Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Μηνιαία Κατάσταση Πελατών Προμηθευτών και Συναλλαγών

Διαγραφή προστίμου για τροποποιητική ΜΥΦ με διόρθωση μικροποσών

Δείτε το άρθρο

ΔΕΔ - Ακύρωση προστίμου τροποποιητικής δήλωσης ΜΥΦ για διόρθωση ενός αριθμητικού ψηφίου

Δείτε το άρθρο

ΑΚΙΟΕ: myDATA σε διάλυση, κατάργηση ΜΥΦ, νέες ΜΥΦ, εξουθένωση λογιστών και το Προεδρείο και η Τεχνική Επιτροπή του ΟΕΕ ο «χρήσιμος» συνήγορος της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου

Δείτε το άρθρο

Η απόφαση για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων (ΜΥΦ) για το 2021

Για το ημερολογιακό έτος 2022 και εφεξής, οι οντότητες που εμπίπτουν ταυτοχρόνως στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 και του άρθρου 1 του ν.4308/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 15Α του ν. 4174/2013, δεν αποστέλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων προμηθευτών και πελατών για διασταύρωση πληροφοριών, δεδομένου ότι η υποχρέωση αποστολής των ως άνω πληροφοριών εκπληρώνεται με την αποστολή δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

Δείτε το άρθρο

ΜΥΦ: Παράταση προθεσμίας διόρθωσης αποκλίσεων στα στοιχεία προμηθευτών

Δείτε το άρθρο

ΠΟΦΕΕ - ΜΥΦ: Ενημέρωση για την υποβολή καταστάσεων Φορολογικών Στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών έτους 2020

Δείτε το άρθρο

Επιστολή 10ου ΠΤ του ΟΕΕ σχετικά με τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών - Προμηθευτών (ΜΥΦ) ετών 2015 έως 2018 και την ακύρωση προστίμων

Δείτε το άρθρο

ΕΛΦΕΕ Ν. Αχαΐας: Αίτημα για διόρθωση λάθους του συστήματος σε υποβολές ΜΥΦ ετών 2014 έως 2018

Δείτε το άρθρο

ΠΟΟΕΕΕ: Αίτημα παράτασης του χρόνου υποβολής φορολογικών καταστάσεων ΜΥΦ έτους 2020

Δείτε το άρθρο

ΠΟΦΕΕ: Αίτημα για μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής ΜΥΦ 2020

Δείτε το άρθρο

Διονύσης Καλαματιανός: Η κυβέρνηση ταλαιπωρεί λογιστές, φοροτεχνικούς και επιχειρήσεις.

Δείτε το άρθρο

Επιστολή διαμαρτυρίας ΕΛΦΕΕ Μεσσηνίας σχετικά με ΜΥΦ 2014 και ασθένεια λογιστών

Δείτε το άρθρο

Π. Αλεβιζάκης: Mea culpa από τον Υπ. Οικονομικών σχετικά με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του 2014;

Δείτε το άρθρο

Προοδευτικοί Οικονομολόγοι: Σχετικά με τη μη υιοθέτηση των δύο τροπολογιών, ΜΥΦ και ασθένειας, από τον Υπουργό Οικονομικών

Δείτε το άρθρο

Β. Σπανάκης: Η επίλυση των προβλημάτων με τις ΜΥΦ του 2014 και η δυνατότητα παράτασης δηλώσεων πελατών λογιστών με Covid-19 είναι απλή και αναγκαία

Δείτε το άρθρο

ΑΚΙΟΕ - Δεν έγινε δεκτή η τροπολογία των βουλευτών για τις ΜΥΦ!!!

Δείτε το άρθρο

ΟΕΕ: Στη Βουλή οι τροπολογίες για ασθενείς λογιστές και πρόστιμα ΜΥΦ 2014

Δείτε το άρθρο

Τροπολογία για διαγραφή των προστίμων ΜΥΦ 2014 και δυνατότητα παράτασης υποβολής δηλώσεων πελατών λογιστών-φοροτεχνικών που ασθενούν από Covid-19 από 6 βουλευτές της Ν.Δ.

Oι στόχοι των προτεινόμενων διατάξεων είναι α) η επίλυση ενός προβλήματος που δημιουργήθηκε από το 2016 και έχει ταλαιπωρήσει χιλιάδες επιχειρήσεις, β) Η αποφυγή της άδικης επιβολής προστίμων που καλείται τις περισσότερες φορές να τα πληρώσει ο λογιστής-φοροτεχνικός, του οποίου θίγεται η επαγγελματική αξιοπιστία και συνέπεια, παρά την αγωνία του να ξεπεράσει τον κίνδυνο λόγω της κατάστασης της υγείας του και γ) Η στήριξη του λογιστή-φοροτεχνικού, με τις ρυθμίσεις αυτές, αποβλέπει και στη στήριξη της εφαρμογής της φορολογικής πολιτικής της Κυβέρνησης από τον επαγγελματικό κλάδο, που επωμίστηκε όλο το βάρος των φορολογικών, εργατικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων μέσα στην υγειονομική κρίση που βιώνει η ανθρωπότητα

Δείτε το άρθρο

ΟΕΕ: Χωρίς πρόστιμα οι εκπρόθεσμες ΜΥΦ 2014 - Άμεση λύση και για τους ασθενείς λογιστές

Το ΟΕΕ προτείνει την άμεση ψήφιση τροπολογίας, η οποία να προβλέπει τη διαγραφή των προστίμων - Επαναφορά του θέματος της παράτασης κατά τουλάχιστον ένα μήνα των υποχρεώσεων των φορολογουμένων εκείνων, των οποίων οι εξουσιοδοτημένοι λογιστές έχουν αποδεδειγμένα προσβληθεί από κορωνοϊό

Δείτε το άρθρο

Α.1024/2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1038/14.3.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τρόπος υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, για τα έτη 2021 και επόμενα (Α’ 170)» (Β’ 1475)

Δείτε το άρθρο

Α.1187/2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1038/14.3.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τρόπος υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν.4174/2013, για τα έτη 2021 και επόμενα (Α' 170)» (Β' 1475)

Δείτε το άρθρο

Α.1149/2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1038/14.03.2022 (Β' 1475) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) , ως προς την προθεσμία διαβίβασης για τους λήπτες των λογιστικών στοιχείων συναλλαγών χονδρικής που αφορούν σε έξοδα τιμολόγησης και έσοδα αυτοτιμολόγησης

Δείτε το άρθρο

Α.1075/2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1038/14.3.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τρόπος υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, για τα έτη 2021 και επόμενα (Α' 170)» (Β' 1475).

Δείτε το άρθρο

Ε.2028/2021

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 56 του άρθρου 72 του ν.4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει, μετά την ψήφιση του άρθρου 78 του ν. 4764/2020 (Α' 256), αναφορικά με ακύρωση προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών για το ημερολογιακό έτος 2014, που υπεβλήθησαν από 21.1.2016 έως και 25.1.2016

Δείτε το άρθρο

Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τη διόρθωση αποκλίσεων στις ΜΥΦ περιόδου 2016

Δείτε το άρθρο

Τριμηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών περιόδου Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2015

Δείτε το άρθρο

Διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών (ΜΥΦ) για το ημερολογιακό έτος 2014

Δείτε το άρθρο

Τριμηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών Περιόδου - Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2014

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα