Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Πώς μπορούν οι εργοδότες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους στο ΙΚΑ.

Η δυνατότητα σε όλους τους εργοδότες που οφείλουν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν την οφειλή τους με το νέο σύστημα πάγιων διατάξεων ρύθμισης οφειλών παρέχεται με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.<a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/178' rel='tag laws'>3833/2010</a> (ΦΕΚ. 40/τ.Α΄/15-03-2010).

Δείτε το άρθρο

Ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές

Δείτε το άρθρο

Άμεση παρέμβαση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από το Υ.Ο.

Δείτε το άρθρο

Αυτόφωρο και ποινές φυλάκισης για ληξιπρόθεσμες προς Δημόσιο άνω των 5.000

Δείτε το άρθρο

Νέα ρύθμιση για τις δηλώσεις που δεν έχουν υποβληθεί, με ευνοικούς όρους προβλέπεται στο νέο νομοσχέδιο.

Δείτε το άρθρο

Άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης σε βάρος μεγαλοοφειλετών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Δείτε το άρθρο

Ευνοϊκότερες οι ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο.

Δείτε το άρθρο

Στους 15.123 οι οφειλέτες με χρέη προς το Δημόσιο, άνω των 150.000 ευρώ

Δείτε το άρθρο

Nέα παρέμβαση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο

Δείτε το άρθρο

Παράταση στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι τα τέλη Μαρτίου

Δείτε το άρθρο

Οι διατάξεις που ισχύουν για την υπαγωγή στην ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών η οποία λήγει την 30η Μαρτίου 2012

Δείτε το άρθρο

Μέχρι τις 31 Μαΐου η ευνοϊκή ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Δείτε το άρθρο

Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Δείτε το άρθρο

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Δείτε το άρθρο

Νέα παράταση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών έδωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Δείτε το άρθρο

Παράταση χρόνου ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Ε9 και υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Δείτε το άρθρο

Σχέδιο για ενιαία ρύθμιση είσπραξης οφειλών ασφαλιστικών εισφορών και φόρων

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1170/10.8.2012

α) παρ. 1-4 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α’), αναφορικά με επείγουσες ρυθμίσεις για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, β) παρ. 9 του άρθρου 26 του ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α’), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.3943/2011, (ΦΕΚ 66 Α’), περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο σε περίπτωση εκχώρησης απαιτήσεως

Δείτε το άρθρο

Αρ.πρωτ.: ΔΝΥ Α 1082846 ΕΞ 25.5.2012

Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 9γ του άρθρ. 8 του ν.4047/2012 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011» και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 31Α΄/23.2.2012)

Δείτε το άρθρο

Αριθ. πρωτ.: Δ6Α 1149837 ΕΞ 2.11.2011

Ανασυγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παροχής Διευκολύνσεων Τμηματικής Καταβολής Ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο (παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 2648/98 – Α΄ 238, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 2873/2000 – Α΄ 285, με την παρ.5 του άρθρου 29 του Ν.3296/2004 – Α΄ 253 και με την παρ.2 του άρθρου 17 του Ν.3522/2006 – Α΄ 276)

Δείτε το άρθρο

Γνωμοδότηση Άρειος Πάγος αριθ. 10/10.6.2011

Με τη μεταβατική διάταξη της παραγράφου 9, που προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ 1α Ν.3943/11,του άρθρου 25 Ν.1882/90, ο νομοθέτης επιμηκύνει το χρόνο καθυστέρησης πληρωμής ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο των τεσσάρων μηνών, που απαιτείται για την ποινική υπόσταση του ιδιώνυμου εγκλήματος της καθυστέρησης πληρωμής χρεών προς το Δημόσιο, για τα χρέη που το ληξιπρόθεσμο τους είχε συντελεσθεί κατά την έναρξη ισχύος του Νόμου 3943/31-3-11, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων μηνών από την ισχύ του νόμου τούτου. Η επιμήκυνση αυτή είναι εύλογη, γιατί έτσι αποτρέπεται η σύγχυση που θα ανέκυπτε σ' αυτά, για το λόγο ότι ένα τμήμα του χρόνου των τεσσάρων μηνών θα είχε διανυθεί με το παλιότερο νομικό καθεστώς και ένα άλλο με το νεότερο νομικό καθεστώς

Δείτε το άρθρο

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 28/2011

Ερωτάται εάν η υπαγωγή οφειλέτη τραπεζικού ιδρύματος, για τη ρύθμιση των οφειλών του οποίου έχει παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του άρθρου 39 του ν. 3259/2004, με αποτέλεσμα τη μείωση ή και την εξάλειψη των οφειλών του, επηρεάζει και την εξ εγγυήσεως οφειλή του Ελληνικού Δημοσίου ή αν αυτή εξακολουθεί υφιστάμενη στο ακέραιο

Δείτε το άρθρο

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4038 Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.

4038

Δείτε το άρθρο

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3833 Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης [Ειδικός φόρος σε είδη πολυτελείας - Πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών - Αύξηση συντελεστών ΦΠΑ]

3833

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα