Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων

Κ. Κόλλιας: «Κατατέθηκε η τροπολογία για την παράταση της οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων»

Δείτε το άρθρο

Δημοσιεύθηκε η τροπολογία της παράτασης για τα αδήλωτα εισοδήματα μέχρι 15/11

Δείτε το άρθρο

Μισό δις ευρώ τα έσοδα στα κρατικά ταμεία από την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων

Δείτε το άρθρο

Η εγκύκλιος για την παράταση στην οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων

Δείτε το άρθρο

Επιστολή Π.Ο.Φ.Ε.Ε.: «Προβλήματα με το ανέκκλητο στις δηλώσεις Ε9 με τον Ν.4446/2016»

Δείτε το άρθρο

Νέες διευκρινίσεις για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης

Δείτε το άρθρο

Νέα παράταση για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων μέχρι 25.11.2017

Δείτε το άρθρο

(Upd2) Δείτε το ψηφισθέν νομοσχέδιο για την παράταση της οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων έως 25/11 (27/11)

Δείτε το άρθρο

Νέα επιστολή του Λ.Σ.Α. για παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης

Δείτε το άρθρο

Επιστολή ΣΟΛΝΘ για μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας Ν. 4446/2016 και ημερομηνίας αναφοράς της οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών φυσικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Δείτε το άρθρο

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.: Νέο αίτημα για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης

Δείτε το άρθρο

Επιστολή Π. Αλεβιζάκη για την τροποποίηση δηλώσεων που υποβλήθηκαν με το ν. 4446/16 στην Υφυπ. Οικ. κα Κατερίνα Παπανάτσιου και στον Διοικητή της ΑΑΔΕκ. Γεώργιο Πιτσιλή

Δείτε το άρθρο

10 δις ευρώ δηλώθηκαν με την εθελοντική αποκάλυψη εισοδημάτων (VDI). Τα τελικά αποτελέσματα

Δείτε το άρθρο

(Upd) Πως θα χορηγείται το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ μετά από υποβολή δηλώσεων του ν. 4446/2016

Δείτε το άρθρο

Έκπτωση φορολογούμενου από τις ευνοϊκές διατάξεις του Ν. 4446/2016 - Έκδοση οριστικών πράξεων επιβολής προστίμων, δίχως την τήρηση της διαδικασίας της προηγούμενης ακρόασης - Ακυρωτέες οι καταλογιστικές των προστίμων πράξεις, ως τυπικώς πλημμελείς.

Δείτε το άρθρο

Τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 βάσει του ν. 4446/2016 - Λύση στο νέο πολυνομοσχέδιο

Δείτε το άρθρο

Δεν επέρχεται αυτομάτως απώλεια της ρύθμισης τμηματικής καταβολής της παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 4446/2016 όταν υπάρχουν υπόλοιπα ποσά μικρού ύψους

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1165/2017

Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1110/20.7.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που αφορά στη «α) Ρύθμιση οφειλών βάσει δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α’ 240), και β) ρύθμιση ζητημάτων μη καταβολής της οφειλής ή απώλειας της ρύθμισης»

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1110/2017

α) Ρύθμιση οφειλών βάσει δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του πέμπτου μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α'240), και β) ρύθμιση ζητημάτων μη καταβολής της οφειλής ή απώλειας της ρύθμισης

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4446/2016 Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις

4446

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα