Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Ηλεκτρονική δήλωση μισθωτηρίων

Δηλώσεις Covid - Παράταση έως 31.12.2020 για τις δηλώσεις Οκτωβρίου και τροποποίηση χρόνου υποβολής δήλωσης

Δείτε το άρθρο

ΛΣΑ: Διαμαρτυρία για έλεγχο υποχρεωτικής τηλεργασίας σε λογιστικά γραφεία - Πρόστιμα αρ. 54Ε ΚΦΔ για φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (ΦΗΜ) - Αναγκαία η παράταση της υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας

Δείτε το άρθρο

ΠΟΜΙΔΑ: Αναγκαίες αλλαγές στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων Covid

Δείτε το άρθρο

Δήλωση Covid και μισθωτήρια: Μέχρι την 15η Δεκεμβρίου οι διορθώσεις - Δημοσιεύθηκε η απόφαση

Δείτε το άρθρο

ΑΑΔΕ: Οδηγίες για διορθώσεις δηλώσεων Covid μέσω μαζικής αποστολής μηνυμάτων

Δείτε το άρθρο

Μέχρι την εικοστή ημέρα του μήνα που αφορά η μείωση οι δηλώσεις covid στην ΑΑΔΕ για την προαιρετική μείωση μίσθωσης

Προθεσμίες δήλωσης COVID για την προαιρετική μείωση μισθώματος, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020 καθώς και του μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020

Δείτε το άρθρο

ΠΟΜΙΔΑ: Αίτημα παράτασης μέχρι 31.12.2020, της προθεσμίας δήλωσης παλαιών μισθώσεων και λύσεων στην εφαρμογή Μισθώσεων της ΑΑΔΕ που λήγει την 30.9.2020

Δείτε το άρθρο

Ηλεκτρονικά μισθωτήρια: Πρέπει να δοθούν νέες οδηγίες και παράταση της προθεσμίας υποβολής

Δείτε το άρθρο

Σχετικά με τις υποχρεώσεις των αγροτών για υποβολές μισθωτηρίων

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις επί των χθεσινών διευκρινίσεων σχετικά με τις υποχρεώσεις υποβολής μισθωτηρίων

Δείτε το άρθρο

Απλοποιήσεις στην υποβολή μισθωτηρίων αγροτικών εκτάσεων

Δείτε το άρθρο

Αγρότες: Προαιρετική υποβολή στοιχείων μισθώσεων εφόσον το μίσθωμα είναι μικρότερο των 80 ευρώ

Δείτε το άρθρο

Σχετικά με την παράταση μέχρι 31.3.2015 της υποβολής πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων

Δείτε το άρθρο

Οδηγίες για την αντιμετώπιση θεμάτων κατά την υποβολή των μισθωτηρίων ακίνητης περιουσίας

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση - Υπενθύμιση από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. στην εφαρμογή για τις δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας

Δείτε το άρθρο

Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.: «Η Γ.Γ.Π.Σ. να ζητά ενεργειακά πιστοποιητικά μόνον στις νέες μισθώσεις, όχι στις τροποποιήσεις»

Δείτε το άρθρο

Μη επιβολή προστίμων στις προαιρετικές Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας αγροτικών εκτάσεων με μηνιαίο μίσθωμα έως ογδόντα (80) ευρώ

Δείτε το άρθρο

Μη επιβολή προστίμου για διόρθωση εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας

Δείτε το άρθρο

Ηλεκτρονικά μισθωτήρια - Η νέα απόφαση για την υποβολή τους

Δείτε το άρθρο

ΠΟΜΙΔΑ: Εγκύκλιος για τις αλλαγές στην ηλεκτρονική δήλωση μισθωτηρίων

Δείτε το άρθρο

Πίνακας υπόχρεων υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης (ΠΟΛ.1162/2018)

Δείτε το άρθρο

Α.1209/2020

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων που προβλέπονται από την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 (Β' 3579) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, της «Δήλωσης COVID» για τους μήνες Μάρτιο έως και Σεπτέμβριο και από την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1187/2017 (Β' 4232) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. περί βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1060/2016

Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/16.02.2016 (Ορθή Επανάληψη 22/04/2016) εγκυκλίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με την καταχώρηση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας»

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα