Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων

Νέα εγκύκλιος με όλες τις λεπτομέρειες για τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Δείτε το άρθρο

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις από την Ε.Ε.Τ. για τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Δείτε το άρθρο

Ξεκινά η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του «Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων»

Δείτε το άρθρο

Στοιχεία για την πρώτη μέρα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού - 2.400 επιχειρήσεις ξεκίνησαν τις διαδικασίες για την υποβολή αίτησης

Δείτε το άρθρο

Σε λιγότερο από 48 ώρες η πρώτη ολοκληρωμένη αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

Δείτε το άρθρο

Έναρξη του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων. Σε παραγωγική λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο διαδικτυακό τόπο της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

Δείτε το άρθρο

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.: «Πληροφοριακό υλικό σχετικά με την διαδικασία εξουσιοδότησης για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και μελέτη βιωσιμότητας εξωδικαστικού μηχανισμού»

Δείτε το άρθρο

Τα videos από τα σεμινάρια για το νόμο του εξωδικαστικού μηχανισμού που διοργάνωσε η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Δείτε το άρθρο

(Upd 1) Πλήρης οδηγός και υλικό για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και την υποβολή της αίτησης

Δείτε το άρθρο

Εντός του Σεπτεμβρίου αρχίζει η εφαρμογή του εξωδικαστικού μηχανισμού για αγρότες

Δείτε το άρθρο

Γ. Χατζηθεοδοσίου (Ε.Ε.Α.): «Η κρίση ακυρώνει τον εξωδικαστικό συμβιβασμό» - Video

Δείτε το άρθρο

Αυτόματα καταχωρούνται πλέον τα στοιχεία από τις τράπεζες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών - 6.105 επιχειρήσεις επισκέφθηκαν την πλατφόρμα τον πρώτο μήνα λειτουργίας της

82 οι αιτήσεις προς εξέταση και διαπραγμάτευση

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση διεξαγωγής επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα: «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών» (Ν.4469/17)

Δείτε το άρθρο

Η διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων από το Κ.Ε.Α.Ο. για τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Δείτε το άρθρο

Χαιρετισμός Προέδρου Κ.Ε.Ε. και Ε.Β.Ε.Α. Κωνσταντίνου Μίχαλου στο σεμινάριο για τους υπαλλήλους των Επιμελητηρίων με θέμα: «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων»

Δείτε το άρθρο

Πρόγραμμα και συμμετέχοντες σεμιναρίου Ο.Ε.Ε. με θέμα: «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών» (ν. 4469/17)

Δείτε το άρθρο

Λογιστές Α' και Β' τάξης θα παρέχουν υπηρεσίες σε υπερχρεωμένους δανειολήπτες για την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών τους

Δείτε το άρθρο

Ο.Ε.Ε.: Δελτίο Τύπου σχετικά με την παροχή υπηρεσιών σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος από λογιστές Α’ και Β’ τάξης

Δείτε το άρθρο

«Επί της ουσίας» - Δείτε την μαγνητοσκοπημένη εκπομπή: Aπαντήσεις κρίσιμων ερωτημάτων για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών

Δείτε το άρθρο

Διοργάνωση επαναληπτικών σεμιναρίων στον νόμο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού (Ν. 4469/2017)

Δείτε το άρθρο

Οι λειτουργικές προδιαγραφές της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού

Δείτε το άρθρο

Φ. Κουρμούσης: «240 επιχειρήσεις στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών»

Δείτε το άρθρο

ΟΕΕ: Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για τη ρύθμιση χρεών από 20.000-50.000 ευρώ μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών

Δείτε το άρθρο

H απόφαση για τη ρύθμιση των οφειλών έως 50.000 ευρώ στο πλαίσιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού

Δείτε το άρθρο

61654/2019

Τροποποίηση της 130060/27.11.2017 (Β΄ 4158) κοινής υπουργικής απόφασης «Απλοποιημένη Διαδικασία Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α΄ 62)»

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1188/2018

Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 (Β' 4643) Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. ΠΟΛ 1116/19-6-2018 (Β' 2319) όμοια απόφαση, για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο σύμφωνα με την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α'62)

Δείτε το άρθρο

51075/4308/2018

Τροποποίηση της με αριθμ. 32320/1841/ 11-07-2017 (ΦΕΚ Β΄2360) απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων, καθώς και των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο. κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017»

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1181/2018

Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ.1105/2017 (ΦΕΚ Β'2426) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών "Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017"

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1116/2018

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1223/29.12.2017 (Β' 4643) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης και για οφειλές προς το δημόσιο που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, καθώς και για οφειλές που έχουν βεβαιω­θεί εντός του έτους 2017, κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α' 62)

Δείτε το άρθρο

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 24.12.2019 Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων.

ΠΝΠ24.12.2019

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4469/2017 Εξωδικαστικός μηχανισµός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις.

4469

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα