Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - 3ο Μνημόνιο

Οι μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στη φορολογική πολιτική - Από τον Οκτώβριο το δεύτερο κύμα μέτρων. Ανατροπές στην φορολογία, στου ελέγχους, και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Δείτε το άρθρο

Τι προβλέπει η συμφωνία για τα κόκκινα δάνεια και τις τράπεζες

Δείτε το άρθρο

Οι αλλαγές στην προκαταβολή των νομικών και φυσικών προσώπων - Αλλάζει αναδρομικά η προκαταβολή φόρου από το φορολογικό έτος 2014 για τους αγρότες και για ορισμένα νομικά πρόσωπα

Δείτε το άρθρο

Στη Βουλή η Συμφωνία - Δείτε αναλυτικά όλο το νομοσχέδιο

Δείτε το άρθρο

Η τροπολογία για τον υπολογισμό της σύνταξης όσων αποχωρούν από το Δημόσιο

Δείτε το άρθρο

Από 20 Ιουλίου οι αλλαγές στο ΦΠΑ για την εκπαίδευση. Τι ισχύει για την προκαταβολή και τις δόσεις φόρου νομικών προσώπων

Δείτε το άρθρο

Δείτε το ψηφισθέν νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα

Δείτε το άρθρο

Τέλος οι λογιστές ελεγκτές του 2190. Αλλαγές και στα όρια ελέγχου των Ορκωτών λογιστών.

Δείτε το άρθρο

Οι μεταβολές στον Κ.Ε.Δ.Ε. (Ακατάσχετο - Ρύθμιση - Ληξιπρόθεσμες κ.λπ.) με τον νόμο 4336/2015

Δείτε το άρθρο

Εγκύκλιος Ε.Σ.Ε.Ε. «Χαρτογράφηση των σημαντικότερων μέτρων του τρίτου μνημονίου»

Δείτε το άρθρο

Σε ισχύ η δανειακή σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και ESM - Εγκρίθηκε από τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης το νέο πρόγραμμα του ESM

Δείτε το άρθρο

Πλήρη εμπλοκή του Ευρωκοινοβουλίου στην αξιολόγηση, ζητά ο Τσίπρας

Δείτε το άρθρο

Οι ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το τριετές πρόγραμμα στήριξης και σταθερότητας για την Ελλάδα

Δείτε το άρθρο

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την Ελλάδα

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις σχετικά με την κατάργηση επιβαρύνσεων στα εισιτήρια κινηματογράφων και κάθε είδους δημοσίων θεαμάτων

Δείτε το άρθρο

«Τον Νοέμβριο η παρουσίαση του πλήρους σχεδίου για το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας»

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις και παραδείγματα για τον χειρισμό διακανονισμών εκπτώσεων ΦΠΑ.

Δείτε το άρθρο

Ενεργό ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου στο ελληνικό πρόγραμμα ζήτησε ο Α. Τσίπρας από τον Μ. Σουλτς

Δείτε το άρθρο

Πως θα πληρωθούν οι αυξημένες προκαταβολές φόρου 2014 για τους αγρότες και τα νομικά πρόσωπα - Οδηγίες από τη Γ.Γ.Δ.Ε. για τις αλλαγές του Κ.Φ.Ε. με τον ν. 4336/2015

Δείτε το άρθρο

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ42/8/ 30.8.2016

Οι ασφαλισμένοι που αναγνωρίζουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 31 του ν. 4075/2012, χρόνο ασφάλισης στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα από εξαιρεθείσα ειδικότητα του οικείου Πίνακα ΒΑΕ, εξαιρούνται από την σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας του ν. 4336/2015

Δείτε το άρθρο

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 2/26.1.2016

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των διατάξεων της υποπαρ. Ε3 της παρ. Ε του αρθρ. 2 ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 /Α') περί σταδιακής αύξησης ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος για κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και περαιτέρω μείωσης του ποσού σύνταξης των μειωμένων συντάξεων λόγω γήρατος

Δείτε το άρθρο

Αριθ. πρωτ.: Φ 80000/ οικ. 59819/ 1961/21.12.2015

Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4336/2015 “Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης”, που αφορούν στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Δείτε το άρθρο

Αριθ. πρωτ.: Φ 80000/ οικ. 59824/ 1962/21.12.2015

Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», που αφορούν στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους των πρώην ειδικών ταμείων του άρθρου 2, παρ. 1 του ν.3029/2002

Δείτε το άρθρο

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 52/15.12.2015

Γνωστοποίηση των διατάξεων: α) του άρθρου 2 παρ. Ε, υποπαρ. Ε2 περ. 1 και 3 και υποπαρ. Ε3 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94, τ. Α'), β) της υπουργικής απόφασης με αρ. Φ11321/οικ.47523/1570/26.10.2015 (ΦΕΚ 2311, τ. Β ) γ) του άρθρου 14 παρ. 1-4 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129, τ. Α') και παροχή οδηγιών

Δείτε το άρθρο

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1141497 ΕΞ 2015/2.11.2015

Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής, σχετικά με την παροχή γνώμης, για την μεταφορά της υλικοτεχνικής υποδομής και των απαραίτητων πιστώσεων από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε) στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου ii της περίπτωσης 1α' της υποπαραγράφου Δ.7. της παραγράφου Δ' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015

Δείτε το άρθρο

Αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0003327 ΕΞ 2015/20.10.2015

Σύσταση, συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών για τoν συντονισμό των υπηρεσιών του Υπουργείου (σε θέματα φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας), στην διαδικασία διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς, την παρακολούθηση της προόδου και υποβοήθηση της σχετικής νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, για την έγκαιρη υλοποίηση των προβλέψεων του Ν. 4336/2015

Δείτε το άρθρο

ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4337 Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

4337

Δείτε το άρθρο

ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4336 Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.

4336

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα