Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Φορολογικές δηλώσεις 2017

Το έντυπο Ν για το φορολογικό έτος 2016 - Tύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων

Δείτε το άρθρο

Τα έντυπα των δηλώσεων 2016 - Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε3

Δείτε το άρθρο

Αναλυτικά όλες οι αλλαγές στο Ε1 του 2016 σε σχέση με το Ε1 του 2015

Δείτε το άρθρο

Αναλυτικά όλες οι αλλαγές στο Ε3 και στην φορολογική αναμόρφωση του 2016 σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2015

Δείτε το άρθρο

Οι αλλαγές στους κωδ. 659-660, 657-658 και 781-782 του νέου Ε1 φορ. έτους 2016

Δείτε το άρθρο

Δόσεις φόρου για δηλώσεις εισοδήματος φυσικών προσώπων

Δείτε το άρθρο

Φάκελος «Δηλώσεις εισοδήματος»: Δείτε εδώ όλες τις αλλαγές και όλα τα σημαντικά θέματα που αφορούν τις δηλώσεις εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2016

Δείτε το άρθρο

Αλλαγές στο έντυπο Ν φορολογικού έτους 2016 - Το νέο έντυπο οι διαφορές σε σχέση με το αντίστοιχο έντυπο του 2015 και οι λόγοι για τους οποίους επήλθαν οι αλλαγές.

Δείτε το άρθρο

Υποχρεωτική επιβεβαίωση της χώρας φορολογικής κατοικίας για τους κατοίκους εξωτερικού στο Ε1 2016

Δείτε το άρθρο

Οι οδηγίες συμπλήρωσης του Ε3 και της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης για το φορολογικό έτος 2016

Δείτε το άρθρο

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και της φορολογικής αναμόρφωσης

Δείτε το άρθρο

Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η ανάρτηση των τόκων και των δανείων στις δηλώσεις

Δείτε το άρθρο

Δελτίο τύπου της Α.Α.Δ.Ε. για την έναρξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φορ. έτους 2016 - Νέος ιστότοπος της Α.Α.Δ.Ε.

Δείτε το άρθρο

30 Ιουνίου η ημερομηνία υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Αλλαγές στις δόσεις φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων

Δείτε το άρθρο

(Upd) Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3

Δείτε το άρθρο

Αναρτήθηκαν οι βεβαιώσεις εισφορών έτους 2016 για φορολογική χρήση από τον Ε.Φ.Κ.Α.

Δείτε το άρθρο

Άνοιξε η εφαρμογή για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016

Δείτε το άρθρο

Οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου «Ν» για επενδυτικούς φορείς που κάνουν χρήση του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής του ν. 3299/04

Δείτε το άρθρο

Μόνο το 30 τοις εκατό των φορολογικών δηλώσεων έχει υποβληθεί

Δείτε το άρθρο

Επικαιροποιήθηκε η εφαρμογή Ν (δηλώσεις νομικών προσώπων) με τους νέους κωδικούς και τις 6 δόσεις

Δείτε το άρθρο

Α.Α.Δ.Ε.: Τι περιλαμβάνει η επικαιροποιημένη ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις για τη δήλωση αγροτικού εισοδήματος - «Δεν απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης κατ' επάγγελμα αγρότη από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων στις φορολογικές αρχές»

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1111/2017

Παράταση της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στη νήσο Κω της Περιφέρειας Δωδεκανήσου στις 21-7-2017

Δείτε το άρθρο

Άρθρα

H φορολόγηση για το φορολογικό έτος 2016 με πρακτικά παραδείγματα - Τι ισχύει για τη φορολόγηση φυσικών, νομικών προσώπων και οντοτήτων, μισθωτή εργασία, συντάξεις, ακίνητα, επιχ. και αγροτική δραστηριότητα, μερίσματα, προκαταβολή φόρου και εισφορά αλληλεγγύης

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1030/2017

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία

Δείτε το άρθρο

Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε.

Δείτε το άρθρο

Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του Κ.Φ.Ε. φορολογικού έτους 2016

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα