Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Απλοποίηση δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αίτησης

Δείτε το άρθρο

Εξωδικαστικός μηχανισμός και υποχρεωτικά συνυποβαλλόμενα στοιχεία

Δείτε το άρθρο

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών: Ισχύον πλαίσιο και διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την είσπραξη οφειλών που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό

Δείτε το άρθρο

Στατιστικά στοιχεία πλατφόρμας για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό

Δείτε το άρθρο

Η απόφαση για την ρύθμιση οφειλών στην εφορία σε έως και 120 δόσεις

Δείτε το άρθρο

Η απόφαση για την ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία σε έως και 120 δόσεις

Δείτε το άρθρο

Δεν φορολογείται η ωφέλεια από διαγραφή χρέους και μέσω του εξωδικαστικού για συμφωνίες μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018

Δείτε το άρθρο

Αναλυτικός οδηγός ΟΕΕ για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και τη ρύθμιση των 120 δόσεων

Δείτε το άρθρο

ΕΓΔΙΧ - «Εξωδικαστικός μηχανισμός»: Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε για τα μέλη του ΟΕΕ

Δείτε το άρθρο

ΕΓΔΙΧ: Επισήμανση για τη ρύθμιση οφειλών των ασφαλισμένων τ.ΕΤΑΑ

Δείτε το άρθρο

Πρόσκληση από το 1o Περιφερειακό Τμήμα ΟΕΕ Θράκης για ημερίδα σχετικά με τον «εξωδικαστικό μηχανισμό - ρύθμιση οφειλών»

Δείτε το άρθρο

Κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος ΠΟΛ 1055/2018 για τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ - Παροχή οδηγιών

Δείτε το άρθρο

Ρύθμιση οφειλών: Υπεγράφη η εγκύκλιος για τις βεβαιωμένες οφειλές ως 50.000 ευρώ

Δείτε το άρθρο

Προτάσεις και καταγγελία της Αυθόρμητης Ομάδας Οικονομολόγων Αθήνας για το σκοπό και τις συνέπειες από την εφαρμογή του Ν.4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων»

Δείτε το άρθρο

Φ. Κουρμούσης: «Σύντομα και οι μηχανικοί θα ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών»

Δείτε το άρθρο

«Εξωδικαστικός μηχανισμός»: Και τα χρέη που δημιουργήθηκαν το 2017 θα ενταχθούν στη ρύθμιση ανέφερε ο Κ. Μίχαλος

Δείτε το άρθρο

«Έρχονται» αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό - Ι. Δραγασάκης: «Με 3-4 έγγραφα θα αρχίζει η διαδικασία»

Δείτε το άρθρο

ΟΕΕ: Υπηρεσία ενημέρωσης για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και το «νόμο Κατσέλη»

Δείτε το άρθρο

ΑΑΔΕ: Εφαρμογή της ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των 50.000 ευρώ στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Δείτε το άρθρο

Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων ρύθμισης οφειλών σε 120 δόσεις για γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς - Δελτίο Τύπου

Δείτε το άρθρο

Ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων: Διευκρινίσεις για τη διαδικασία για οφειλές που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των 50.000 ευρώ στο πλαίσιο υπαγωγής τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Δείτε το άρθρο

Υπογράφεται άμεσα η ΚΥΑ με βελτιώσεις και επιτάχυνση διαδικασιών του εξωδικαστικού μηχανισμού

Δείτε το άρθρο

Ε.2065/2022

Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί θεμάτων είσπραξης δημοσίων εσόδων για την ενιαία εφαρμογή από τη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 5-30 του ν. 4738/2020 και των κατ' εξουσιοδότηση του νόμου αυτού κανονιστικών αποφάσεων που ρυθμίζουν την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών

Δείτε το άρθρο

61654/2019

Τροποποίηση της 130060/27.11.2017 (Β΄ 4158) κοινής υπουργικής απόφασης «Απλοποιημένη Διαδικασία Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α΄ 62)»

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1188/2018

Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 (Β' 4643) Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. ΠΟΛ 1116/19-6-2018 (Β' 2319) όμοια απόφαση, για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο σύμφωνα με την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α'62)

Δείτε το άρθρο

51075/4308/2018

Τροποποίηση της με αριθμ. 32320/1841/ 11-07-2017 (ΦΕΚ Β΄2360) απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων, καθώς και των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο. κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017»

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1181/2018

Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ.1105/2017 (ΦΕΚ Β'2426) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών "Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017"

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα