Ετικέτες κόμβου - 3ο Μνημόνιο | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - 3ο Μνημόνιο

Οι μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στη φορολογική πολιτική - Από τον Οκτώβριο το δεύτερο κύμα μέτρων. Ανατροπές στην φορολογία, στου ελέγχους, και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Δείτε το άρθρο

Οι μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στη φορολογική πολιτική - Από τον Οκτώβριο το δεύτερο κύμα μέτρων. Ανατροπές στην φορολογία, στου ελέγχους, και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Δείτε το άρθρο

Οι μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στη φορολογική πολιτική - Από τον Οκτώβριο το δεύτερο κύμα μέτρων. Ανατροπές στην φορολογία, στου ελέγχους, και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Δείτε το άρθρο

Τι προβλέπει η συμφωνία για τα κόκκινα δάνεια και τις τράπεζες

Δείτε το άρθρο

Οι αλλαγές στην προκαταβολή των νομικών και φυσικών προσώπων - Αλλάζει αναδρομικά η προκαταβολή φόρου από το φορολογικό έτος 2014 για τους αγρότες και για ορισμένα νομικά πρόσωπα

Δείτε το άρθρο

Στη Βουλή η Συμφωνία - Δείτε αναλυτικά όλο το νομοσχέδιο

Δείτε το άρθρο

Η τροπολογία για τον υπολογισμό της σύνταξης όσων αποχωρούν από το Δημόσιο

Δείτε το άρθρο

Από 20 Ιουλίου οι αλλαγές στο ΦΠΑ για την εκπαίδευση. Τι ισχύει για την προκαταβολή και τις δόσεις φόρου νομικών προσώπων

Δείτε το άρθρο

Δείτε το ψηφισθέν νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα

Δείτε το άρθρο

Τέλος οι λογιστές ελεγκτές του 2190. Αλλαγές και στα όρια ελέγχου των Ορκωτών λογιστών.

Δείτε το άρθρο

Οι μεταβολές στον Κ.Ε.Δ.Ε. (Ακατάσχετο - Ρύθμιση - Ληξιπρόθεσμες κ.λπ.) με τον νόμο 4336/2015

Δείτε το άρθρο

Εγκύκλιος Ε.Σ.Ε.Ε. «Χαρτογράφηση των σημαντικότερων μέτρων του τρίτου μνημονίου»

Δείτε το άρθρο

Σε ισχύ η δανειακή σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και ESM - Εγκρίθηκε από τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης το νέο πρόγραμμα του ESM

Δείτε το άρθρο

Πλήρη εμπλοκή του Ευρωκοινοβουλίου στην αξιολόγηση, ζητά ο Τσίπρας

Δείτε το άρθρο

Οι ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το τριετές πρόγραμμα στήριξης και σταθερότητας για την Ελλάδα

Δείτε το άρθρο

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την Ελλάδα

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις σχετικά με την κατάργηση επιβαρύνσεων στα εισιτήρια κινηματογράφων και κάθε είδους δημοσίων θεαμάτων

Δείτε το άρθρο

«Τον Νοέμβριο η παρουσίαση του πλήρους σχεδίου για το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας»

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις και παραδείγματα για τον χειρισμό διακανονισμών εκπτώσεων ΦΠΑ.

Δείτε το άρθρο

Ενεργό ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου στο ελληνικό πρόγραμμα ζήτησε ο Α. Τσίπρας από τον Μ. Σουλτς

Δείτε το άρθρο

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ42/8/ 30.8.2016

Οι ασφαλισμένοι που αναγνωρίζουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 31 του ν. 4075/2012, χρόνο ασφάλισης στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα από εξαιρεθείσα ειδικότητα του οικείου Πίνακα ΒΑΕ, εξαιρούνται από την σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας του ν. 4336/2015

Δείτε το άρθρο

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ42/8/ 30.8.2016

Οι ασφαλισμένοι που αναγνωρίζουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 31 του ν. 4075/2012, χρόνο ασφάλισης στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα από εξαιρεθείσα ειδικότητα του οικείου Πίνακα ΒΑΕ, εξαιρούνται από την σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας του ν. 4336/2015

Δείτε το άρθρο

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ42/8/ 30.8.2016

Οι ασφαλισμένοι που αναγνωρίζουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 31 του ν. 4075/2012, χρόνο ασφάλισης στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα από εξαιρεθείσα ειδικότητα του οικείου Πίνακα ΒΑΕ, εξαιρούνται από την σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας του ν. 4336/2015

Δείτε το άρθρο

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 2/26.1.2016

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των διατάξεων της υποπαρ. Ε3 της παρ. Ε του αρθρ. 2 ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 /Α') περί σταδιακής αύξησης ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος για κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και περαιτέρω μείωσης του ποσού σύνταξης των μειωμένων συντάξεων λόγω γήρατος

Δείτε το άρθρο

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 2/26.1.2016

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των διατάξεων της υποπαρ. Ε3 της παρ. Ε του αρθρ. 2 ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 /Α') περί σταδιακής αύξησης ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος για κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και περαιτέρω μείωσης του ποσού σύνταξης των μειωμένων συντάξεων λόγω γήρατος

Δείτε το άρθρο

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 2/26.1.2016

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των διατάξεων της υποπαρ. Ε3 της παρ. Ε του αρθρ. 2 ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 /Α') περί σταδιακής αύξησης ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος για κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και περαιτέρω μείωσης του ποσού σύνταξης των μειωμένων συντάξεων λόγω γήρατος

Δείτε το άρθρο

Αριθ. πρωτ.: Φ 80000/ οικ. 59819/ 1961/21.12.2015

Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4336/2015 “Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης”, που αφορούν στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Δείτε το άρθρο

Αριθ. πρωτ.: Φ 80000/ οικ. 59824/ 1962/21.12.2015

Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», που αφορούν στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους των πρώην ειδικών ταμείων του άρθρου 2, παρ. 1 του ν.3029/2002

Δείτε το άρθρο

Αριθ. πρωτ.: Φ 80000/ οικ. 59819/ 1961/21.12.2015

Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4336/2015 “Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης”, που αφορούν στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Δείτε το άρθρο

Αριθ. πρωτ.: Φ 80000/ οικ. 59824/ 1962/21.12.2015

Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», που αφορούν στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους των πρώην ειδικών ταμείων του άρθρου 2, παρ. 1 του ν.3029/2002

Δείτε το άρθρο

ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4337 Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

4337

Δείτε το άρθρο

ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4337 Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

4337

Δείτε το άρθρο

ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4337 Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

4337

Δείτε το άρθρο

ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4336 Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.

4336

Δείτε το άρθρο

ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4336 Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.

4336

Δείτε το άρθρο

ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4336 Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.

4336

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

other tags!

here are the other tags

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

fifth tab!

the fifth tab