Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Ηλεκτρονική δήλωση μισθωτηρίων

Σχετικά με τις υποχρεώσεις των αγροτών για υποβολές μισθωτηρίων

Δείτε το άρθρο

Διευκρινίσεις επί των χθεσινών διευκρινίσεων σχετικά με τις υποχρεώσεις υποβολής μισθωτηρίων

Δείτε το άρθρο

Απλοποιήσεις στην υποβολή μισθωτηρίων αγροτικών εκτάσεων

Δείτε το άρθρο

Αγρότες: Προαιρετική υποβολή στοιχείων μισθώσεων εφόσον το μίσθωμα είναι μικρότερο των 80 ευρώ

Δείτε το άρθρο

Σχετικά με την παράταση μέχρι 31.3.2015 της υποβολής πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων

Δείτε το άρθρο

Οδηγίες για την αντιμετώπιση θεμάτων κατά την υποβολή των μισθωτηρίων ακίνητης περιουσίας

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση - Υπενθύμιση από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. στην εφαρμογή για τις δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας

Δείτε το άρθρο

Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.: «Η Γ.Γ.Π.Σ. να ζητά ενεργειακά πιστοποιητικά μόνον στις νέες μισθώσεις, όχι στις τροποποιήσεις»

Δείτε το άρθρο

Μη επιβολή προστίμων στις προαιρετικές Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας αγροτικών εκτάσεων με μηνιαίο μίσθωμα έως ογδόντα (80) ευρώ

Δείτε το άρθρο

Μη επιβολή προστίμου για διόρθωση εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας

Δείτε το άρθρο

Ηλεκτρονικά μισθωτήρια - Η νέα απόφαση για την υποβολή τους

Δείτε το άρθρο

ΠΟΜΙΔΑ: Εγκύκλιος για τις αλλαγές στην ηλεκτρονική δήλωση μισθωτηρίων

Δείτε το άρθρο

Πίνακας υπόχρεων υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης (ΠΟΛ.1162/2018)

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1060/2016

Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/16.02.2016 (Ορθή Επανάληψη 22/04/2016) εγκυκλίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με την καταχώρηση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας»

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα