Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Βραχυχρόνια Διαμονή: Μητρώο - Υποβολή δήλωσης

ΔΕΕ - Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Δεν αντιβαίνει προς το δίκαιο της Ένωσης νομοθεσία που υποχρεώνει παρόχους υπηρεσιών να διαβιβάζουν σε φορολογική αρχή ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις συναλλαγές που αφορούν τουριστικά καταλύματα

Η διάταξη περιφερειακής νομοθεσίας η οποία υποχρεώνει έναν φορέα εκμετάλλευσης να κοινοποιεί ορισμένα στοιχεία όσον αφορά τα τουριστικά καταλύματα έχει φορολογικό χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, αποκλείεται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Δείτε το άρθρο

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Συμφωνία ΑΑΔΕ με Airbnb, Booking.com και VRBO, του Ομίλου της Expedia

Οι πλατφόρμες θα παρέχουν στους αντίστοιχους ιστοτόπους τους ένα διακριτό και σαφώς ορισμένο πεδίο, προκειμένου ο Ιδιοκτήτης / Διαχειριστής Ακινήτων να καταχωρεί τον προβλεπόμενο αριθμό καταχώρισης ακινήτου ή την αιτιολογημένη εξαίρεσή του

Δείτε το άρθρο

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Η νέα διαδικασία ελέγχου και επιβολής κυρώσεων

Δείτε το άρθρο

ΔΕΕ - Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Σύμφωνη προς το δίκαιο της Ένωσης εθνική ρύθμιση που εξαρτά από τη λήψη άδειας την κατ' επανάληψη βραχυχρόνια εκμίσθωση οικιακού ακινήτου σε περιστασιακή πελατεία η οποία δεν εγκαθιστά σε αυτό την κατοικία της

Δείτε το άρθρο

ΔΕΕ - Η οδηγία για τις υπηρεσίες εφαρμόζεται στη βραχυχρόνια μίσθωση επιπλωμένων καταλυμάτων στο πλαίσιο της ομότιμης (peer-to-peer) οικονομίας

Δείτε το άρθρο

ΠΟΜΙΔΑ: «Ανατροπή με απόφαση ΜΠΑ - Νόμιμες οι βραχυχρόνιες στις πολυκατοικίες!»

Δείτε το άρθρο

ΑΑΔΕ: Η απόφαση για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων (Airbnb)

Δείτε το άρθρο

Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.: «Διευκρινίσεις για τη ληστρική έως και 55% φορολόγηση των μισθωμάτων AirBnB!»

Δείτε το άρθρο

Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.: «Βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών: Όχι άλλη κωλυσιεργία στο νέο αυτό θεσμό!»

Δείτε το άρθρο

Τροποποιήσεις στον Κ.Φ.Ε., στον Κ.Φ.Δ. και στις μισθώσεις Airbnb

Δείτε το άρθρο

Στο τελικό στάδιο το νομοσχέδιο για τις ενοικιάσεις παράνομων καταλυμάτων μέσω διαδικτύου - Μέσω ηλεκτρονικού μητρώου η καταγραφή

Δείτε το άρθρο

ΠΟΜΙΔΑ: «Υπεγράφη η απόφαση ΑΑΔΕ για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, άφαντο το ηλεκτρονικό Μητρώο...»

Δείτε το άρθρο

Η ενοικίαση τύπου Airbnb - Η απόφαση της ΑΑΔΕ με όλες τις λεπτομέρειες για τις μισθώσεις τύπου Airbnb

Δείτε το άρθρο

Εφαρμογή ΦΠΑ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων (τύπου Airbnb) στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού

Δείτε το άρθρο

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων - Η σειρά των ενεργειών - Τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Η φορολογική ματιά

Δείτε το άρθρο

Τι αλλάζει στις βραχυχρόνιες μισθώσεις - Οι νέες προθεσμίες - Έως πότε θα υποβληθούν στο μητρώο οι μισθώσεις από 1.1.2018

Δείτε το άρθρο

Σε λειτουργία το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής - Οδηγίες χρήσης

Δείτε το άρθρο

Διαθέσιμα video για τη λειτουργία των εφαρμογών βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων από την ΑΑΔΕ

Δείτε το άρθρο

Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις «τύπου Airbnb»

Δείτε το άρθρο

ΠΟΦΕΕ: Αίτημα μεταφοράς προθεσμίας και δυνατότητας συγκεντρωτικής υποβολής δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο

Δείτε το άρθρο

ΑΑΔΕ: Νέες οδηγίες σχετικά με την βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων

Δείτε το άρθρο

Πως θα υποβληθούν οι Συγκεντρωτικές Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής

Δείτε το άρθρο

Υπόθεση C‑83/21 - Προτάσεις Γενικού Εισαγγελέα Maciej Szpunar

Προδικαστική παραπομπή - Υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας - Ηλεκτρονικό εμπόριο - Ηλεκτρονική πλατφόρμα κτηματομεσιτικής διαμεσολάβησης - Οδηγία 2000/31/ΕΚ - Άρθρο 1, παράγραφος 5, στοιχείο α' - Οδηγία 2006/123/ΕΚ - Υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά - Άρθρο 2, παράγραφος 3 - Μη εφαρμογή των εν λόγω οδηγιών στον “τομέα της φορολογίας” και στον “φορολογικό τομέα” - Οδηγία (ΕE) 2015/1535 - Διαδικασία πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών - Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχεία ε' και στ' - Έννοια του “κανόνα σχετικά με τις υπηρεσίες” και του “τεχνικού κανόνα” - Μίσθωση ακινήτων για κατοικία μέγιστης διάρκειας 30 ημερών - Υποχρέωση των παρόχων κτηματομεσιτικών υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, να διαβιβάζουν τα στοιχεία των συμβάσεων μίσθωσης στη φορολογική αρχή και να προβαίνουν σε παρακράτηση στην πηγή του φόρου επί των πραγματοποιούμενων πληρωμών - Υποχρέωση διορισμού φορολογικού αντιπροσώπου την οποία υπέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ιταλία - Άρθρο 56 ΣΛΕΕ - Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών - Περιοριστικός χαρακτήρας - Δικαιολόγηση - Αποτελεσματικότητα των φορολογικών ελέγχων και καταπολέμηση της φοροαποφυγής - Αναλογικότητα - Άρθρο 267, τρίτο εδάφιο, ΣΛΕΕ

Δείτε το άρθρο

Υπόθεση C‑674/20

Προδικαστική παραπομπή - Εσωτερική αγορά - Άρθρο 114, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ - Εξαίρεση των φορολογικών διατάξεων - Οδηγία 2000/31/ΕΚ - Υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας - Ηλεκτρονικό εμπόριο - Ηλεκτρονική πλατφόρμα κτηματομεσιτικής διαμεσολάβησης - Άρθρο 1, παράγραφος 5, στοιχείο αʹ - Εξαίρεση του φορολογικού τομέα - Ορισμός - Περιφερειακή κανονιστική ρύθμιση σχετική με φόρο επί των τουριστικών καταλυμάτων - Διάταξη η οποία υποχρεώνει τους μεσάζοντες να κοινοποιούν στη φορολογική αρχή, κατόπιν γραπτού αιτήματος, ορισμένα στοιχεία όσον αφορά την εκμετάλλευση των εν λόγω καταλυμάτων προκειμένου να προσδιοριστούν οι υποκείμενοι στον ανωτέρω φόρο - Άρθρο 56 ΣΛΕΕ - Απουσία δυσμενούς διακρίσεως - Απουσία περιορισμού

Δείτε το άρθρο

Υποθέσεις C‑724/18 και C‑727/18

Προδικαστική παραπομπή - Οδηγία 2006/123/ΕΚ - Πεδίο εφαρμογής - Κατ’ επανάληψη βραχυχρόνια εκμίσθωση επιπλωμένων ακινήτων σε περιστασιακή πελατεία η οποία δεν εγκαθιστά σε αυτά την κατοικία της - Εθνική ρύθμιση που προβλέπει σύστημα προηγούμενης άδειας για συγκεκριμένους δήμους και αναθέτει στους δήμους αυτούς το καθήκον να καθορίσουν τις προϋποθέσεις χορηγήσεως των προβλεπόμενων από το εν λόγω σύστημα αδειών - Άρθρο 4, παράγραφος 6 - Έννοια του “συστήματος χορήγησης άδειας” - Άρθρο 9 - Δικαιολόγηση - Ανεπαρκής προσφορά οικημάτων προς μακροχρόνια εκμίσθωση έναντι προσιτών τιμών - Αναλογικότητα - Άρθρο 10 - Απαιτήσεις σχετικές με τις προϋποθέσεις χορηγήσεως των αδειών

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4446/2016 Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις

4446

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα