Ετικέτες κόμβου - Ασφαλιστικός νόμος 4387/2016 | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Ασφαλιστικός νόμος 4387/2016

Ημέρες ασφάλισης μελών Δ.Σ. Α.Ε.: Λύση στο πρόβλημα με το νέο ασφαλιστικό για χιλιάδες πολίτες

Με το νέο ασφαλιστικό λύνεται το πρόβλημα των ημερών ασφάλισης των μελών Δ.Σ. Α.Ε οι οποίοι έπρεπε να ακολουθούν μια γραφειοκρατική διαδικασία στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ προσκομίζοντας για έλεγχο τα πρακτικά των Δ.Σ. για να τεκμηριώσουν τις ημέρες ασφάλισης που δικαιούντο.

Δείτε το άρθρο

Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο - Κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση

Δείτε το άρθρο

Γ. Βρούτσης: «Το 100% της σύνταξής τους θα λαμβάνουν οι αγρότες που θα συνεχίζουν την επαγγελματική δραστηριότητά τους»

Δείτε το άρθρο

Μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές από μητέρες κατά το πρώτο έτος μετά τον τοκετό

Καταβολή μειωμένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών για κύρια σύνταξη, από γυναίκες ασφαλισμένες σε πρώην φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Δείτε το άρθρο

Γ. Κατρούγκαλος: «Ενιαίοι κανόνες αναπλήρωσης, ενιαίοι κανόνες εισφορών, ενιαίοι κανόνες για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα»

Δείτε το άρθρο

Ολόκληρο το πόρισμα της Επιτροπής Σοφών για το ασφαλιστικό

Δείτε το άρθρο

Γ. Κατρούγκαλος: «Τέλος οι επικουρικές συντάξεις - Η εθνική σύνταξη θα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τη φορολογία - Δεν θα επιβληθεί νέος φόρος για το ασφαλιστικό»

Δείτε το άρθρο

Προτάσεις της Ε.Σ.Ε.Ε. για την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος και την εξυγίανση του Ο.Α.Ε.Ε.

Δείτε το άρθρο

Ε.Τ.Ε.Α.: «Τεράστιο λειτουργικό χάος από την ένταξη-συγχώνευση της Επικουρικής Ασφάλισης στην Κύρια»

Δείτε το άρθρο

Γ. Κατρούγκαλος: «Μέχρι τέλος Νοεμβρίου η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού»

Δείτε το άρθρο

Διασύνδεση του συνταξιοδοτικού με την ανάπτυξη και την απασχόληση

Δείτε το άρθρο

Διοικητικοί Δικαστές: «Όχι στην περαιτέρω περικοπή των συντάξεων»

Δείτε το άρθρο

«Εναλλακτική πρόταση Ε.Σ.Ε.Ε. για μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης»

Δείτε το άρθρο

Εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής το νέο ασφαλιστικό

Δείτε το άρθρο

Συναντήσεις της ΥΜΑΘ με εκπροσώπους Συνταξιούχων και της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σχετικά με το επερχόμενο ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Δείτε το άρθρο

Τις γενικές αρχές της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης κατέθεσε στην Ο.Κ.Ε. ο Γ. Κατρούγκαλος

Δείτε το άρθρο

Ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας και των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων από τον κ. Γ. Κατρούγκαλο για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση

Δείτε το άρθρο

Τι προβλέπει το προσχέδιο του ασφαλιστικού για τους αγρότες και τους εργάτες γης

Δείτε το άρθρο

Φ.Δ.15/Γ/55140/1501/2020

Ανάκληση του υπ' αριθ. Δ.15/Γ7οικ.5222/125/5-2-2019 εγγράφου «Παροχή διευκρινίσεων για τη συνδυαστική εφαρμογή του άρθρου 39 του ν. 4387/16 όπως ισχύει (Α'85) και της περ. γ της παρ. 2 του αρ. 1 του π.δ. 258/2005 όπως ισχύει, (Α'316) - Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε»

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4445/2016 Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α' 85) και άλλες διατάξεις

4445

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4445/2016 Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α' 85) και άλλες διατάξεις

4445

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4445/2016 Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α' 85) και άλλες διατάξεις

4445

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ 4387/2016 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

4387

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ 4387/2016 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

4387

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ 4387/2016 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

4387

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

other tags!

here are the other tags

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

fifth tab!

the fifth tab