Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Αναπτυξιακός νόμος 4399/2016

Ε.Σ.Ε.Ε.: Νέος αναπτυξιακός νόμος με έμφαση στις μικρές επιχειρήσεις

Δείτε το άρθρο

Παρατείνεται έως 20 Μαΐου η δημόσια διαβούλευση για το νέο αναπτυξιακό νόμο

Δείτε το άρθρο

Γ. Σταθάκης: «Μέχρι τη Δευτέρα θα κατατεθεί στη Βουλή ο νέος αναπτυξιακός νόμος»

Δείτε το άρθρο

Παρουσίαση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου - Απομαγνητοφώνηση Συνέντευξης Τύπου - Ενημερωτικό Σημείωμα

Δείτε το άρθρο

Η Ε.Σ.Ε.Ε. εκφράζει τις θέσεις του εμπορίου στη συζήτηση στη Βουλή για τον Αναπτυξιακό νόμο - Προτάσεις και κατ' άρθρον παρατηρήσεις

Δείτε το άρθρο

Οι προτάσεις της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. για το αναπτυξιακό νομοσχέδιο

Δείτε το άρθρο

Οι θέσεις του Ο.Ε.Ε. στη Βουλή για τον νέο αναπτυξιακό νόμο

Δείτε το άρθρο

Έντονη αντίδραση για τον αποκλεισμό του ΤΕΕ από τη συζήτηση στη Βουλή - Προτάσεις για το νέο αναπτυξιακό νόμο

Δείτε το άρθρο

Αναπτυξιακός νόμος: Πίστωση χρόνου ως 31 Μαρτίου για παλαιές επενδύσεις

Δείτε το άρθρο

Ομιλία Υφυπουργού Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση στη Βουλή για τον Αναπτυξιακό Νόμο

Δείτε το άρθρο

Αναπτυξιακός νόμος: Εξαίρεση μεγάλων τουριστικών μονάδων και όλων των τουριστικών μονάδων εντός περιοχών natura

Δείτε το άρθρο

Β.Ε.Α.: «Κίνδυνος αποκλεισμού από το νέο Αναπτυξιακό για χιλιάδες μικρομεσαίους»

Δείτε το άρθρο

Λ. Λαμπριανίδης: «Έτοιμοι να διαπραγματευτούμε με όποιους χρειάζεται για την αύξηση των διατιθέμενων ποσών του νέου αναπτυξιακού»

Δείτε το άρθρο

Νέα κατηγορία και τύποι παραβόλων για το νέο αναπτυξιακό νόμο

Δείτε το άρθρο

Τα 10+1 προγράμματα του ΕΣΠΑ που θα προκηρυχθούν έως το τέλος του έτους

Δείτε το άρθρο

Πρόσθετες κατηγοριών επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004 για τη διαχείριση του μεγάλου αριθμού εκκρεμών προς έλεγχο και καταβολή ενισχύσεων επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του

Δείτε το άρθρο

Στις 20 Σεπτεμβρίου αναμένονται τα τέσσερα πρώτα προγράμματα του νέου αναπτυξιακού νόμου

Δείτε το άρθρο

Εισήγηση της ΥΜΑΘ Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά στην ημερίδα για τον νέο αναπτυξιακό νόμο 4399/2016

Δείτε το άρθρο

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του αναπτυξιακού νόμου

Δείτε το άρθρο

Σε δημόσια διαβούλευση τα σχέδια αποφάσεων προκήρυξης για τα 4 βασικά καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

Δείτε το άρθρο

Από 12 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Δείτε το άρθρο

Υπεγράφησαν οι τέσσερις πρώτες προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών προτάσεων στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Δείτε το άρθρο

133829/2019

Καθορισμός των αντικειμένων του ελέγχου, της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004 και 2601/ 1998 με διενέργεια ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, κατ' επιλογήν του φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Δείτε το άρθρο

134020/23.12.2019

Kαθορισμός του ελεγκτικού πλαισίου (Διεθνή Πρότυπα) βάσει του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017 για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004 και 2601/1998 με διενέργεια ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή -λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, κατ’ επιλογήν του φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Δείτε το άρθρο

51362/2019

Καθορισμός της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016 και 3908/2011, χωρίς διενέργεια ελέγχου, κατ' επιλογήν του φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Δείτε το άρθρο

44963/2019

Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4399/2016 που αφορούν στην συμμετοχή του φορέα στο κοστος του επενδυτικού σχεδίου μέσω ιδίων κεφαλαίων (άρθρο 5), στις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων που παρέχονται σε επιχειρήσεις που παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους (άρθρο 12) καθώς και στις ενισχύσεις που παρέχονται σε μεγάλες επιχειρήσεις για νέα οικονομική δραστηριότητα στις ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ' της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην άρθρο 87 της ΣΕΚ) (άρθρο 11 παράγραφος 1 περίπτωση γ)

Δείτε το άρθρο

3664/2019

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 108612/17-10-2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 3410) «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (A΄117) και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού

Δείτε το άρθρο

3666/2019

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 129229/ 24-11-2017 (ΦΕΚ Β’ 4122) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ),που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού

Δείτε το άρθρο

136180/2018

Καθορισμός της διαδικασίας για την επιβολή κυρώσεων, στις περιπτώσεις διαπίστωσης κατά και μετά την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων, μη τήρησης των ορίων απόκλισης δεικτών αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπουργικής απόφασης 17299/2011 (Β'652), καθώς και των όρων της συμβολής της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος και διατήρησης του αριθμού υφιστάμενων θέσεων εργασίας, ως όρων υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3908/2011

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4399/2016 Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις

4399

Δείτε το άρθρο

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 33 Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011.

Π.Δ. 33

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα