Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Ασφαλιστικός νόμος 4387/2016

Τίτλοι κτήσης - Με ΑΠΔ θα αποδίδονται οι εισφορές στα Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών - Από πότε ισχύουν οι νέες διατάξεις, ποιες είναι οι εξαιρέσεις

Ασφαλιστικές εισφορές επί Παραστατικών Παρεχόμενων Υπηρεσιών (πρώην τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)

Δείτε το άρθρο

Παράλληλη μισθωτή απασχόληση: Σε λειτουργία η νέα διαδικτυακή υπηρεσία για υποβολή αίτησης-δήλωσης

Κατά την πρώτη εφαρμογή και έως την Τρίτη 31η Αυγούστου 2021, παρέχεται δυνατότητα υποβολής αίτησης - δήλωσης περί παράλληλης ή μη μισθωτής απασχόλησης, για τους μήνες Ιανουάριο 2021 έως Ιούνιο 2021

Δείτε το άρθρο

Απασχόληση συνταξιούχων: Υποχρεώσεις εργοδοτών, έλεγχοι και διασταυρώσεις - Ποιοί εξαιρούνται από τη μείωση του ποσού της σύνταξης

Δείτε το άρθρο

Αναγνώριση χρόνων ασφάλισης με εξαγορά - Νέα εγκύκλιος από τον e-ΕΦΚΑ

Δείτε το άρθρο

Όριο οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία ως προϋπόθεση απονομής της σύνταξης

Δείτε το άρθρο

Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ και ύψος της εισφοράς εξαγοράς για μισθωτούς και μη-μισθωτούς ασφαλισμένους

Δείτε το άρθρο

ΣτΕ 583/2021 - Μη υπολογισμός δώρων εορτών και επιδόματος αδείας στις αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής του ν. 4387/2016

Δείτε το άρθρο

Σύμπραξη e-ΕΦΚΑ με πιστοποιημένους επαγγελματίες - Επισημάνσεις για το νέο θεσμό

Δείτε το άρθρο

Πώς ασφαλίζονται οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων

Δείτε το άρθρο

Πρότυπη δίκη στο ΣτΕ για την αναπροσαρμογή των συντάξεων

Με την υπό κρίση αίτηση προβάλλεται ότι με την προσφυγή-αγωγή τίθεται το νομικό ζήτημα της συμφωνίας με το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της ρύθμισης του άρθρου 33 του ν. 4387/2016 και ειδικότερα ότι, στο πλαίσιο εκδίκασης της προσφυγής-αγωγής των αιτούντων, ανακύπτουν τα εξής γενικότερου ενδιαφέροντος ζητήματα: εάν η διαφορετική βάση υπολογισμού του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης κύριας ασφάλισης που εισάγει το εν λόγω άρθρο για τους ήδη κατά τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 συνταξιούχους σε σχέση με τους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται μετά τη δημοσίευσή του α. είναι σύμφωνη με την αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 Συντ. και άρθρο 1 του 12ου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α.) και β. συνιστά επιτρεπτή επέμβαση στο δικαίωμα επί της περιουσίας (άρθρο 17 και 25 παρ. 1 Συντ. και άρθρο 1 του 1ου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α.), δεδομένου ότι η ρύθμιση αυτή στηρίζεται στο τυχαίο και συμπτωματικό κριτήριο του χρόνου δημοσίευσης του ν. 4387/2016 και δεν δικαιολογείται από αποχρώντες λόγους δημοσίου συμφέροντος

Δείτε το άρθρο

Στο ΦΕΚ η απόφαση για την αναπροσαρμογή των κύριων συντάξεων από την 01.10.2019

Δείτε το άρθρο

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για τη διαδικασία προσδιορισμού και εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών επί παράλληλης απασχόλησης

Δείτε το άρθρο

Πώς θα εκκαθαρίζονται οι εισφορές των ασφαλισμένων σε περιπτώσεις παράλληλης απασχόλησης

Δείτε το άρθρο

ΕΦΚΑ: Οδηγίες σχετικά με το καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης στον επιζώντα σύζυγο με βάση τις διατάξεις του ν.4387/2016

Δείτε το άρθρο

Συγγραφικά δικαιώματα, τίτλοι κτήσης και ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ

Δείτε το άρθρο

Προβληματισμοί για αυξήσεις ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση

Δείτε το άρθρο

Προσωρινή σύνταξη και διαδοχική ασφάλιση: Χωρίς αναζήτηση βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης από τους άλλους πρώην φορείς η έκδοση απόφασης προσωρινής σύνταξης

Δείτε το άρθρο

Διαδοχική ασφάλιση: Εφαρμογή του άρθρου 19 του ν. 4387/2016 - Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ

Δείτε το άρθρο

Διαδοχική ασφάλιση: Οι τελευταίες αλλαγές με το ν. 4670/2020 - Παραδείγματα εφαρμογής

Δείτε το άρθρο

Ασφάλιση διανομέων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις ψηφιακών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και αμείβονται με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών - Διευκρινίσεις αναφορικά με το είδος της εργασιακής σχέσης

Δείτε το άρθρο

Νέες οδηγίες για την αξιοποίηση παράλληλου χρόνου ασφάλισης και χρόνου παράλληλης απασχόλησης από το Υπ. Εργασίας

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4445/2016 Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α' 85) και άλλες διατάξεις

4445

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ 4387/2016 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

4387

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα