Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Ηλεκτρονική δήλωση μισθωτηρίων

Δήλωση Covid - Ανάκληση της εκ παραδρομής απόρριψης της Δήλωσης από τον μισθωτή

Δείτε το άρθρο

Δήλωση COVID: Διευκρινίσεις για υποβολές για τους μήνες από τον Μάρτιο 2020 έως και τον Μάιο 2021

Δείτε το άρθρο

ΑΑΔΕ - Αποζημιώσεις ιδιοκτητών ακινήτων: Άνοιξε η πλατφόρμα για αρχικές δηλώσεις και διορθώσεις λαθών

Επεκτείνεται έως την 20η Ιουλίου 2021 η προθεσμία δήλωσης της λύσης των Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας που είχαν λυθεί μέχρι την 12/6/2020

Δείτε το άρθρο

Νέα εφαρμογή στην ΑΑΔΕ για την ενημέρωση των δηλώσεων covid

Δείτε το άρθρο

Δηλώσεις στοιχείων μίσθωσης ακινήτων: Επιβάλλεται ο επανασχεδιασμός της πλατφόρμας από την ΑΑΔΕ

Δείτε το άρθρο

Δηλώσεις COVID: Σε λειτουργία η εφαρμογή για αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου

Σε λειτουργία και για εκμετάλλευση περιπτέρων ή κυλικείων για Νοέμβριο έως Ιανουάριο και επιχειρήσεων σε εμπορικά κέντρα, εκπτωτικά καταστήματα/χωριά για Ιανουάριο

Δείτε το άρθρο

ΠΟΜΙΔΑ προς Απ. Βεσυρόπουλο για τις μειώσεις ενοικίων: Αρχικές δηλώσεις COVID, προθεσμίες υποβολής και υπομισθώσεις

Δείτε το άρθρο

Δηλώσεις COVID Ιανουαρίου - ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η πλατφόρμα μέχρι την 10η Μαρτίου

Δείτε το άρθρο

Παράταση υποβολής των Δηλώσεων COVID για τον μήνα Ιανουάριο μέχρι τις 10/3/2021 - Χρονοδιάγραμμα ενεργειών για τα μειωμένα μισθώματα

Παράταση για δηλώσεις covid Ιανουαρίου 2021 - Διορθώσεις σφαλμάτων για τους μήνες Μάρτιο 2020 έως Δεκέμβριο 2020 - Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Μαρτίου, θα ανοίξει η πλατφόρμα των δηλώσεων COVID για τα μισθώματα μηνός Φεβρουαρίου 2021 - Πάνω από 84 εκατομμύρια ευρώ, μέχρι σήμερα, σε ιδιοκτήτες ακινήτων από το Υπουργείο Οικονομικών – Χρονοδιάγραμμα ενεργειών για τα μειωμένα μισθώματα

Δείτε το άρθρο

ΕΦΕΕΑ: Οι δυσκολίες στις δηλώσεις μισθωτηρίων - Αντιπροσωπευτικά ευρήματα από το γκάλοπ της ΕΦΕΕΑ που δόθηκαν στην ΑΑΔΕ και στην ΠΟΜΙΔΑ

Δείτε το άρθρο

ΕΦΕΕΑ - Δηλώσεις μισθωτηρίων: Στείλτε μας προβλήματα και δυσκολίες που αντιμετωπίζετε με περιγραφή αυτών

Δείτε το άρθρο

Παρατάσεις προθεσμιών λόγω πανδημίας: Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ΦΠ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Δεκεμβρίου 2020 - Δήλωση Covid

Δείτε το άρθρο

Δηλώσεις Covid - Παράταση έως 31.12.2020 για τις δηλώσεις Οκτωβρίου και τροποποίηση χρόνου υποβολής δήλωσης

Δείτε το άρθρο

ΛΣΑ: Διαμαρτυρία για έλεγχο υποχρεωτικής τηλεργασίας σε λογιστικά γραφεία - Πρόστιμα αρ. 54Ε ΚΦΔ για φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (ΦΗΜ) - Αναγκαία η παράταση της υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας

Δείτε το άρθρο

ΠΟΜΙΔΑ: Αναγκαίες αλλαγές στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων Covid

Δείτε το άρθρο

Δήλωση Covid και μισθωτήρια: Μέχρι την 15η Δεκεμβρίου οι διορθώσεις - Δημοσιεύθηκε η απόφαση

Δείτε το άρθρο

ΑΑΔΕ: Οδηγίες για διορθώσεις δηλώσεων Covid μέσω μαζικής αποστολής μηνυμάτων

Δείτε το άρθρο

Μέχρι την εικοστή ημέρα του μήνα που αφορά η μείωση οι δηλώσεις covid στην ΑΑΔΕ για την προαιρετική μείωση μίσθωσης

Προθεσμίες δήλωσης COVID για την προαιρετική μείωση μισθώματος, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020 καθώς και του μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020

Δείτε το άρθρο

ΠΟΜΙΔΑ: Αίτημα παράτασης μέχρι 31.12.2020, της προθεσμίας δήλωσης παλαιών μισθώσεων και λύσεων στην εφαρμογή Μισθώσεων της ΑΑΔΕ που λήγει την 30.9.2020

Δείτε το άρθρο

Ηλεκτρονικά μισθωτήρια: Πρέπει να δοθούν νέες οδηγίες και παράταση της προθεσμίας υποβολής

Δείτε το άρθρο

Σχετικά με τις υποχρεώσεις των αγροτών για υποβολές μισθωτηρίων

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις επί των χθεσινών διευκρινίσεων σχετικά με τις υποχρεώσεις υποβολής μισθωτηρίων

Δείτε το άρθρο

Α.1204/2021

Παράταση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 9, της παρ. 8 του άρθρου 11 και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 12 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β' 3579)

Δείτε το άρθρο

Α.1168/2021

Παράταση των προθεσμιών της παρ.2 του άρθρου 9, της παρ. 8 του άρθρου 11 και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 12 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β' 3579)

Δείτε το άρθρο

Α.1057/2021

Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής του ποσού της αποζημίωσης των δικαιούχων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης εκπτωτικών καταστημάτων (outlet), εμπορικών κέντρων ή εκπτωτικών χωριών, που δεν εισπράττουν βασικό αντάλλαγμα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, κατ' επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19

Δείτε το άρθρο

Α.1058/2021

Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης του ανταλλάγματος που λαμβάνουν οι δικαιούχοι για την εκμίσθωση/ παραχώρηση της χρήσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου ή κυλικείου μηνός Νοεμβρίου και εφεξής, κατ' επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19

Δείτε το άρθρο

Α.1053/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1193/24.8.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α' 104), σχετικά με τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ' επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 3505)

Δείτε το άρθρο

Α.1043/2021

Παράταση της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης», της «Δήλωσης Covid» και της προθεσμίας αποδοχής των δηλώσεων αυτών από τους μισθωτές, όπως ορίζεται στο εδάφ. δεύτερο της παρ. 1 και στην παρ. 4 του άρθρου 11, αντίστοιχα της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β' 3579)

Δείτε το άρθρο

Α.1019/2021

Παράταση της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και της δήλωσης λύσης της μίσθωσης που ορίζονται στο άρθρο 9 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 (Β΄ 3579) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Δείτε το άρθρο

Α.1264/2020

Παράταση της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και της δήλωσης λύσης της μίσθωσης του άρθρου 9, καθώς και της προθεσμίας της παρ. 8 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 (Β' 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα