Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Ασφαλιστικός νόμος 4387/2016

Αυξάνεται στο 70% το ποσοστό της προσωρινής σύνταξης για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί χειρόγραφα - Νέες ρυθμίσεις για την προσωρινή σύνταξη σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής

Δείτε το άρθρο

Απασχόληση συνταξιούχων - Εγκύκλιος ΕΦΚΑ με διευκρινίσεις για το νέο ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο

Δείτε το άρθρο

Γνωμοδότηση του ΝΣΚ για τον τρόπο υπολογισμού ανταποδοτικής σύνταξης κατά τις διατάξεις του ν. 4387/2016 ως προς τον προσδιορισμό της προσαύξησης του άρθρου 30 του ως άνω νόμου

Δείτε το άρθρο

Απασχόληση συνταξιούχων - Νέα εγκύκλιος με διευκρινίσεις από το Υπ. Εργασίας

Δείτε το άρθρο

Γ. Βρούτσης: Για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο στήριξης για τον πρωτογενή τομέα με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση (Ν.4670/2020)

Δείτε το άρθρο

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών από 1.6.2020 για τους πλήρως απασχολούμενους

Δείτε το άρθρο

e-ΕΦΚΑ: Σε 236.274 συνταξιούχους θα καταβληθεί τη Δευτέρα 02/06 η επικουρική σύνταξη αυξημένη κατά μέσο όρο κατά 75,47 ευρώ

Δείτε το άρθρο

Γ. Βρούτσης: Χωρίς ασφαλιστικές εισφορές όσοι συνταξιούχοι (πλην ΟΓΑ) έχουν αγροτικό εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ - Έρχεται νομοθετική ρύθμιση

Δείτε το άρθρο

Αξιοποίηση παράλληλου χρόνου ασφάλισης και χρόνου παράλληλης απασχόλησης - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36Α του ν. 4387/2016

Δείτε το άρθρο

Η νέα ψηφιακή διαδικασία απονομής των συντάξεων από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.

Δείτε το άρθρο

Οι παροχές του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης π. ΕΤΕΑΕΠ - Άρθρο 44 του ν. 4670/2020

Δείτε το άρθρο

Ασφάλιση στους Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του e-ΕΦΚΑ (πρ.ΕΤΕΑΕΠ) και συμψηφισμός οφειλών με παροχές από τους Κλάδους αυτούς

Δείτε το άρθρο

Απασχόληση συνταξιούχων - Το νέο πλαίσιο - Οδηγίες για την εφαρμογή του ν. 4670/2020

Δείτε το άρθρο

Ασφαλιστέα πρόσωπα του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης και του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του πρώην ΕΤΕΑΕΠ - Οι νέες διατάξεις του ν. 4670/2020

Δείτε το άρθρο

Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης αυτοαπασχολουμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και έμμισθων δικηγόρων

Δείτε το άρθρο

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο - Άρθρο 38 του ν. 4670/2020

Οι ρυθμίσεις έχουν αναδρομική ισχύ από 1/1/2017 ώστε να επιλυθούν ζητήματα που έχουν προκύψει μετά την ισχύ του άρθρου 40 του ν.4387/2016 και την κατάργηση των ασφαλιστικών κατηγοριών που προβλέπονταν από τον ν.2458/1997

Δείτε το άρθρο

Ενημερωτικός οδηγός ΤΕΕ για τις ασφαλιστικές εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών

Δείτε το άρθρο

Οι νέες εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων και αγροτών - Εγκύκλιος ΕΦΚΑ

Παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με το νέο πλαίσιο εισφορών των Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοτελώς Απασχολούμενων και Αγροτών το οποίο θεσπίζεται με τις διατάξεις του νόμου 4670/2020

Δείτε το άρθρο

Φ80020/12293/Δ16.317/3.4.2020

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των άρθρων 42, 46 και 49 του ν.4670/2020, σχετικά με θέματα χρόνου ασφάλισης στους Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του e-ΕΦΚΑ (πρ.ΕΤΕΑΕΠ), συμψηφισμό οφειλών με παροχές από τους Κλάδους αυτούς και έκδοση Ενιαίου Κανονισμού ανά Κλάδο

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4445/2016 Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α' 85) και άλλες διατάξεις

4445

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ 4387/2016 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

4387

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα