Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - 3ο Μνημόνιο

Οι μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στη φορολογική πολιτική - Από τον Οκτώβριο το δεύτερο κύμα μέτρων. Ανατροπές στην φορολογία, στου ελέγχους, και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Δείτε το άρθρο

Τι προβλέπει η συμφωνία για τα κόκκινα δάνεια και τις τράπεζες

Δείτε το άρθρο

Οι αλλαγές στην προκαταβολή των νομικών και φυσικών προσώπων - Αλλάζει αναδρομικά η προκαταβολή φόρου από το φορολογικό έτος 2014 για τους αγρότες και για ορισμένα νομικά πρόσωπα

Δείτε το άρθρο

Στη Βουλή η Συμφωνία - Δείτε αναλυτικά όλο το νομοσχέδιο

Δείτε το άρθρο

Η τροπολογία για τον υπολογισμό της σύνταξης όσων αποχωρούν από το Δημόσιο

Δείτε το άρθρο

Από 20 Ιουλίου οι αλλαγές στο ΦΠΑ για την εκπαίδευση. Τι ισχύει για την προκαταβολή και τις δόσεις φόρου νομικών προσώπων

Δείτε το άρθρο

Δείτε το ψηφισθέν νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα

Δείτε το άρθρο

Τέλος οι λογιστές ελεγκτές του 2190. Αλλαγές και στα όρια ελέγχου των Ορκωτών λογιστών.

Δείτε το άρθρο

Οι μεταβολές στον Κ.Ε.Δ.Ε. (Ακατάσχετο - Ρύθμιση - Ληξιπρόθεσμες κ.λπ.) με τον νόμο 4336/2015

Δείτε το άρθρο

Εγκύκλιος Ε.Σ.Ε.Ε. «Χαρτογράφηση των σημαντικότερων μέτρων του τρίτου μνημονίου»

Δείτε το άρθρο

Σε ισχύ η δανειακή σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και ESM - Εγκρίθηκε από τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης το νέο πρόγραμμα του ESM

Δείτε το άρθρο

Πλήρη εμπλοκή του Ευρωκοινοβουλίου στην αξιολόγηση, ζητά ο Τσίπρας

Δείτε το άρθρο

Οι ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το τριετές πρόγραμμα στήριξης και σταθερότητας για την Ελλάδα

Δείτε το άρθρο

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την Ελλάδα

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις σχετικά με την κατάργηση επιβαρύνσεων στα εισιτήρια κινηματογράφων και κάθε είδους δημοσίων θεαμάτων

Δείτε το άρθρο

«Τον Νοέμβριο η παρουσίαση του πλήρους σχεδίου για το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας»

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις και παραδείγματα για τον χειρισμό διακανονισμών εκπτώσεων ΦΠΑ.

Δείτε το άρθρο

Ενεργό ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου στο ελληνικό πρόγραμμα ζήτησε ο Α. Τσίπρας από τον Μ. Σουλτς

Δείτε το άρθρο

Πως θα πληρωθούν οι αυξημένες προκαταβολές φόρου 2014 για τους αγρότες και τα νομικά πρόσωπα - Οδηγίες από τη Γ.Γ.Δ.Ε. για τις αλλαγές του Κ.Φ.Ε. με τον ν. 4336/2015

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1226/9.10.2015

Κοινοποίηση διατάξεων και παροχή οδηγιών για τις τροποποιήσεις των Ρυθμίσεων των διατάξεων : α) των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015, β) του άρθρου 51 του ν. 4305/2014, γ) του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και δ) της υποπαραγράφου Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013

Δείτε το άρθρο

Αριθ. πρωτ.: 2/58365/0004/18.9.2015

Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής για την επιλογή του προσωπικού των Υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΕΓ ΣΔΟΕ) που θα μετακινηθεί σε Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών

Δείτε το άρθρο

ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0002936 ΕΞ 2015/18.9.2015

Συγκρότηση επιτροπής για τη επιλογή και μεταφορά 3.500 υποθέσεων, που ελέγχονται από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. του Σ.Δ.Ο.Ε.), στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών

Δείτε το άρθρο

ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0002935 ΕΞ 2015/18.9.2015

Καθορισμός της διαδικασίας και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την επιλογή και μεταφορά 3.500 υποθέσεων, από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών

Δείτε το άρθρο

ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4337 Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

4337

Δείτε το άρθρο

ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4336 Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.

4336

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα