Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - ΕΣΠΑ 2014-2020

Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων - Προθεσμία ολοκλήρωσης επενδύσεων που έχουν ενταχθεί έως και 10/04/2019

16η τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Δείτε το άρθρο

e-λιανικό: Παράταση ημερομηνίας λήξης της Δράσης μέχρι 31-12-2023

Δείτε το άρθρο

Παραμένει ανοιχτή η Δράση «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας» για τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Βόρειου Αιγαίου, Κρήτης, Ιόνιων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας και Νότιου Αιγαίου

Δείτε το άρθρο

e-λιανικό: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήματος επαλήθευσης-πιστοποίησης

Δείτε το άρθρο

Επιχορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία: Νέα υποβολή αιτήσεων για ωφελούμενους που έχουν απορριφθεί

Δείτε το άρθρο

Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων - Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης χρηματοδοτούμενων επενδύσεων

Δείτε το άρθρο

Ψηφιακό Βήμα: Εξόφληση δαπανών, καταβολή ενίσχυσης, υποχρεώσεις δικαιούχων και άλλες αλλαγές

Δείτε το άρθρο

Έκτακτη επιχορήγηση περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων: Παράταση υποβολής αιτήματος επαλήθευσης-πιστοποίησης

Δείτε το άρθρο

Επιχορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν: Παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι 20 Ιανουαρίου 2023

Δείτε το άρθρο

Επιχορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές: Δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης για όσους απορρίπτονται

Δείτε το άρθρο

Έκτακτη επιχορήγηση περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων: Παράταση υποβολής αιτήματος επαλήθευσης-πιστοποίησης και αλλαγές στα δικαιολογητικά

Δείτε το άρθρο

«Επανεκκίνηση Εστίασης» και «Επανεκκίνηση Τουρισμού»: Νέα δυνατότητα υποβολής αιτήματος επαλήθευσης

Νέα δυνατότητα υποβολής Αιτήματος Επαλήθευσης - Πιστοποίησης από 12/12/2022 έως και 22/12/2022 στο πλαίσιο των Δράσεων «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» και «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ». Αφορά τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ήδη υποβάλλει

Δείτε το άρθρο

Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων - Στα τρία έτη ο έλεγχος επίτευξης στόχου στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού

Δείτε το άρθρο

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές: Παράταση υποβολής αιτήσεων

Δείτε το άρθρο

Επανεκκίνηση Τουρισμού: Υποβολή αιτήματος επαλήθευσης-πιστοποίησης για επιχειρήσεις που εντάχθηκαν εντός Ιουνίου

Δείτε το άρθρο

Μέσω ΕΣΠΑ 2ος κύκλος χρηματοδότησης για τις νεοφυείς επιχειρήσεις του Elevate Greece που επλήγησαν από την πανδημία - Από 22 Ιουνίου οι αιτήσεις

Δείτε το άρθρο

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 (Β' Κύκλος)

Δείτε το άρθρο

Επικαιροποιημένο video παρουσίασης της Δράσης «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» του ΕΠΑνΕΚ

Δείτε το άρθρο

Επιχορήγηση επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, εκδηλώσεων, γυμναστηρίων και σχολών χορού: Νέα ευκαιρία για όσους απορρίφθηκαν με αίτηση μέχρι 8 Ιουνίου

Δείτε το άρθρο

Παράταση προθεσμίας προσκόμισης άδειας λειτουργίας για 12 δράσεις Ενίσχυσης ΜμΕ

Δείτε το άρθρο

Επιχορήγηση επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, εκδηλώσεων, γυμναστηρίων και σχολών χορού: Δεύτερη ευκαιρία για όσους απορρίφθηκαν με νέα αίτηση μέχρι 3 Ιουνίου

Δείτε το άρθρο

e-λιανικό - Α' κύκλος: Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης χρηματοδοτούμενων επενδύσεων κατά 6 μήνες

Δείτε το άρθρο

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές: Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων

Δείτε το άρθρο

76792/29.8.2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» (Β'677)

Δείτε το άρθρο

36202/19.4.2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης που αφορά στις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» (Β’ 677)

Δείτε το άρθρο

ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/17874/307/20.2.2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/9683/112/1.2.2021 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη της Δράσης “Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας” που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 398)

Δείτε το άρθρο

5636/11.10.2022

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (048KE), ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Δείτε το άρθρο

3221/3.6.2022

Τέταρτη (4η) Τροποποίηση της Πρόκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Εκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (046ΚΕ)

Δείτε το άρθρο

1088/24.5.2022

4η τροποποίηση της υπ’ αρ. 24944/2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (Β’ 3066), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 927/31-03-2018 (Β’ 1116), 1226/ 10-04-2019 (Β’ 1426) και 3299/16-12-2021 (Β’ 5985) όμοιες αποφάσεις

Δείτε το άρθρο

9935 ΕΞ 15-03-2022

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Επιχειρήσεων από το έντυπο Ε3» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Δείτε το άρθρο

ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/69554/1392/20-07-2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 171563/131/21.02.2018 κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 756)

Δείτε το άρθρο

75365/06-07-2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ/ 1016/19.12.2018 υπουργικής απόφασης με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 110427/1020/ 20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"» (Β’ 5968)

Δείτε το άρθρο

36951/29.3.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης που αφορά στις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» (Β’677), όπως εκάστοτε ισχύει

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα