Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - ΕΣΠΑ 2014-2020

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές: Παράταση υποβολής αιτήσεων

Δείτε το άρθρο

Επανεκκίνηση Τουρισμού: Υποβολή αιτήματος επαλήθευσης-πιστοποίησης για επιχειρήσεις που εντάχθηκαν εντός Ιουνίου

Δείτε το άρθρο

Μέσω ΕΣΠΑ 2ος κύκλος χρηματοδότησης για τις νεοφυείς επιχειρήσεις του Elevate Greece που επλήγησαν από την πανδημία - Από 22 Ιουνίου οι αιτήσεις

Δείτε το άρθρο

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 (Β' Κύκλος)

Δείτε το άρθρο

Επικαιροποιημένο video παρουσίασης της Δράσης «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» του ΕΠΑνΕΚ

Δείτε το άρθρο

Επιχορήγηση επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, εκδηλώσεων, γυμναστηρίων και σχολών χορού: Νέα ευκαιρία για όσους απορρίφθηκαν με αίτηση μέχρι 8 Ιουνίου

Δείτε το άρθρο

Παράταση προθεσμίας προσκόμισης άδειας λειτουργίας για 12 δράσεις Ενίσχυσης ΜμΕ

Δείτε το άρθρο

Επιχορήγηση επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, εκδηλώσεων, γυμναστηρίων και σχολών χορού: Δεύτερη ευκαιρία για όσους απορρίφθηκαν με νέα αίτηση μέχρι 3 Ιουνίου

Δείτε το άρθρο

e-λιανικό - Α' κύκλος: Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης χρηματοδοτούμενων επενδύσεων κατά 6 μήνες

Δείτε το άρθρο

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές: Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων

Δείτε το άρθρο

e-λιανικό - Β' κύκλος: Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης χρηματοδοτούμενων επενδύσεων κατά 6 μήνες

Δείτε το άρθρο

Έκτακτη επιχορήγηση έως 18.000 ευρώ για πληττόμενες επιχειρήσεις από την πανδημία σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές - Υποβολή αιτήσεων από 13 Μαΐου έως 17 Ιουνίου

Η δράση προϋπολογισμού 26 εκατ. ευρώ απευθύνεται στις επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής που λειτουργούν νομίμως και δραστηριοποιούνται στις πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές των νομών Εύβοιας, Λαρίσης και Ηρακλείου

Δείτε το άρθρο

Επανεκκίνηση εστίασης: Δυνατότητα υποβολής Αιτήματος Επαλήθευσης-Πιστοποίησης για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ήδη υποβάλλει

Δείτε το άρθρο

Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων: Video παρουσίασης

Δείτε το άρθρο

Επιχορήγηση λογιστών-φοροτεχνικών: Video παρουσίασης της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (επικαιροποιημένο)

Δείτε το άρθρο

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στη Θεσσαλία - «ΑΝΑΣΑ ΙΙ»

Δείτε το άρθρο

Επανεκκίνηση εστίασης: Υποβολή αιτήματος επαλήθευσης-πιστοποίησης για επιχειρήσεις που εντάχθηκαν εντός του Μαρτίου 2022 μέχρι 31-03-2022

Δείτε το άρθρο

Ενίσχυση γυμναστηρίων και παιδότοπων: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήματος επαλήθευσης

Δείτε το άρθρο

Αυτόματα θα ελέγχονται τα στοιχεία του Ε3 για την ένταξη επιχειρήσεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Δείτε το άρθρο

Ενίσχυση δικηγόρων: Παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων σε 7 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης

Δείτε το άρθρο

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την επιχορήγηση επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, εκδηλώσεων, γυμναστηρίων και σχολών χορού

Μέχρι 15 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων για τη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού»

Δείτε το άρθρο

Επιχορήγηση επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων, γυμναστηρίων και σχολών χορού - Από 16 Μαρτίου η υποβολή αιτήσεων

Δείτε το άρθρο

Επιχορήγηση λογιστών-φοροτεχνικών: Όλη η Δράση - Από 9 Μαρτίου οι αιτήσεις

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών - Η νέα Δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» - Καταληκτική ημερομηνία υποβολής, η Δευτέρα 18/4/22 και ώρα 15:00

Δείτε το άρθρο

3221/3.6.2022

Τέταρτη (4η) Τροποποίηση της Πρόκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Εκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (046ΚΕ)

Δείτε το άρθρο

1088/24.5.2022

4η τροποποίηση της υπ’ αρ. 24944/2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (Β’ 3066), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 927/31-03-2018 (Β’ 1116), 1226/ 10-04-2019 (Β’ 1426) και 3299/16-12-2021 (Β’ 5985) όμοιες αποφάσεις

Δείτε το άρθρο

9935 ΕΞ 15-03-2022

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Επιχειρήσεων από το έντυπο Ε3» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Δείτε το άρθρο

ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/69554/1392/20-07-2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 171563/131/21.02.2018 κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 756)

Δείτε το άρθρο

75365/06-07-2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ/ 1016/19.12.2018 υπουργικής απόφασης με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 110427/1020/ 20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"» (Β’ 5968)

Δείτε το άρθρο

36951/29.3.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης που αφορά στις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» (Β’677), όπως εκάστοτε ισχύει

Δείτε το άρθρο

Νόμος 4314/2014 Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Β. Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις. [ΕΣΠΑ 2014-2020]

4314

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα