Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Απλοποίηση δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αίτησης

Δείτε το άρθρο

Εξωδικαστικός μηχανισμός και υποχρεωτικά συνυποβαλλόμενα στοιχεία

Δείτε το άρθρο

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών: Ισχύον πλαίσιο και διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την είσπραξη οφειλών που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό

Δείτε το άρθρο

Στατιστικά στοιχεία πλατφόρμας για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό

Δείτε το άρθρο

Η απόφαση για την ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία σε έως και 120 δόσεις

Δείτε το άρθρο

Η απόφαση για την ρύθμιση οφειλών στην εφορία σε έως και 120 δόσεις

Δείτε το άρθρο

Τα βασικά σημεία που προβλέπει το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Δείτε το άρθρο

Το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων - Όλες οι λεπτομέρειες - Δημόσια διαβούλευση

Δείτε το άρθρο

Κ. Μίχαλος: «Η αίτηση για τον εξωδικαστικό μηχανισμό να αποστέλλεται από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στο Επιμελητήριο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο αιτών»

Δείτε το άρθρο

Στη σωστή κατεύθυνση κινείται το νομοσχέδιο «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων» αναφέρει η ΓΣΕΒΕΕ

Δείτε το άρθρο

Ακόμα δεν είδαμε το πρόβλημα κατάματα…. Μερικές σκέψεις για τον υπό ψήφιση νόμο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό

Δείτε το άρθρο

Οι παρατηρήσεις του Ο.Ε.Ε. για το νομοσχέδιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

Δείτε το άρθρο

Συνάντηση του Προέδρου Ο.Ε.Ε. με τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Δείτε το άρθρο

ΣΕΒ - Εξωδικαστική ρύθμιση επιχειρηματικών οφειλών: Δίκαιη και πραγματική λύση στα «κόκκινα δάνεια» ή συγχωροχάρτι σε μπαταχτσήδες;

Δείτε το άρθρο

Αίτημα της Π.Ο.Ο.Ε.Ε. Ελλάδας για συμμετοχή στην επιτροπή της Βουλής για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

Δείτε το άρθρο

Κατατέθηκε στη Bουλή το νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Δείτε το άρθρο

«Η Ε.Σ.Ε.Ε. επισημαίνει με υπόμνημα προς όλους τους βουλευτές ότι ο εξωδικαστικός συμβιβασμός αποτελεί τη τελευταία ευκαιρία για χιλιάδες επιχειρήσεις και μικρομεσαίους της αγοράς»

Δείτε το άρθρο

Δ. Παπαδημητρίου: «86 ημέρες σε επιχειρήσεις για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών»

Δείτε το άρθρο

Κ. Κόλλιας: «Πέντε αλλαγές για να μη βρεθούν χιλιάδες οφειλέτες εκτός εξωδικαστικού»

Δείτε το άρθρο

Π.Ο.Ο.Ε.Ε.Ε.: Δελτίο τύπου σχετικά με τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

Δείτε το άρθρο

Οι θέσεις των Επιμελητηρίων σχετικά με τον «Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων»

Δείτε το άρθρο

Ε.2065/2022

Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί θεμάτων είσπραξης δημοσίων εσόδων για την ενιαία εφαρμογή από τη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 5-30 του ν. 4738/2020 και των κατ' εξουσιοδότηση του νόμου αυτού κανονιστικών αποφάσεων που ρυθμίζουν την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών

Δείτε το άρθρο

61654/2019

Τροποποίηση της 130060/27.11.2017 (Β΄ 4158) κοινής υπουργικής απόφασης «Απλοποιημένη Διαδικασία Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α΄ 62)»

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1188/2018

Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 (Β' 4643) Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. ΠΟΛ 1116/19-6-2018 (Β' 2319) όμοια απόφαση, για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο σύμφωνα με την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α'62)

Δείτε το άρθρο

51075/4308/2018

Τροποποίηση της με αριθμ. 32320/1841/ 11-07-2017 (ΦΕΚ Β΄2360) απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων, καθώς και των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο. κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017»

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1181/2018

Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ.1105/2017 (ΦΕΚ Β'2426) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών "Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017"

Δείτε το άρθρο

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 24.12.2019 Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων.

ΠΝΠ24.12.2019

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4469/2017 Εξωδικαστικός μηχανισµός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις.

4469

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα