Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ετικέτες κόμβου - Φορολογικές δηλώσεις 2014

Ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων νομικών προσώπων O.E.-E.E. κοινοπραξιών αφανών εταιριών κ.λπ.

Δείτε το άρθρο

Από το 1ο λεπτό του ευρώ πρέπει να δηλωθούν οι τόκοι στις φετινές δηλώσεις - Τι γίνεται με το τεκμήριο

Δείτε το άρθρο

Οδηγίες για την συμπλήρωση των δηλώσεων Ε5 και Ε3 από το Υπ. Οικ.

Δείτε το άρθρο

Παράταση στην υποβολή οριστικής δήλωσης εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις

Δείτε το άρθρο

Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2014

Δείτε το άρθρο

Από 20/3 οι δηλώσεις φυσικών προσώπων - Η εγκύκλιος για τις δηλώσεις οικ. έτους 2014

Δείτε το άρθρο

Ανοίξαμε και σας περιμένουμε! Εκπλήξεις και νέοι κωδικοί

Δείτε το άρθρο

Δεν θα τυπωθούν φέτος και δεν θα αποσταλούν ταχυδρομικά τα εκκαθαριστικά των δηλώσεων

Δείτε το άρθρο

Υπ. Οικ. - Συνιστάται οι φορολογούμενοι να αποφεύγουν την αλλαγή των προσυμπληρωμένων κωδικών

Δείτε το άρθρο

Μετά από ένα χρόνο η ερμηνευτική του ν. 4110 για την φορολόγηση των εισοδημάτων του 2013

Δείτε το άρθρο

Προσοχή στους προσυμπληρωμένους κωδικούς του εντύπου Ε1 - Διευκρινίσεις για συγκεκριμένους κωδικούς της δήλωσης εισοδήματος

Δείτε το άρθρο

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2014

Δείτε το άρθρο

Δημοσιεύθηκαν οι πίνακες γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013)

Δείτε το άρθρο

108.000 δηλώσεις Ε1 έχουν υποβληθεί και εκκαθαριστεί μέχρι σήμερα από τη Γ.Γ.Π.Σ..

Δείτε το άρθρο

224.000 δηλώσεις Ε1 έχουν υποβληθεί και εκκαθαριστεί μέχρι σήμερα από τη Γ.Γ.Π.Σ.

Δείτε το άρθρο

Σε ισχύ η διάταξη για τη φορολόγηση των χαμηλών εισοδημάτων

Δείτε το άρθρο

500.000 χιλιάδες δηλώσεις εισοδήματος Ε1 είχαν υποβληθεί μέχρι χθές

Δείτε το άρθρο

Η επίσημη ανακοίνωση του Υπ. Οικ. για τις παρατάσεις (Ορθή επανάληψη)

Δείτε το άρθρο

604.000 χιλιάδες δηλώσεις εισοδήματος έχουν υποβληθεί έως σήμερα

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1146/19.5.2014

1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. 2. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2014, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή. 3. Τύπος της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, η οποία εκδίδεται με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, που υποβάλλονται μετά την 1.1.2014

Δείτε το άρθρο

ΠΟΛ.1051/6.3.2014

1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. 2. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2014, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή. 3. Τύπος της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, η οποία εκδίδεται με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, που υποβάλλονται μετά την 1.1.2014.

Δείτε το άρθρο

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα