Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Ασφαλιστικός νόμος 4387/2016

Διαδοχική ασφάλιση: Εφαρμογή του άρθρου 19 του ν. 4387/2016 - Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ

Δείτε το άρθρο

Διαδοχική ασφάλιση: Οι τελευταίες αλλαγές με το ν. 4670/2020 - Παραδείγματα εφαρμογής

Δείτε το άρθρο

Ασφάλιση διανομέων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις ψηφιακών υπηρεσιών διαμεσολάβησης και αμείβονται με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών - Διευκρινίσεις αναφορικά με το είδος της εργασιακής σχέσης

Δείτε το άρθρο

Νέες οδηγίες για την αξιοποίηση παράλληλου χρόνου ασφάλισης και χρόνου παράλληλης απασχόλησης από το Υπ. Εργασίας

Δείτε το άρθρο

Έμμισθοι δικηγόροι, μηχανικοί, υγειονομικοί: Απεικόνιση στην ΑΠΔ της ασφάλισης από 01/01/2020

Δείτε το άρθρο

ΔΠΑ - Προσφυγή-αγωγή σχετικά με την επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ

Δείτε το άρθρο

ΣτΕ: Αναπροσαρμογή συντάξεως συνταξιούχου πρώην ΕΤΑΑ/ΤΑΝ μετά την ισχύ του ν. 4387/2016 - Περίληψη της 1823/2020 απόφασης της Ολομελείας

Δείτε το άρθρο

Απασχόληση συνταξιούχων - Εφαρμογή των νέων διατάξεων - Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ

Δείτε το άρθρο

Αυξάνεται στο 70% το ποσοστό της προσωρινής σύνταξης για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί χειρόγραφα - Νέες ρυθμίσεις για την προσωρινή σύνταξη σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής

Δείτε το άρθρο

Απασχόληση συνταξιούχων - Εγκύκλιος ΕΦΚΑ με διευκρινίσεις για το νέο ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο

Δείτε το άρθρο

Γνωμοδότηση του ΝΣΚ για τον τρόπο υπολογισμού ανταποδοτικής σύνταξης κατά τις διατάξεις του ν. 4387/2016 ως προς τον προσδιορισμό της προσαύξησης του άρθρου 30 του ως άνω νόμου

Δείτε το άρθρο

Απασχόληση συνταξιούχων - Νέα εγκύκλιος με διευκρινίσεις από το Υπ. Εργασίας

Δείτε το άρθρο

Γ. Βρούτσης: Για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο στήριξης για τον πρωτογενή τομέα με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση (Ν.4670/2020)

Δείτε το άρθρο

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών από 1.6.2020 για τους πλήρως απασχολούμενους

Δείτε το άρθρο

e-ΕΦΚΑ: Σε 236.274 συνταξιούχους θα καταβληθεί τη Δευτέρα 02/06 η επικουρική σύνταξη αυξημένη κατά μέσο όρο κατά 75,47 ευρώ

Δείτε το άρθρο

Γ. Βρούτσης: Χωρίς ασφαλιστικές εισφορές όσοι συνταξιούχοι (πλην ΟΓΑ) έχουν αγροτικό εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ - Έρχεται νομοθετική ρύθμιση

Δείτε το άρθρο

Αξιοποίηση παράλληλου χρόνου ασφάλισης και χρόνου παράλληλης απασχόλησης - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36Α του ν. 4387/2016

Δείτε το άρθρο

Η νέα ψηφιακή διαδικασία απονομής των συντάξεων από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.

Δείτε το άρθρο

Οι παροχές του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης π. ΕΤΕΑΕΠ - Άρθρο 44 του ν. 4670/2020

Δείτε το άρθρο

Ασφάλιση στους Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του e-ΕΦΚΑ (πρ.ΕΤΕΑΕΠ) και συμψηφισμός οφειλών με παροχές από τους Κλάδους αυτούς

Δείτε το άρθρο

Απασχόληση συνταξιούχων - Το νέο πλαίσιο - Οδηγίες για την εφαρμογή του ν. 4670/2020

Δείτε το άρθρο

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 48/2020

Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών, από 01/01/2020, σε εφαρμογή του άρθρου 31 του ν.4670/2020

Δείτε το άρθρο

Φ80020/12293/Δ16.317/3.4.2020

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των άρθρων 42, 46 και 49 του ν.4670/2020, σχετικά με θέματα χρόνου ασφάλισης στους Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του e-ΕΦΚΑ (πρ.ΕΤΕΑΕΠ), συμψηφισμό οφειλών με παροχές από τους Κλάδους αυτούς και έκδοση Ενιαίου Κανονισμού ανά Κλάδο

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4445/2016 Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α' 85) και άλλες διατάξεις

4445

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ 4387/2016 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

4387

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα