Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΔΕΔ - Για να διαπιστωθεί η παραβίαση ενός ΦΗΜ θα πρέπει να γίνει σύγκριση στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο όλων των τμημάτων του ΦΗΜ

Δείτε το άρθρο

ΔΕΔ: Έμμεσες τεχνικές ελέγχου - Αρχή των αναλογιών - Μη ορθή εφαρμογή της έμμεσης τεχνικής από τον έλεγχο - Καταστροφή αποθεμάτων και απεικόνιση στα βιβλία

Δείτε το άρθρο

ΔΕΔ - Παραβίαση λογισμικού ΦΤΜ με απομείωση αξίας εκδοθέντων παραστατικών - Τα πρόστιμα των άρθρων 54Ε και 54ΣΤ του ΚΦΔ

Δείτε το άρθρο

Καταστροφή φορολογικού αρχείου μετά την πενταετία ή όχι;

Δείτε το άρθρο

Αγρότες - Ελλιπής τήρηση μητρώου παγίων - Ελλιπής τεκμηρίωση δαπανών και διάσπαση τιμήματος πώλησης σε τιμολόγια αξία μικρότερης των 500 ευρώ

Δείτε το άρθρο

Πρόστιμα ΦΗΜ: Εγχειρίδιο από την ΑΑΔΕ για παραβάσεις και υποχρεώσεις κατόχων/χρηστών ΦΗΜ

Πρόστιμα για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών - Πρόστιμα για παραβάσεις έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό (Φ.Η.Μ.), ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές - Πρόστιμα για παραβάσεις μη διαφύλαξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι Φ.Η.Μ. - Αναφορικά με παραβάσεις έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό

Δείτε το άρθρο

Χρόνος έκδοσης παραστατικών με βάση τα Ε.Λ.Π. (ν.4308/2014) και MyData

Δείτε το άρθρο

Οι μόνιμες και οι προσωρινές διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης, με πολύ απλά λόγια!

Δείτε το άρθρο

Η απόφαση για την παράταση προθεσμίας αναβάθμισης ενεργών ΦΗΜ

Δείτε το άρθρο

Οι αποφάσεις για την παράταση απόσυρσης και αναβάθμισης ΦΗΜ έως 31.3.2021

Παράταση των προθεσμιών αναβάθμισης και απόσυρσης ΦΗΜ - Δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις για την παράταση της προθεσμίας για την απόσυρση των ταμειακών μηχανών καθώς και της προθεσμίας για την αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών των ΦΗΜ

Δείτε το άρθρο

Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση αποζημίωσης (800 ευρώ) σε επιχειρήσεις και (600 ευρώ) σε επιστήμονες

Δείτε το άρθρο

Όριο ποσού δαπανών για τις οποίες επιτρέπεται η έκδοση στοιχείου λιανικής - Τι προβλέπεται για την μαζική καταχώρηση παραστατικών στα λογιστικά βιβλία

Δείτε το άρθρο

Αναβάθμιση ταμειακών μηχανών: Τα νέα δεδομένα και η on line σύνδεσή τους με την ΑΑΔΕ

Δείτε το άρθρο

Είναι υποχρεωτική η υπογραφή του εκδότη και του λήπτη, στο σώμα ενός τιμολογίου πώλησης, για να διασφαλιστεί η αυθεντικότητά του;

Δείτε το άρθρο

Αλλάζουν όλα στα λογιστικά βιβλία, στην τήρηση του λογιστικού σχεδίου και στον Κ.Φ.Α.Σ. - Προσχέδιο νόμου

Δείτε το άρθρο

Τι είπε Ο Υφυπουργός για τον νέο ΚΦΑΣ και τα Λογιστικά πρότυπα, την απλοποίηση των δηλώσεων, το μητρώο σκαφών, το μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών κλπ στην ομιλία του στην βουλή.

Δείτε το άρθρο

Μέχρι 31.12.2014 το πόρισμα για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - «Πληθαίνει» η επιτροπή για την προσαρμογή των νέων Ε.Λ.Π.

Δείτε το άρθρο

Μαυραγάνης: Το φορολογικό πιστοποιητικό δεν θα υπάρχει στη σημερινή του μορφή για τις χρήσεις από 1.1.2016 - Ολοκληρώνεται η μεταρρύθμιση σε σχέση με την κατάργηση του Κ.Φ.Α.Σ. και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Δείτε το άρθρο

Άρθρα

Πρακτικός οδηγός (δήλωση σε φορολογικά έντυπα και σχετικές λογιστικές εγγραφές) παρακολούθησης της φορολογικής και της λογιστικής βάσης για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 παρ. 1 του ΚΦΕ «Κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων» σύμφωνα με την εγκύκλιο 2089/2022

Δείτε το άρθρο

Α.1190/2022

Τροποποίηση της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1098/13-7-2022 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για την διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/ POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ». (Β' 3940)

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα