Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Αναπτυξιακός νόμος 4399/2016

Σε δημόσια διαβούλευση τα σχέδια αποφάσεων προκήρυξης για τα 4 βασικά καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

Δείτε το άρθρο

Από 12 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Δείτε το άρθρο

Υπεγράφησαν οι τέσσερις πρώτες προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών προτάσεων στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Δείτε το άρθρο

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για τα Μητρώα Ελεγκτών και Αξιολογητών του Αναπτυξιακού Νόμου - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Δείτε το άρθρο

Τα συνολικά ποσά φορολογικών απαλλαγών, επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων για τα καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου

Δείτε το άρθρο

Όλες οι λεπτομέρειες για τα 4 νέα καθεστώτα του αναπτυξιακού

Δείτε το άρθρο

Ποια επενδυτικά σχέδια πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων μπορούν να υπαχθούν στο νέο αναπτυξιακό

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση σχετικά με τον Υπολογισμό Ενισχύσεων Γενικής Επιχειρηματικότητας

Δείτε το άρθρο

Υπολογισμός ενισχύσεων των καθεστώτων «Γενικής Επιχειρηματικότητας», «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους»

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση σχετικά με δικαιολογητικά εκταμίευσης του αναπτυξιακού νόμου

Δείτε το άρθρο

Παράταση στις προθεσμίες υπαγωγής στον νέο αναπτυξιακό νόμο

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου αναπτυξιακού νόμου: Υποβολή αιτημάτων ελέγχου επενδύσεων, τμηματική καταβολή των ενισχύσεων

Δείτε το άρθρο

Όλα τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση προκαταβολής επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011

Δείτε το άρθρο

Επιστολή Ο.Ε.Ε. για μετάθεση ημερομηνιών αναπτυξιακού νόμου

Δείτε το άρθρο

Τα αποτελέσματα για τη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Δείτε το άρθρο

Αλλαγές σε δύο προκηρύξεις του νέου αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

Δείτε το άρθρο

Επιστολή Κ. Μίχαλου για τροποποίηση του αναπτυξιακού νόμου

Δείτε το άρθρο

«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»: Έκδοση απόφασης προσωρινού καταλόγου δυνητικών Δικαιούχων και καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων

Δείτε το άρθρο

Παράταση προθεσμίας υποβολής φακέλου τεκμηρίωσης για δύο καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου - Δρομολογείται η διαδικασία αύξησης του προϋπολογισμού τους

Δείτε το άρθρο

Δημιουργία εξειδικευμένου επενδυτικού κινήτρου στο νέο αναπτυξιακό νόμο για τον οπτικοακουστικό τομέα

Δείτε το άρθρο

«Ανοιχτή γραμμή» καταγγελιών για τους αναπτυξιακούς νόμους

Δείτε το άρθρο

Υπ. Οικονομίας: Απάντηση στον Σ.Β.Θ.Κ.Ε. με θέμα «τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στην εξέταση και τελική έγκριση των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016»

Δείτε το άρθρο

Παράταση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους»

Δείτε το άρθρο

41228/7.4.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 129229/24-11-2017 κοινής απόφασης «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού» (Β’ 4122)

Δείτε το άρθρο

266/4.1.2021

Τροποποίηση της υπ' αρ. 67918/27-06-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων ’’Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων’’ του αναπτυξιακού ν. 4399/2016, του έτους 2019» (Β’ 2612)

Δείτε το άρθρο

264/04-01-2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 137111/18-12-2018 (Β’ 5738) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα Καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού ν. 4399/2016 «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του έτους 2018

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4399/2016 Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις

4399

Δείτε το άρθρο

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 33 Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011.

Π.Δ. 33

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα