Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Αναπτυξιακός νόμος 4399/2016

Παρατείνεται μέχρι 31/12 η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011. Μέχρι 31 Ιουλίου η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης για την διαπίστωση της υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους

Δείτε το άρθρο

Τροποποιήσεις των προκηρύξεων του νέου αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 (ΦΕΚ Α’ 117/22.6.2016)

Δείτε το άρθρο

Τα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες για την εκταμίευση των ποσών των αναπτυξιακών νόμων

Δείτε το άρθρο

Νέος αναπτυξιακός: Ανακοίνωση που αφορά στη λίστα πληρωμών 2017

Δείτε το άρθρο

Ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής σύμφωνα με το νέο αναπτυξιακό - Παροχή οδηγιών

Δείτε το άρθρο

Οι αλλαγές στους αναπτυξιακούς νόμους με το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

Δείτε το άρθρο

Ανώτατο ποσοστό φορολογικής απαλλαγής άρθρου 12 Ν. 3908/2011, μετά την ισχύ του άρθρου 78 Ν. 4399/2016 - ΣΟΛ Α.Ε.

Δείτε το άρθρο

ΣΘΕΒ: Ευνοϊκότερη αντιμετώπιση αμιγώς εξαγωγικών επιχειρήσεων για τον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016

Δείτε το άρθρο

Πως θα ελεγχθούν τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στα καθεστώτα ενισχύσεων

Δείτε το άρθρο

Ξεκινά ο 2ος κύκλος των τεσσάρων καθεστώτων ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου

Δείτε το άρθρο

Τα ποσά φορολογικής απαλλαγής και επιχορήγησης των καθεστώτων του ν. 4399/2016 για το 2017

Δείτε το άρθρο

Ποια γεωργικά επενδυτικά σχέδια μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού

Δείτε το άρθρο

Κατατέθηκε η τροπολογία για την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011

Δείτε το άρθρο

Δημοσιεύθηκε η δεύτερη προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου

Δείτε το άρθρο

«Μοιράζονται» τα ποσά της φορολογικής απαλλαγής των καθεστώτων ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου για το έτος 2016

Δείτε το άρθρο

Αιτήματα ελέγχου τήρησης μακροχρονίων υποχρεώσεων αναπτυξιακού νόμου - Μέχρι 28-02 οι επικαιροποιήσεις

Δείτε το άρθρο

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Δείτε το άρθρο

Σε δημόσια διαβούλευση δύο νέες προκηρύξεις του αναπτυξιακού νόμου

Δείτε το άρθρο

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Δείτε το άρθρο

Δημοσιεύθηκε η δεύτερη προκήρυξη του καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού νόμου

Δείτε το άρθρο

Καθεστώς ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» αναπτυξιακού νόμου - Δημοσιεύθηκε η δεύτερη προκήρυξη

Δείτε το άρθρο

Παράταση υποβολής αιτήσεων στο καθεστώς της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» και έναρξη 2ου κύκλου υποβολών στα καθεστώτα ενίσχυσης του «Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και των «Νέων ανεξάρτητων ΜΜΕ»

Δείτε το άρθρο

Ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τη διαβούλευση του καθεστώτος «Συνέργειες και Δικτυώσεις»

Δείτε το άρθρο

41228/7.4.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 129229/24-11-2017 κοινής απόφασης «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού» (Β’ 4122)

Δείτε το άρθρο

266/4.1.2021

Τροποποίηση της υπ' αρ. 67918/27-06-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων ’’Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων’’ του αναπτυξιακού ν. 4399/2016, του έτους 2019» (Β’ 2612)

Δείτε το άρθρο

264/04-01-2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 137111/18-12-2018 (Β’ 5738) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα Καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού ν. 4399/2016 «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του έτους 2018

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4399/2016 Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις

4399

Δείτε το άρθρο

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 33 Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011.

Π.Δ. 33

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα