Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης με το σύστημα της παραγγελιοληψίας από τα καταστήματα εστιάσεως

Δείτε το άρθρο

ΣΛΟΤ: Πρόταση για τη λογιστική αντιμετώπιση των κρυπτονομισμάτων (Bitcoins κ.ά.)

Δείτε το άρθρο

Απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και έκδοση λογιστικών στοιχείων οι ιατροί του ΕΣΥ για τις υπηρεσίες που παρέχουν σε νοσηλευτικά ιδρύματα που ανήκουν στο ΕΣΥ, πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας αυτών

Δείτε το άρθρο

Παράταση για την απόσυρση των ταμειακών μηχανών - ΠΟΛ 1104/2018

Δείτε το άρθρο

Πως αντιμετωπίζονται οι αγροτικές επιδοτήσεις στο έντυπο E3;

Δείτε το άρθρο

Η αξία των ποδοσφαιριστών ή άλλων επαγγελματιών αθλητών δεν επιτρέπεται να αποτιμάται στην εύλογη αξία στα πλαίσια των ΕΛΠ - ΣΟΛ ΑΕ

Δείτε το άρθρο

Λογιστική αντιμετώπιση περιουσιακών στοιχείων και δαπανών σχετιζόμενων με φυτείες στα πλαίσια των ΕΛΠ - ΣΟΛ ΑΕ

Δείτε το άρθρο

Έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών σε χύμα μορφή

Δείτε το άρθρο

Η παροχή λογισμικού με σκοπό την μεταπώληση θεωρείται απόθεμα

Δείτε το άρθρο

Αντιμετώπιση επιλογής διαφορετικής παραλλαγής της ίδιας μεθόδου αποτίμησης, ως αλλαγή λογιστικής αρχής ή μεθόδου στο λογιστικό πλαίσιο των ΕΛΠ - ΣΟΛ ΑΕ

Δείτε το άρθρο

Αλλαγή κατηγορίας βιβλίων ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας λόγω τζίρου

Δείτε το άρθρο

Α.1100/2020

Τροποποίηση της απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Α. 1011/16.1.2020(85Β') «Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (1362 Β΄) και ΠΟΛ1135/26-10-2005 (1592 Β΄), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων»

Δείτε το άρθρο

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 54 Oρισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης.

Π.Δ.54

Δείτε το άρθρο

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

4308

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα