Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων

Αναλυτικά οι αλλαγές για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων που προβλέπει η τροπολογία

Δείτε το άρθρο

3,7 δισ. ευρώ αποκάλυψε η οικειοθελής δήλωση εισοδημάτων

Δείτε το άρθρο

Νέες διευκρινίσεις για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων και κοινοποίηση της παράτασης

Δείτε το άρθρο

Π.Ο.Ο.Ε.Ε. Ελλάδας: Τροποποίηση δηλώσεων που υποβλήθηκαν με το ν. 4446/2016

Δείτε το άρθρο

Πως ρυθμίζονται σε δόσεις οι οφειλές από την ένταξη στην οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων

Δείτε το άρθρο

Πρόσθετες οδηγίες για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων από την Α.Α.Δ.Ε.

Δείτε το άρθρο

Επιστολή Λ.Σ.Α. για παράταση προθεσμίας για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων

Δείτε το άρθρο

Επανέρχεται ο Λ.Σ.Α. για την παράταση της προθεσμίας για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων

Δείτε το άρθρο

Ε.Φ.Ε.Ε.Α.: Αναγκαία παράταση της καταληκτικής προθεσμίας (30/9/2017) για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης

Δείτε το άρθρο

Στις 2.10.2017 εκπνέει η προθεσμία για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων - Εν αναμονή της ενδεχόμενης παράτασης

Δείτε το άρθρο

Επιστολή Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για μεταφορά καταληκτικής ημερομηνίας ν. 4446/2016 στις 31/12/2017 και της ημερομηνίας αναφοράς της οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών φυσικών προσώπων και νομικών οντοτήτων στις 31/12/2016

Δείτε το άρθρο

Σ.Ο.Λ.-Ν.Θ.: Μεταφορά καταληκτικής ημερομηνίας αναφοράς της οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών και της προθεσμίας μεταβολών του εντύπου Ε9 (ν. 4446/2016)

Δείτε το άρθρο

Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.: Επιστολή σχετικά με την παράταση υποβολής δηλώσεων για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών φυσικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του ν. 4446/2016

Δείτε το άρθρο

Κ. Κόλλιας: «Παράταση ενός μηνός στη ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων»

Δείτε το άρθρο

Κ. Κόλλιας: «Την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή η τροπολογία για την παράταση της οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων»

Δείτε το άρθρο

Η τροπολογία για την παράταση της οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων μέχρι 31.10.2017

Δείτε το άρθρο

Οι αλλαγές στην οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων που προβλέπει η νέα τροπολογία

Δείτε το άρθρο

Απαιτείται νέα παράταση για την οικειοθελή αποκάλυψη των εισοδημάτων

Δείτε το άρθρο

Σ.Ο.Λ.Π.: «Ζητούμε έντονα και επιμόνως μια ουσιαστική παράταση μέχρι τις 31/12/2017 για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων»

Δείτε το άρθρο

Λ.Σ.Α.: Επιστολή προς το Ο.Ε.Ε. σχετικά με την παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης

Δείτε το άρθρο

Επιστολή Π.Ο.Φ.Ε.Ε. - Νέο αίτημα για μεταφορά καταληκτικής ημερομηνίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης

Δείτε το άρθρο

Νέο αίτημα του Λ.Σ.Α. για παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης

Δείτε το άρθρο

Σ.Ο.Λ.-Ν.Θ.: Επαναφορά του αιτήματος για παράταση της οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων

Δείτε το άρθρο

Σχετικά με την παράταση για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1165/2017

Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1110/20.7.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που αφορά στη «α) Ρύθμιση οφειλών βάσει δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α’ 240), και β) ρύθμιση ζητημάτων μη καταβολής της οφειλής ή απώλειας της ρύθμισης»

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1110/2017

α) Ρύθμιση οφειλών βάσει δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του πέμπτου μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α'240), και β) ρύθμιση ζητημάτων μη καταβολής της οφειλής ή απώλειας της ρύθμισης

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4446/2016 Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις

4446

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα