ΑΑΔΕ με Airbnb, Booking.com και VRBO, του Ομίλου της Expedia

Οι πλατφόρμες θα παρέχουν στους αντίστοιχους ιστοτόπους τους ένα διακριτό και σαφώς ορισμένο πεδίο, προκειμένου ο Ιδιοκτήτης / Διαχειριστής Ακινήτων να καταχωρεί τον προβλεπόμενο αριθμό καταχώρισης ακινήτου ή την αιτιολογημένη εξαίρεσή του

Δείτε το άρθρο

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Η νέα διαδικασία ελέγχου και επιβολής κυρώσεων

Δείτε το άρθρο

ΔΕΕ - Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Σύμφωνη προς το δίκαιο της Ένωσης εθνική ρύθμιση που εξαρτά από τη λήψη άδειας την κατ' επανάληψη βραχυχρόνια εκμίσθωση οικιακού ακινήτου σε περιστασιακή πελατεία η οποία δεν εγκαθιστά σε αυτό την κατοικία της

Δείτε το άρθρο

ΔΕΕ - Η οδηγία για τις υπηρεσίες εφαρμόζεται στη βραχυχρόνια μίσθωση επιπλωμένων καταλυμάτων στο πλαίσιο της ομότιμης (peer-to-peer) οικονομίας

Δείτε το άρθρο

ΠΟΜΙΔΑ: «Ανατροπή με απόφαση ΜΠΑ - Νόμιμες οι βραχυχρόνιες στις πολυκατοικίες!»

Δείτε το άρθρο

ΑΑΔΕ: Η απόφαση για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων (Airbnb)

Δείτε το άρθρο

Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.: «Διευκρινίσεις για τη ληστρική έως και 55% φορολόγηση των μισθωμάτων AirBnB!»

Δείτε το άρθρο

Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.: «Βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών: Όχι άλλη κωλυσιεργία στο νέο αυτό θεσμό!»

Δείτε το άρθρο

Τροποποιήσεις στον Κ.Φ.Ε., στον Κ.Φ.Δ. και στις μισθώσεις Airbnb

Δείτε το άρθρο

Υπόθεση C‑83/21 - Προτάσεις Γενικού Εισαγγελέα Maciej Szpunar

Προδικαστική παραπομπή - Υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας - Ηλεκτρονικό εμπόριο - Ηλεκτρονική πλατφόρμα κτηματομεσιτικής διαμεσολάβησης - Οδηγία 2000/31/ΕΚ - Άρθρο 1, παράγραφος 5, στοιχείο α' - Οδηγία 2006/123/ΕΚ - Υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά - Άρθρο 2, παράγραφος 3 - Μη εφαρμογή των εν λόγω οδηγιών στον “τομέα της φορολογίας” και στον “φορολογικό τομέα” - Οδηγία (ΕE) 2015/1535 - Διαδικασία πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών - Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχεία ε' και στ' - Έννοια του “κανόνα σχετικά με τις υπηρεσίες” και του “τεχνικού κανόνα” - Μίσθωση ακινήτων για κατοικία μέγιστης διάρκειας 30 ημερών - Υποχρέωση των παρόχων κτηματομεσιτικών υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, να διαβιβάζουν τα στοιχεία των συμβάσεων μίσθωσης στη φορολογική αρχή και να προβαίνουν σε παρακράτηση στην πηγή του φόρου επί των πραγματοποιούμενων πληρωμών - Υποχρέωση διορισμού φορολογικού αντιπροσώπου την οποία υπέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ιταλία - Άρθρο 56 ΣΛΕΕ - Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών - Περιοριστικός χαρακτήρας - Δικαιολόγηση - Αποτελεσματικότητα των φορολογικών ελέγχων και καταπολέμηση της φοροαποφυγής - Αναλογικότητα - Άρθρο 267, τρίτο εδάφιο, ΣΛΕΕ

Δείτε το άρθρο

Υπόθεση C‑674/20

Προδικαστική παραπομπή - Εσωτερική αγορά - Άρθρο 114, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ - Εξαίρεση των φορολογικών διατάξεων - Οδηγία 2000/31/ΕΚ - Υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας - Ηλεκτρονικό εμπόριο - Ηλεκτρονική πλατφόρμα κτηματομεσιτικής διαμεσολάβησης - Άρθρο 1, παράγραφος 5, στοιχείο αʹ - Εξαίρεση του φορολογικού τομέα - Ορισμός - Περιφερειακή κανονιστική ρύθμιση σχετική με φόρο επί των τουριστικών καταλυμάτων - Διάταξη η οποία υποχρεώνει τους μεσάζοντες να κοινοποιούν στη φορολογική αρχή, κατόπιν γραπτού αιτήματος, ορισμένα στοιχεία όσον αφορά την εκμετάλλευση των εν λόγω καταλυμάτων προκειμένου να προσδιοριστούν οι υποκείμενοι στον ανωτέρω φόρο - Άρθρο 56 ΣΛΕΕ - Απουσία δυσμενούς διακρίσεως - Απουσία περιορισμού

Δείτε το άρθρο

Υποθέσεις C‑724/18 και C‑727/18

Προδικαστική παραπομπή - Οδηγία 2006/123/ΕΚ - Πεδίο εφαρμογής - Κατ’ επανάληψη βραχυχρόνια εκμίσθωση επιπλωμένων ακινήτων σε περιστασιακή πελατεία η οποία δεν εγκαθιστά σε αυτά την κατοικία της - Εθνική ρύθμιση που προβλέπει σύστημα προηγούμενης άδειας για συγκεκριμένους δήμους και αναθέτει στους δήμους αυτούς το καθήκον να καθορίσουν τις προϋποθέσεις χορηγήσεως των προβλεπόμενων από το εν λόγω σύστημα αδειών - Άρθρο 4, παράγραφος 6 - Έννοια του “συστήματος χορήγησης άδειας” - Άρθρο 9 - Δικαιολόγηση - Ανεπαρκής προσφορά οικημάτων προς μακροχρόνια εκμίσθωση έναντι προσιτών τιμών - Αναλογικότητα - Άρθρο 10 - Απαιτήσεις σχετικές με τις προϋποθέσεις χορηγήσεως των αδειών

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα