Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Ρύθμιση Ασφαλιστικών Εισφορών

Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Δείτε το άρθρο

Ρύθμιση των οφειλών στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. με αναστολή των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης και σημαντικές εκπτώσεις

Δείτε το άρθρο

Ολες οι λεπτομέρειες για τον διακανονισμό οφειλών προς τους ασφαλιστικούς φορείς.

Δείτε το άρθρο

Ρύθμιση των οφειλών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με αναστολή των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης και σημαντικές εκπτώσεις

Δείτε το άρθρο

OAEE - Παράταση και περαιτέρω διευκρινίσεις για την ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών.

Δείτε το άρθρο

Παράταση στην υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών

Δείτε το άρθρο

Ρύθμιση των οφειλών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με αναστολή των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης και σημαντικές εκπτώσεις

Δείτε το άρθρο

To I.K.A. ξεκινάει άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης σε βάρος όλων των οφειλετών που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Δείτε το άρθρο

Παράταση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με αναστολή των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης

Δείτε το άρθρο

Προωθείται Νομοθετική Διάταξη για την παράταση της ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014

Δείτε το άρθρο

Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Δείτε το άρθρο

Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με ρύθμιση των οφειλών στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

Δείτε το άρθρο

O.A.E.E. - Νέα δυνατότητα ρύθμισης οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών

Δείτε το άρθρο

O.A.E.E. - Νέα δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών

Δείτε το άρθρο

Νέες ρυθμίσεις για τα χρέη στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και ράβδος για τους κακοπληρωτές

Δείτε το άρθρο

Ρυθμίσεις για αποπληρωμή χρεών μέχρι 96 δόσεις στα ασφαλιστικά ταμεία

Δείτε το άρθρο

Σχέδιο για ενιαία ρύθμιση είσπραξης οφειλών ασφαλιστικών εισφορών και φόρων

Δείτε το άρθρο

Υπ.Οικ. - Διευκρινίσεις σχετικά με το θέμα των ληξιπρόθεσμων χρεών

Δείτε το άρθρο

Σύγχυση στους φορολογούμενους για τη ρύθμιση στις ληξιπρόθεσμες

Δείτε το άρθρο

Μέχρι 100 δόσεις για οφειλές έως 5.000 ευρώ προς ασφαλιστικά ταμεία - Το σχέδιο της νέας ρύθμισης, που θα κατατεθεί στη Βουλή εντός της εβδομάδας

Δείτε το άρθρο

Έως 12 δόσεις η ρύθμιση για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία

Δείτε το άρθρο

Πώς θα γίνει η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων προς τα ασφαλιστικά

Δείτε το άρθρο

Υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση για την εξειδίκευση των κριτηρίων της ρύθμισης των 120 δόσεων για οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Δείτε το άρθρο

Ρύθμιση διαρκείας για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα