Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 100 δόσεις

Παράταση καταβολής δόσεων ρυθμίσεων για τους πληγέντες από την πανδημία - Επανένταξη πληγέντων σε ρυθμίσεις οφειλών.

Παράταση καταβολής δόσεων ρυθμίσεων για πληγέντες από τον κορωνοϊό. Επανένταξη στις ρυθμίσεις του ν.4321/2015 και ν. 4611/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 290, 291 και 294 του ν. 4738/2020

Δείτε το άρθρο

Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορονοϊού SARS-COV-2 στις ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων

Δείτε το άρθρο

Η τελική ρύθμιση για χρέη επιχειρήσεων-επαγγελματιών στην Εφορία

Δείτε το άρθρο

Ολόκληρη η τροπολογία για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις από το υπ. Οικ. για την τροπολογία που αφορά στη ρύθμιση οφειλών

Δείτε το άρθρο

Η Τελική διάταξη για την ρύθμιση των οφειλών έτσι όπως ψηφίστηκε στην βουλή

Δείτε το άρθρο

Παρουσίαση για τη ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων - Ολόκληρη η τροπολογία

Δείτε το άρθρο

Τι προβλέπει η εγκύκλιος για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση προς τους υπόχρεους καταβολής ασφαλιστικών οφειλών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Δείτε το άρθρο

Η απόφαση για την ρύθμιση οφειλών προς την φορολογική διοίκηση σε έως και 100 δόσεις

Δείτε το άρθρο

Τι προβλέπει η ρύθμιση για την εξόφληση χρεών στον Ο.Α.Ε.Ε.

Δείτε το άρθρο

Πέρασε της τρόικας - Εκτός ρύθμισης οφειλών, ΕΝΦΙΑ και φόρος εισοδήματος

Δείτε το άρθρο

Κατατέθηκε η τροπολογία για την εξαίρεση των μη ληξιπρόθεσμων οφειλών από τη ρύθμιση των 100 δόσεων

Δείτε το άρθρο

Πως «δικαιολόγησε» ο Χ. Σταϊκούρας την τροπολογία για τις δόσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Δείτε το άρθρο

Ονομαστική ψηφοφορία την Παρασκευή για την εξαίρεση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. από τις 100 δόσεις

Δείτε το άρθρο

Υπ. Οικ.: Αυτονόητη η εξαίρεση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. από τις 100 δόσεις

Δείτε το άρθρο

Νέο εμπόδιο εγείρει η τρόικα για το θέμα της ρύθμισης με τις 100 δόσεις

Δείτε το άρθρο

Η τρόικα αποδέχεται 100 δόσεις και μειώνει το δημοσιονομικό κενό

Δείτε το άρθρο

Από σήμερα σε πλήρη λειτουργία η εφαρμογή για τη ρύθμιση οφειλών στον Ο.Α.Ε.Ε.

Δείτε το άρθρο

Η πολυαναμενόμενη εγκύκλιος της Γ.Γ.Δ.Ε. για τις 100 δόσεις

Δείτε το άρθρο

8.579 νέες αποφάσεις υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία στο πρώτο δεκαήμερο εφαρμογής

Δείτε το άρθρο

Έως τη Δευτέρα 1/12 θα πρέπει να καταβάλουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές του 5ου διμήνου Ο.Α.Ε.Ε., ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1226/9.10.2015

Κοινοποίηση διατάξεων και παροχή οδηγιών για τις τροποποιήσεις των Ρυθμίσεων των διατάξεων : α) των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015, β) του άρθρου 51 του ν. 4305/2014, γ) του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και δ) της υποπαραγράφου Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις - Ρύθμιση των οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση - Ρύθμιση των οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης

4305

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα