Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Ασφαλιστικός νόμος 4387/2016

Ασφαλιστέα πρόσωπα του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης και του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του πρώην ΕΤΕΑΕΠ - Οι νέες διατάξεις του ν. 4670/2020

Δείτε το άρθρο

Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης αυτοαπασχολουμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και έμμισθων δικηγόρων

Δείτε το άρθρο

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο - Άρθρο 38 του ν. 4670/2020

Οι ρυθμίσεις έχουν αναδρομική ισχύ από 1/1/2017 ώστε να επιλυθούν ζητήματα που έχουν προκύψει μετά την ισχύ του άρθρου 40 του ν.4387/2016 και την κατάργηση των ασφαλιστικών κατηγοριών που προβλέπονταν από τον ν.2458/1997

Δείτε το άρθρο

Ενημερωτικός οδηγός ΤΕΕ για τις ασφαλιστικές εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών

Δείτε το άρθρο

Οι νέες εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων και αγροτών - Εγκύκλιος ΕΦΚΑ

Παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με το νέο πλαίσιο εισφορών των Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοτελώς Απασχολούμενων και Αγροτών το οποίο θεσπίζεται με τις διατάξεις του νόμου 4670/2020

Δείτε το άρθρο

Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας - Ποιοι πρέπει να δηλώσουν ότι έχουν παράλληλα μισθωτή απασχόληση

Δείτε το άρθρο

Αγρότες: Η κατάλληλη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας (σε 5 βήματα)

Δείτε το άρθρο

Συνήγορος: Έτη προηγούμενης διαμονής ως προϋπόθεση για την θεμελίωση δικαιώματος και τον υπολογισμό της εθνικής σύνταξης και του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Ο Συνήγορος του Πολίτη υποστηρίζει, ότι η μείωση της Εθνικής Σύνταξης και του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος διαμένει λιγότερο από 40 έτη στην χώρα, ενέχει σοβαρά νομικά και ουσιαστικά προβλήματα

Δείτε το άρθρο

Τα κρίσιμα ζητήματα που ανέπτυξε η ΠΟΦΕΕ στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής κατά τη συζήτηση του ασφαλιστικού

Δείτε το άρθρο

Στη Βουλή το ασφαλιστικό νομοσχέδιο - Τι προβλέπει αναλυτικά

Δείτε το άρθρο

Νέο ασφαλιστικό - Υποχρέωση ασφάλισης διαχειριστών ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ, ποσοστά ασφάλισης

Δείτε το άρθρο

Οι νέες ασφαλιστικές εισφορές που θα πληρώνουν επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες

Δείτε το άρθρο

Ημέρες ασφάλισης μελών Δ.Σ. Α.Ε.: Λύση στο πρόβλημα με το νέο ασφαλιστικό για χιλιάδες πολίτες

Με το νέο ασφαλιστικό λύνεται το πρόβλημα των ημερών ασφάλισης των μελών Δ.Σ. Α.Ε οι οποίοι έπρεπε να ακολουθούν μια γραφειοκρατική διαδικασία στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ προσκομίζοντας για έλεγχο τα πρακτικά των Δ.Σ. για να τεκμηριώσουν τις ημέρες ασφάλισης που δικαιούντο.

Δείτε το άρθρο

Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο - Κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση

Δείτε το άρθρο

Γ. Βρούτσης: «Το 100% της σύνταξής τους θα λαμβάνουν οι αγρότες που θα συνεχίζουν την επαγγελματική δραστηριότητά τους»

Δείτε το άρθρο

Φ.Δ.15/Γ/55140/1501/2020

Ανάκληση του υπ' αριθ. Δ.15/Γ7οικ.5222/125/5-2-2019 εγγράφου «Παροχή διευκρινίσεων για τη συνδυαστική εφαρμογή του άρθρου 39 του ν. 4387/16 όπως ισχύει (Α'85) και της περ. γ της παρ. 2 του αρ. 1 του π.δ. 258/2005 όπως ισχύει, (Α'316) - Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε»

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4445/2016 Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α' 85) και άλλες διατάξεις

4445

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ 4387/2016 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

4387

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα