Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Τροπολογία κατέθεσε η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. για υπογραφή όλων των οικ. καταστάσεων απο υπεύθυνο Λ-Φ

Δείτε το άρθρο

Θετική η Ε.Σ.Ε.Ε. στην αντικατάσταση Ε.Γ.Λ.Σ. με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Δείτε το άρθρο

Η Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Δείτε το άρθρο

Το Δεκέμβριο η πρώτη εγκύκλιος για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Δείτε το άρθρο

Ομιλίες παραγωγικών φορέων για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Δείτε το άρθρο

Ψηφίστηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Οι εισηγήσεις κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου

Δείτε το άρθρο

Οι διευκρινίσεις του υφυπουργού Οικονομικών για τις ενστάσεις σε επιμέρους άρθρα των Ε.Λ.Π.

Δείτε το άρθρο

Τοποθέτηση Πανεπιστημονικής για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα»

Δείτε το άρθρο

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα: Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση»

Δείτε το άρθρο

Τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Δείτε το άρθρο

Δωρεάν ηλεκτρονικό περιοδικό: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Δείτε το άρθρο

Η ερμηνευτική εγκύκλιος για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Δείτε το άρθρο

Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (φορολογική ταμειακή μηχανή ή μηχανισμός Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.)

Δείτε το άρθρο

Ενημερωτική ημερίδα - ανοικτή συζήτηση για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στη Θεσσαλονίκη

Δείτε το άρθρο

Ημερίδα (σεμινάριο) στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014) από το Οικ. Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δείτε το άρθρο

Δηλώσεις της Γ.Γ.Δ.Ε στην ημερίδα με θέμα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Ενοποίηση και Εκσυγχρονισμός των λογιστικών κανόνων» του ΙΟΦΟΜ

Δείτε το άρθρο

Απαλλαγή από τη διενέργεια φυσικής απογραφής των μικρών επιχειρήσεων

Δείτε το άρθρο

Η εγκύκλιος της Γ.Γ.Δ.Ε. για την απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων των αγροτών και άλλων περιπτώσεων

Δείτε το άρθρο

Στις πολύ μικρές οντότητες για το 2015 τα πρατήρια καυσίμων και οι πρατηριούχοι χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων

Δείτε το άρθρο

Οδηγίες για την περίπτωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού μηχανισμού λόγω βλάβης

Δείτε το άρθρο

O τρόπος έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από 1.1.2015

Δείτε το άρθρο

Α.1100/2020

Τροποποίηση της απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Α. 1011/16.1.2020(85Β') «Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (1362 Β΄) και ΠΟΛ1135/26-10-2005 (1592 Β΄), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων»

Δείτε το άρθρο

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 54 Oρισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης.

Π.Δ.54

Δείτε το άρθρο

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

4308

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα