Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων

Το νομοσχεδιο για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων καθώς και πλήθος άλλων διατάξεων

Δείτε το άρθρο

Αναλυτικά οι διατάξεις για την οικειοθελή γνωστοποίηση εισοδημάτων

Δείτε το άρθρο

Μέχρι 23.1.2017 η υπαγωγή στη ρύθμιση της οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων για ορισμένες περιπτώσεις

Δείτε το άρθρο

Παράταση για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων ορισμένων κατηγοριών φορολογουμένων

Δείτε το άρθρο

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων

Δείτε το άρθρο

Σημαντικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή της οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών

Δείτε το άρθρο

(upd) Χρηστικό εγχειρίδιο με ερωτήσεις-απαντήσεις και παραδείγματα για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων (Ενημερωμένο)

Δείτε το άρθρο

Υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης έως 31.1.2017 από φορολογούμενους που έχουν υποβάλλει δηλώσεις υπαγωγής στις διατάξεις των άρθρων 57 έως 61 του ν. 4446/2016 έως τις 17.1.2017

Δείτε το άρθρο

Μέχρι και σε 24 δόσεις μπορούν να ρυθμιστούν οι οφειλές από τα αδήλωτα εισοδήματα

Δείτε το άρθρο

Περίπου 13.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο των αδήλωτων εισοδημάτων

Δείτε το άρθρο

Εξαίρεση υπαγωγής επιχειρήσεων στο ν. 4446/2016 λόγω ζημιάς

Δείτε το άρθρο

Πως θα υποβάλλονται οι εκπρόθεσμες ΜΥΦ 2014 και 2015 βάσει των διατάξεων του ν. 4446/2016

Δείτε το άρθρο

Η απόφαση για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων - Διαδικασία υποβολής δηλώσεων και λοιπές ρυθμίσεις

Δείτε το άρθρο

Αίτημα Συλλόγου Λογιστών Μεσσηνίας για τον τρόπο υποβολής δηλώσεων παρελθόντων ετών

Δείτε το άρθρο

Διευκρίνιση Συλλόγου Λογιστών Μεσσηνίας για τις δηλώσεις παρελθόντων ετών

Δείτε το άρθρο

Ρυθμίσεις οφειλών έως 14.8.2017 χωρίς βεβαίωση εκτιμητή, εγγυήσεις-εμπράγματες ασφάλειες και έκθεση βιωσιμότητας διακανονισμού

Δείτε το άρθρο

Επιστολή Π.Ο.Φ.Ε.Ε.: Μεταφορά καταληκτικής ημ/νίας ν. 4446/2016 και ημ/νίας αναφοράς της οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών φυσικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Δείτε το άρθρο

Αίτημα Π.Ο.Ο.Ε.Ε. Ελλάδας για παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών - άρθρου 57 ν. 4446/2016

Δείτε το άρθρο

Επιστολή Σ.Ο.Λ.-Ν.Θ. για μεταφορά καταληκτικής ημερομηνίας και ημερομηνίας αναφοράς της οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών φυσικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του ν. 4446/2016

Δείτε το άρθρο

Αίτημα Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. για παράταση υποβολής δηλώσεων για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών Φυσικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων του ν. 4446/2016

Δείτε το άρθρο

(Upd) (Video) Παράταση για τα αδήλωτα εισοδήματα με τροπολογία

Δείτε το άρθρο

Αυτή είναι η τροπολογία για την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων. Ποιες είναι οι νέες προσαυξήσεις

Δείτε το άρθρο

«Θετική ανταπόκριση στο αίτημα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας του ν. 4446/2016»

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1165/2017

Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1110/20.7.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που αφορά στη «α) Ρύθμιση οφειλών βάσει δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α’ 240), και β) ρύθμιση ζητημάτων μη καταβολής της οφειλής ή απώλειας της ρύθμισης»

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1110/2017

α) Ρύθμιση οφειλών βάσει δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του πέμπτου μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α'240), και β) ρύθμιση ζητημάτων μη καταβολής της οφειλής ή απώλειας της ρύθμισης

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4446/2016 Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις

4446

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα